Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Nanebevstoupení Páně - B / Regina Coeli - papež František

Dnes se v Itálii i v dalších zemích slaví slavnost Nanebevstoupení Páně. Úsek evangelia (Mk 16,15-20) - závěr Markova evangelia - nám představuje poslední setkání Zmrtvýchvstalého s učedníky před jeho vystoupením na místo po pravici Otce. Jak víme, scény loučení jsou obvykle smutné, dávají těm, kdo zůstávají, pocit ztráty, opuštěnosti; ale to není to, co by se stalo učedníkům. Navzdory odloučení od Pána nejsou zklamaní, naopak, jsou radostní a připraveni odejít jako misionáři do světa.

Proč učedníci nejsou smutní? Proč bychom se i my měli radovat, když vidíme Ježíše vystupovat do nebe?

Nanebevstoupení završuje Ježíšovo poslání mezi námi. Jestliže totiž Ježíš sestoupil z nebe kvůli nám, kvůli nám tam také vystupuje. Poté, co do našeho lidství sestoupil a vykoupil ho - Bůh, Syn Boží, sestupuje a stává se člověkem, bere na sebe naše lidství a vykupuje ho -, nyní vystupuje do nebe a bere s sebou naše tělo. Je to první člověk, který vstoupil do nebe, protože Ježíš je člověk, pravý člověk, je Bůh, pravý Bůh; naše tělo je v nebi, a to nám přináší radost. Po Otcově pravici nyní sedí lidské tělo, poprvé, a je to tělo Ježíšovo; a v tomto tajemství každý z nás rozjímá o tom, kde bude v budoucnosti. Vůbec nejde o opuštění, protože Ježíš zůstává navždy s učedníky, s námi. Zůstává v modlitbě, protože jako člověk se modlí k Otci a jako Bůh, člověk a Bůh, mu ukazuje rány, rány, kterými nás vykoupil. Ježíšova modlitba je tam s naším tělem: je jedním z nás, Bohem a člověkem, a modlí se za nás. A to nám musí dávat jistotu, ba co víc, radost, velkou radost! Druhým důvodem k radosti je Ježíšův slib. Řekl nám: "Pošlu vám Ducha Svatého". A tehdy, ve společenství s Duchem Svatým, je vysloveno přikázání, které dává právě při svém rozloučení: "Jděte do světa, hlásejte evangelium". A bude to síla Ducha Svatého, která nás tam povede, abychom přinášeli evangelium. Je to ten stejný Duch Svatý, kterého Ježíš slíbil právě v ten den, který o devět dní později přijde na svátek Letnic. Právě Duch Svatý nám všem umožnil, abychom dnes byli tím, čím jsme. Velká radost! Ježíš odešel do nebe: první člověk před Otcem. Odešel s ranami, které byly cenou za naši spásu, a modlí se za nás. A poté nám posílá Ducha Svatého, slibuje nám Ducha svatého, abychom šli a hlásali evangelium. Proto ta radost dnešního dne, proto ta radost dnešní slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Bratři a sestry, o svátku Nanebevstoupení Páně, kdy hledíme k nebi, kam Kristus vystoupil a kde sedí po pravici Otce, prosme Marii, Královnu nebe, aby nám pomohla být odvážnými svědky Zmrtvýchvstalého Pána ve světě v konkrétních situacích našeho života.

 

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.