Navigace: Tematické texty S SpásaKrátké texty, citáty Jistota spásy? Několik bodů k tématu

Jistota spásy? Několik bodů k tématu

Máme jako křesťané jistotu spásy?

Naší „jistotu spásy“ lze vnímat ve dvou rovinách

  • Ze strany Boží je jistota spásy jasná. Bůh nám ji nabídl a nikterak v tom nekličkuje (1 Tim 2,3-6).
  • Ale pak jsem tu já - člověk, který tuto nabídku mohu ale nemusím přijmout. A jistota není. Do posledního dne nebudu mít jistotu, zda já sám neřeknu Bohu své ne. Proč? Třeba proto, že se nechám přemoci svými představami o sobě, o své dokonalosti, bezúhonnosti Asi to bude má pýcha, strach, zbabělost... nevím. Ale já odmítnou mohu. A v této věci jistotu opravdu nemám.

 

„Vstupenku“ do nebe nemáme

To, že nyní absolutní jistotu a záruku „vstupenky“ do nebe nemáme, lze vytušit z následujících biblických výroků…

  • „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, USILUJTE o to, co pochází shůry...“ (Kol 3,1).
    Tedy máme o něco usilovat, není to automatické, dané, předurčené, nezávislé na našem postoji, přístupu a jednání...
  • „Jsme spaseni v naději“ (Řím 8,24)
  • „... ještě se namáháme a zápasíme“ (1 Tim 4,10)
  • “Pracujte … na tom, abyste došli spásy… “ (Flp 2,12)
  • "Usilujte o ... o svatost, bez které nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se nikdo (svou liknavostí) nepřipravil o Boží milost..." (Žid 12,14-15)

Jsme tedy „spaseni v naději“ a máme na tom pracovat. Je na nás kam se strom mého života bude každým dnem naklánět – protože tam nejspíš i spadne.

A nejde tedy o jedno rozhodnutí někdy v minulosti („Jsem spasen“), ale o každý den, o život v pravdě a o volby každého dne a také o rozhodující volbu pak jednou. To bude tehdy, až stanu tváří v tvář Ježíši = Pravdě, kdy svůj život i život svého okolí pochopím, poznám, uvidím v Pravdě, v souvislostech, kdy uvidím důsledky svého jednání (kladné i špatné) a budou zřejmé i mé úmysly (kladné i špatné) (viz 1 Kor 4,5). A pak hrozí, že nebudu chtít uznat pravdivý pohled na sebe samého a odmítnu tak i spásu, která se mi nabídne jako řešení mých selhání, která nebudu chtít uznat, budou pro mě nepřijatelné.

A sám Pan říká: „Ne každý, kdo mi říká Pane, vstoupí do nebeského království.“ Parafrázováno: „Ne každý, kdo má SEBE/JISTOTU spásy, vejde do nebeského království“.

A ještě jinde říká Pán: „Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“ (Matouš 6:14-15). Hrozí nám tedy, že nám nebude odpuštěno, tedy nebudeme moci být v Boží přítomnosti… A v listě Jakubovi (2,13) stojí: "soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství"... Lze tedy připustit, pokud budeme sabe sama formovat nemilosrdně, nebudeme ani schopni přijmout (nutné) milosrdenství... 

 


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 23. 3.

1. čtení – Ex 32,7-14; Žl 106; Evangelium – Jan 5,31-47

Komentář k Jan 5,31-47: Pozor, abychom my křesťané „neoslavovali sebe navzájem“. Veškerá naše hrdost musí pramenit z Boží lásky. Naše svědectví, má-li být věrohodné, je nutné obrátit tímto směrem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2023) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2023) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha…

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2023) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má…

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2023) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za…