Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

Navigace: Tematické texty S SpásaKrátké texty, citáty Jistota spásy? Několik bodů k tématu

Jistota spásy? Několik bodů k tématu

Máme jako křesťané jistotu spásy?

Naší „jistotu spásy“ lze vnímat ve dvou rovinách

  • Ze strany Boží je jistota spásy jasná. Bůh nám ji nabídl a nikterak v tom nekličkuje (1 Tim 2,3-6).
  • Ale pak jsem tu já - člověk, který tuto nabídku mohu ale nemusím přijmout. A jistota není. Do posledního dne nebudu mít jistotu, zda já sám neřeknu Bohu své ne. Proč? Třeba proto, že se nechám přemoci svými představami o sobě, o své dokonalosti, bezúhonnosti Asi to bude má pýcha, strach, zbabělost... nevím. Ale já odmítnou mohu. A v této věci jistotu opravdu nemám.

 

„Vstupenku“ do nebe nemáme

To, že nyní absolutní jistotu a záruku „vstupenky“ do nebe nemáme, lze vytušit z následujících biblických výroků…

  • „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, USILUJTE o to, co pochází shůry...“ (Kol 3,1).
    Tedy máme o něco usilovat, není to automatické, dané, předurčené, nezávislé na našem postoji, přístupu a jednání...
  • „Jsme spaseni v naději“ (Řím 8,24)
  • „... ještě se namáháme a zápasíme“ (1 Tim 4,10)
  • “Pracujte … na tom, abyste došli spásy… “ (Flp 2,12)
  • "Usilujte o ... o svatost, bez které nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se nikdo (svou liknavostí) nepřipravil o Boží milost..." (Žid 12,14-15)

Jsme tedy „spaseni v naději“ a máme na tom pracovat. Je na nás kam se strom mého života bude každým dnem naklánět – protože tam nejspíš i spadne.

A nejde tedy o jedno rozhodnutí někdy v minulosti („Jsem spasen“), ale o každý den, o život v pravdě a o volby každého dne a také o rozhodující volbu pak jednou. To bude tehdy, až stanu tváří v tvář Ježíši = Pravdě, kdy svůj život i život svého okolí pochopím, poznám, uvidím v Pravdě, v souvislostech, kdy uvidím důsledky svého jednání (kladné i špatné) a budou zřejmé i mé úmysly (kladné i špatné) (viz 1 Kor 4,5). A pak hrozí, že nebudu chtít uznat pravdivý pohled na sebe samého a odmítnu tak i spásu, která se mi nabídne jako řešení mých selhání, která nebudu chtít uznat, budou pro mě nepřijatelné.

A sám Pan říká: „Ne každý, kdo mi říká Pane, vstoupí do nebeského království.“ Parafrázováno: „Ne každý, kdo má SEBE/JISTOTU spásy, vejde do nebeského království“.

A ještě jinde říká Pán: „Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“ (Matouš 6:14-15). Hrozí nám tedy, že nám nebude odpuštěno, tedy nebudeme moci být v Boží přítomnosti… A v listě Jakubovi (2,13) stojí: "soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství"... Lze tedy připustit, pokud budeme sabe sama formovat nemilosrdně, nebudeme ani schopni přijmout (nutné) milosrdenství... 

 


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 7. 12.

1. čtení - Iz 26,1-6; Evangelium - Mt 7,21.24-27

Komentář k Iz 26,1-6: Chudí a ubozí budou mít tedy poslední slovo. Právě oni budou mít podíl na Jeho vítězství! Nebudu překvapen?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení
(6. 12. 2023) Pěstujte pevný, živý a autentický osobní vztah s Ježíšem. Píše ve svém poselství papež František francouzským…

Svatý Mikuláš - materiály pro děti

Svatý Mikuláš - materiály pro děti
(5. 12. 2023) Podklady pro práci s dětmi: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště / omalovánky / vyrábění,…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Filmana

Filmana
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.