Otec doprovází naše kroky.  Není chladným, odtažitým a netečným pozorovatelem,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty S SpásaKrátké texty, citáty Jistota spásy? Několik bodů k tématu

Jistota spásy? Několik bodů k tématu

Máme jako křesťané jistotu spásy?

Naší „jistotu spásy“ lze vnímat ve dvou rovinách

  • Ze strany Boží je jistota spásy jasná. Bůh nám ji nabídl a nikterak v tom nekličkuje (1 Tim 2,3-6).
  • Ale pak jsem tu já - člověk, který tuto nabídku mohu ale nemusím přijmout. A jistota není. Do posledního dne nebudu mít jistotu, zda já sám neřeknu Bohu své ne. Proč? Třeba proto, že se nechám přemoci svými představami o sobě, o své dokonalosti, bezúhonnosti Asi to bude má pýcha, strach, zbabělost... nevím. Ale já odmítnou mohu. A v této věci jistotu opravdu nemám.

 

To, že nyní absolutní jistotu a záruku „vstupenky“ do nebe nemáme, lze vytušit z následujících biblických výroků…

  • „Když jste s Kristem byli vzkříšeni, USILUJTE o to, co pochází shůry...“ (Kol 3,1).
    Tedy máme o něco usilovat, není to automatické, dané, předurčené, nezávislé na našem postoji, přístupu a jednání...
  • „Jsme spaseni v naději“ (Řím 8,24)
  • „... ještě se namáháme a zápasíme“ (1 Tim 4,10)
  • “Pracujte … na tom, abyste došli spásy… “ (Flp 2,12)

 

Jsme tedy „spaseni v naději“ a máme na tom pracovat. Je na nás kam se strom mého života bude každým dnem naklánět – protože tam nejspíš i spadne.

A nejde tedy o jedno rozhodnutí někdy v minulosti („Jsem spasen“), ale o každý den, o život v pravdě a o volby každého dne a také o rozhodující volbu pak jednou. To bude tehdy, až stanu tváří v tvář Ježíši = Pravdě, kdy svůj život i život svého okolí pochopím, poznám, uvidím v Pravdě, v souvislostech, kdy uvidím důsledky svého jednání (kladné i špatné) a budou zřejmé i mé úmysly (kladné i špatné) (viz 1 Kor 4,5). A pak hrozí, že nebudu chtít uznat pravdivý pohled na sebe samého a odmítnu tak i spásu, která se mi nabídne jako řešení mých selhání, která nebudu chtít uznat, budou pro mě nepřijatelné.

A sám Pan říká: „Ne každý, kdo mi říká Pane, vstoupí do nebeského království.“ Parafrázováno: „Ne každý, kdo má SEBE/JISTOTU spásy, vejde do nebeského království“.

A ještě jinde říká Pán: „Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“ (Matouš 6:14-15). Hrozí nám tedy, že nám nebude odpuštěno, tedy nebudeme moci být v Boží přítomnosti… A v listě Jakubovi (2,13) stojí: "soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství"... Lze tedy připustit, pokud budeme sabe sama formovat nemilosrdně, nebudeme ani schopni přijmout (nutné) milosrdenství... 


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 1. 12.

1. čtení - Iz 26,1-6; a Žl 118; Evangelium - Mt 7,21.24-27

Komentář k Mt 7,21.24-27: Ježíš se zřejmě nebude ptát na mé projevy zbožnosti, ale na to, jak jsem se svým životem naložil. Stále mi dopřává čas „zlepšit základy“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)