Položit svůj život za své bližní neznamená jen umřít, ale také přijímat své bližní  takové, jací jsou, - archív citátů

Navigace: Tematické texty U UtrpeníKrátké texty, citáty Raduj se, když tě zarmoutí a zklame ten, kdo tě miluje

Raduj se, když tě zarmoutí a zklame ten, kdo tě miluje

Když jsem po modlitbě vyšel z Getsemane,
byl jsem natolik roznícen láskou,
že jsem se pokojně vydal v ústrety svým nepřátelům.
Tak to dělej také ty a ničeho se neobávej.

Byl jsem zrazen.
Také ty se raduj, když tě zarmoutí a zklame ten, kdo tě miluje. 
Buď vděčný těm, kdo ti působí cosi zlého,
protože očišťují tvou duši
a činí ji krásnou, jemnou a milou…
(Camilla Battista da Varano)


Se svolením převzato z knihy
Lectio Divina na každý den v roce 12, str. 79
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Středa 31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie

1. čtení - Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Evangelium - Lk 1,39-56

Komentář k Lk 1,39-56: U našeho Boha najdou naplnění pokorní, ponížení, hladoví. Mocným, bohatým a pyšným se nevnucuje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(28. 5. 2023) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu
(26. 5. 2023) Jedenáct let držel komunistický režim v domácím vězení olomouckého biskupa Josefa Matochu. 

Svatodušní novéna

(25. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…