Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
Zvěstování Páně

Ze schůzky anděla s Marii je patrné, že Marie klade podstatné otázky. To není uvažování stylu, co je Boží trest, a co ne, ale je to tah na branku:„ Jak se to stane?“. Dobrá otázka propůjčuje situaci hloubku, redukuje strach tím, že staví most k neznámému. Marie také andělovi v klidu naslouchá.

I dnešní „koronavirová“ doba potřebuje naslouchání. To, že se nemůžeme osobně setkat, je výzvou vzít mobil, zavolat a naslouchat. Do nedávna byly chrámy chápány, jako prostory naslouchání Bohu a bližním, dnes těmito prostory mají být i naše domovy a naše srdce.

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...