Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus B) / dětská promluva

Slavnost Nejsvětější Trojice

Jaké je to mít staršího bratra? Má někdo z dětí staršího bratra? Chce nám to říct? Když mě chrání, hraje si se mnou, vozí mě na kole, čte mi, vymýšlí zábavu, je to bezvadný. Když by si se mnou nechtěl hrát, zlobil se na mě a ubližoval mi, to by bylo úplně blbý. Takže mít DOBRÉHO staršího bratra je vynikající. Dnes je svátek Boží Trojice, svátek Boha Otce, který je mým tatínkem a který mi posílá svého Ducha, protože mě má rád a protože chce, abych nežil s „vybitými baterkami“ – o tom jste slyšeli minule. Poslal nám lidem i svého Syna Ježíše... Mám Boha tatínka, jsem jeho syn nebo dcera, Ježíš je jeho syn, to znamená, že Ježíš je můj??? BRATR. Náš tatínek Bůh si nás z lásky vybral za své děti a dal nám tak i bezvadného, nejlepšího staršího bratra. Toho nejúžasnějšího. Ježíše.

Před požehnáním malé zkoušení z náboženství. Dnes je velký svátek, ale těch známe během roku víc. Vánoce, Velikonoce, Letnice. Kdo ví, jak a kdy se připravujeme na Vánoce? Adventem. Na Velikonoce? Půstem. Na Letnice? Během 10 dnů od Nanebevstoupení Páně. Jak a kdy se připravuji na Slavnost Nejsvětější Trojice? Nepřipravuji. Tenhle svátek dostávám jako dar, stejně jako je Bůh pro mě dar. A abych si mohl tento dar pořádně prožít, jsou po mši připravené dobroty.
 

Čtení z dnešního dne: Středa 28. 9. 2022, Slavnost sv. Václava

1. čtení - Mdr 6,9-21; Evangelium – 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24; Mt 16,24-27

Komentář k Mdr 6,9-21: Jen málo panovníků si vzalo k srdci slova z knihy Moudrosti. Ostatně nejsou určena pouze jim. Každý, kdo za někoho, za něco zodpovídáme, se jimi můžeme inspirovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.