Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Knihovna

1. Před modlitbou za uzdravení

z knihy Charizma uzdravování v praxi

Místo: Je třeba vybrat nějaký klidný prostor. Je vhodné, aby byla přítomná eucharistie. To pak může být důležitou pomocí v určitých "těžkých" případech. Skupina, která se věnuje modlitbě za uzdravení, je vytvořena z malého počtu osob, které jsou na základě svých charizmat nebo ducha modlitby vybrány lidmi zodpovědnými za modlitební skupinu. Je třeba samozřejmě zajistit, aby k "modlitebnímu mužstvu" nepatřili skeptičtí lidé, kteří přišli jen "očumovat". Je důležité, aby se nevytvořila nějaká falešná bariéra mezi těmi, kteří se modlí a těmi, kdo o modlitbu prosí. Jednota a láska skupiny bude před Bohem působit uzdravení. Podstatný je dostatečný prostor pro společnou modlitbu, aby bylo dosaženo nezbytné jednoty, která se může dotknout Božího srdce.

Udělat kroky pokory a projasnění: Je dobré modlit se za sebe navzájem a prosit o tuto milost jednoty a pokory, odložit každou osobní zášť, veškerou žárlivost vůči přítomným i nepřítomným osobám a vzájemně si odpustit.

"Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas" (1 Pt 5, 6).

Je to Kristova láska, která skrze nás uzdravuje. Proto je nutné, abychom si udělali čas k odložení všech vlastních břemen a starostí a abychom vstoupili do soucítění Ježíšova srdce. Tak budeme moci také našim bratřím předat toto Kristovo soucítění, a ne nějaký sentimentální, čistě lidský soucit. U Marie si vyprosit tuto milost soucítění a lásky k lidem, kteří nás budou žádat o modlitbu. Maria nás lépe než kdokoli jiný učí správnému soucítění a jasnému pohledu na naše bratry. Udělat si čas, abychom mohli vzývat Ducha svatého, abychom mu mohli naslouchat a nechali se od něj vést, aniž bychom chtěli něco uspěchat. Nemáme co dělat s nějakým počítačem. Duch svatý je osoba a my jsme také osoby. Než se mezi osobami vytvoří pevné vztahy, chvilku to trvá. Ve víře vyznat moc našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista přítomnou v tomto okamžiku, vyznat jeho vítězství nad zlem, hříchem, nemocí.

Je důležité vzývání Ježíšova jména, jež však nesmí být nějakým mechanickým opakováním. Jde o to, abychom v jeho jménu zakotvili a spoléhali se na jeho působící moc. V této neustálé disponovatelnosti pro Ježíšovu lásku bude Ježíš vždy - tak věříme - na naše modlitby odpovídat. Ale ne bezpodmínečně tím způsobem, jaký bychom očekávali. V tomto odevzdání se Duchu svatému mu předáváme i naši touhu po úspěchu podle lidských měřítek. Musíme se varovat jakéhokoli voluntarismu a důvěřovat, že Pán ví lépe, jaké cesty jsou pro jeho děti nejlepší.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Uzdravení

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)