Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy Charizma uzdravování v praxi

Od setkání v Lurdech mnohé skupiny více a více praktikují charizma uzdravování. Zámek skepticismu a racionalismu se vypařil. A jak dalece se modlitba stává především chválou a hlásáním vítězství vzkříšeného Krista, tak se také Bůh zjevuje ve fyzických i psychických uzdravováních. Charizma uzdravení přichází obvykle ke slovu v rámci malé skupiny:- ať už bezprostředně po modlitebním večeru,- nebo mimo modlitební večer (některý jiný den).

Zkusme nyní kvůli jasnosti sledovat průběh jednotlivých etap před modlitbou, během modlitby a po modlitbě za uzdravení. Následující impulsy, které vyrostly ze společné praxe, nechtějí být v žádném případě všeobecnými a absolutními pravidly.

Každá jednotlivá skupina musí tyto pastoračně orientační poznámky podle jí vlastní milosti vždy přizpůsobit okolnostem jednotlivého případu. Tím, že budeme o uzdravování mluvit, se naše víra nezvětší. Odvážit se modlitby za nějakého člověka, který trpí, to je první krok ke zkušenosti, že Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých a že odpovídá na naše prosby.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Uzdravení

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)