Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Knihovna

3. Po modlitbě za uzdravení

z knihy Charizma uzdravování v praxi

Příslušníci skupiny se musí zavázat k tomu, že člověka, který se uprostřed nich obracel na Boha, ponesou ve své modlitbě, i když by s ním neměli žádný přímý kontakt.

V čase "zotavení", který následuje po modlitbě za uzdravení, musí mít tento člověk možnost, aby šel po své osobní cestě doprovázen nějakým členem skupiny, u kterého bylo rozpoznáno charizma tohoto bratrského doprovázení. Tímto způsobem se zabrání pádům zpět .Jestliže je uzdravení efektivní, je často provázeno pokušeními (pochybnosti, znovuobjevení se symptomů nemoci) a zkouškami, které Pán připouští kvůli upevnění víry, lásky a svobody uzdravené osoby. Je třeba dát velký pozor v otázce lékařské péče. Nikdy nesmí být nikdo vybízen k tomu, aby přerušil probíhající lékařskou péči. Lékař sám rozhodne, kdy je možné ji přerušit. Nakonec, když je uzdravení jisté a potvrzené, poprosí lidé zodpovědní za modlitební skupinu onoho uzdraveného člověka, aby v rámci modlitebního shromáždění vydal svědectví, aby tak byla posílena víra všech.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Uzdravení

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)