Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Knihovna

2. Během modlitby za uzdravení

z knihy Charizma uzdravování v praxi

Pán nemůže darovat uzdravení, jestliže dotyčný člověk nezaujme postoj obrácení, postoj lítosti, jestliže není připraven odpustit a přijmout odpuštění. Často bude po modlitbě pozván přijmout svátost smíření, jestliže ji nepřijal již předtím.

"Tvé hříchy jsou ti odpuštěny," říká Ježíš chromému, který byl uzdraven. Zve jej, aby nezůstal stát na stupni fyzického uzdravení, nýbrž aby se obrátil a zcela a radikálním způsobem změnil svůj život. Člověk, který prosí o modlitbu nesmí být pasivní, ani když je vzrušený, rozčílený, zablokovaný nebo depresivní. I on má být pozván vyznat svoji víru v Ježíše, svého Spasitele, který pro něj zemřel, vyznat víru ve vzkříšeného Krista, svého Pána. Tento člověk se stále musí opírat o modlitbu bratří.

Jestliže se cítí neschopen vyznat svoji víru, musíme mu pomoci zaujmout postoj chromého, kterého Ježíš uzdravil, protože se jej dotkla velká víra těch, kteří nesli lůžko nemocného.

Ježíš Kristus se stále obrací na nemocné: "Co chceš, abych pro tebe učinil? Člověk, který žádá Ježíše o modlitbu, má vyslovit svoji prosbu. Jednoduše a bez zbytečných okolků se má obrátit na Ježíše, který je přítomen uprostřed skupiny. Příslušníci skupiny této prosbě naslouchají a v modlitbě ji přijímají; bez velkého uvažování a posuzování. Není jejich úkolem provádět psychologickou analýzu, nýbrž spíše mají od samotného Otce přijmout pohled soucítění s jeho zraněným dítětem, které se na něj obrací.

Aniž bychom pomíjeli člověka, za kterého se modlíme, je důležité zůstat otevření tomu, co říká nebo chce říci Pán jemu. Vždyť přece nejde o "případy", o nemoci, které Ježíš uzdravuje, nýbrž jde o Boží děti, o osoby. Na konci modlitby mají všichni společně děkovat Bohu a chválit Pána za to, co právě učinil.Trvání modlitby: Bůh nás vyslyší ne kvůli tomu, že modlitba trvala velmi dlouho. V některých případech nás však Duch svatý povede k vytrvalosti. Když jsme modlitbě věnovali dostatečně času, musíme se vždy jako děti přenechat tomu, co chce Otec ve své lásce učinit. Aniž bychom se pokoušeli posuzovat ovoce nebo výsledek naší modlitby. Neboť naše modlitba nepatří nám. Je to Boží dar.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Uzdravení

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)