Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Sekce: Knihovna

10. Příprava na biřmování 3 - 5

z knihy Příprava na biřmování , vydal(o): PaSTORAČNÍ STŘEDISKO Praha

Příprava na biřmování 3

Tento typ přípravy je určen pro zralé lidi a v církvi orientované, katolíky, kteří z nějakého důvodu nebyli biřmováni a teď se k přijetí této svátosti chystají. Příprava má vlastně jen dva cíle: solidně informovat o svátosti a disponovat k jejímu přijetí, a tedy i k životu z Ducha. Nemusí být dlouhá, vystačí se zhruba se čtyřmi setkáními. Je ale dobré v každém setkání vyzvat k položení otázek. Někdy se totiž vyjasní otázky, se kterými člověk chodí zbytečně léta po světě jako s něčím, co omylem považuje za neřešitelné.


Osnova přípravy:
1. setkání: Nauka o svátosti biřmování podle Katechismu katolické církve (KKK 1285-1321). Kromě probrání uvedených odstavců je dobré zařadit svátost biřmování do celku iniciačních svátostí a ukázat její spojitost se křtem.

2. setkání: Společné čtení Nového zákona - textů, které se vztahují k daru Ducha svatého. Zejména je vhodné použít: Jan 7,37-39, Sk 1,5-8, Sk 2,1-21, Sk 2,37-39, Sk 4,23-31, Gal 4,1-7.

3. setkání: Společné čtení Nového zákona - textů, které se vztahují k životu z Ducha. Zejména je vhodné číst: Řím 5,5, Řím 8,1-17.26-27, Řím 12,6-8, Gal 5,16-26, 1 Kor 12,1-27

4. setkání: Podle příslušné liturgické knihy probrat průběh udílení svátosti biřmování, zdůvodnit obnovu křestního slibu, případně podle potřeby disponovat ke svátosti smíření. Vysvětlit účel biřmovacího lístku, pomoci s jeho vyplněním, dohodnout se na volbě biřmovacího jména (patrona). Dohodnout se také, zda biřmovanec bude nebo nebude mít kmotra (není nutný - pro některé lidi je tato zpráva úlevou).

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 4
Je určena lidem ve víře dobře orientovaným. Je to prostě absolvování semináře života v Duchu svatém, tedy základního kurzu charizmatické obnovy. Nevýhodou je, že se tyto semináře přímo nezabývají otázkami volby životních cest, což je pro mladého člověka důležité téma. To lze nahradit, pokud za něj po nějaké době zařadíme další kurz, a sice „povolání a věrnost“. Nakonec je v každém případě třeba zařadit základní nauku o svátosti biřmování (dle KKC) a informaci o průběhu udílení svátosti.

Pomůcky:
Ernst Sievers, W.V., Život v duchu (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1997
Norbert Baumert SJ, Nový život v Duchu svatém (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1997
Kol: Povolání a věrnost, (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1994

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 5

Tento způsob je podobný předešlému, jsou to exercicie ve všedním dnu, trvající celou postní a následně velikonoční dobu - na toto období je náplň exercicií silně vázaná, nehodí se tedy pro jiné období. Nakonec je třeba také zařadit nauku o biřmování a informaci o průběhu udílení svátosti jako u předchozího modelu.

Pomůcky:
Život v Kristu - farní exercicie všedního dne (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1998

[1] Obřady biřmování, český překlad podle Ordo confirmationis, editio typica 1971, Sekretariát České liturgické komise, Praha 1974
[2]Doc. Dr. Rudolf Smahel: Globální a dílčí cíle při přípravě na svátost biřmování, in: Kurs pro kněze v rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000, Pastorační středisko Praha 1998
[3] Struktura dle Smahela, op. cit.
[4] Smahel, op. cit.
[5] Převzato bez úprav ze Smahela
[6] Věková hranice 15 let je opravdu rozumná, jít pod ní není snad nikdy dobré, věk 16-18 let se zdá podle zkušeností mnohých být optimální.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…