Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Sekce: Knihovna

10. Příprava na biřmování 3 - 5

z knihy Příprava na biřmování , vydal(o): PaSTORAČNÍ STŘEDISKO Praha

Příprava na biřmování 3

Tento typ přípravy je určen pro zralé lidi a v církvi orientované, katolíky, kteří z nějakého důvodu nebyli biřmováni a teď se k přijetí této svátosti chystají. Příprava má vlastně jen dva cíle: solidně informovat o svátosti a disponovat k jejímu přijetí, a tedy i k životu z Ducha. Nemusí být dlouhá, vystačí se zhruba se čtyřmi setkáními. Je ale dobré v každém setkání vyzvat k položení otázek. Někdy se totiž vyjasní otázky, se kterými člověk chodí zbytečně léta po světě jako s něčím, co omylem považuje za neřešitelné.


Osnova přípravy:
1. setkání: Nauka o svátosti biřmování podle Katechismu katolické církve (KKK 1285-1321). Kromě probrání uvedených odstavců je dobré zařadit svátost biřmování do celku iniciačních svátostí a ukázat její spojitost se křtem.

2. setkání: Společné čtení Nového zákona - textů, které se vztahují k daru Ducha svatého. Zejména je vhodné použít: Jan 7,37-39, Sk 1,5-8, Sk 2,1-21, Sk 2,37-39, Sk 4,23-31, Gal 4,1-7.

3. setkání: Společné čtení Nového zákona - textů, které se vztahují k životu z Ducha. Zejména je vhodné číst: Řím 5,5, Řím 8,1-17.26-27, Řím 12,6-8, Gal 5,16-26, 1 Kor 12,1-27

4. setkání: Podle příslušné liturgické knihy probrat průběh udílení svátosti biřmování, zdůvodnit obnovu křestního slibu, případně podle potřeby disponovat ke svátosti smíření. Vysvětlit účel biřmovacího lístku, pomoci s jeho vyplněním, dohodnout se na volbě biřmovacího jména (patrona). Dohodnout se také, zda biřmovanec bude nebo nebude mít kmotra (není nutný - pro některé lidi je tato zpráva úlevou).

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 4
Je určena lidem ve víře dobře orientovaným. Je to prostě absolvování semináře života v Duchu svatém, tedy základního kurzu charizmatické obnovy. Nevýhodou je, že se tyto semináře přímo nezabývají otázkami volby životních cest, což je pro mladého člověka důležité téma. To lze nahradit, pokud za něj po nějaké době zařadíme další kurz, a sice „povolání a věrnost“. Nakonec je v každém případě třeba zařadit základní nauku o svátosti biřmování (dle KKC) a informaci o průběhu udílení svátosti.

Pomůcky:
Ernst Sievers, W.V., Život v duchu (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1997
Norbert Baumert SJ, Nový život v Duchu svatém (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1997
Kol: Povolání a věrnost, (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1994

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 5

Tento způsob je podobný předešlému, jsou to exercicie ve všedním dnu, trvající celou postní a následně velikonoční dobu - na toto období je náplň exercicií silně vázaná, nehodí se tedy pro jiné období. Nakonec je třeba také zařadit nauku o biřmování a informaci o průběhu udílení svátosti jako u předchozího modelu.

Pomůcky:
Život v Kristu - farní exercicie všedního dne (2 díly: sešit pro vedoucí a sešit pro účastníka), Pastorační středisko Praha 1998

[1] Obřady biřmování, český překlad podle Ordo confirmationis, editio typica 1971, Sekretariát České liturgické komise, Praha 1974
[2]Doc. Dr. Rudolf Smahel: Globální a dílčí cíle při přípravě na svátost biřmování, in: Kurs pro kněze v rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000, Pastorační středisko Praha 1998
[3] Struktura dle Smahela, op. cit.
[4] Smahel, op. cit.
[5] Převzato bez úprav ze Smahela
[6] Věková hranice 15 let je opravdu rozumná, jít pod ní není snad nikdy dobré, věk 16-18 let se zdá podle zkušeností mnohých být optimální.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz