Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy O soukromých zjeveních

OBSAH

Úvod
Duchovní vedení vizionářů
Vojtěch od svaté Hedviky OCD
Jediné Slovo Boží
sv. Jan od Kříže
Mariánská zjevení
René Laurentin
Vidění a zjevení
Karl Rahner
K teologii soukromých zjevení
Cornelio Del Zotto
Soukromá zjevení a pastorace
Aleš Opatrný


Je nesporným faktem, že takzvaná soukromá zjevení přitahují pozornost mnoha věřících našeho století ne méně, než přitahovala křesťany v těch obdobích církevních dějin, v nichž byl tento jev velice módním a rozšířeným.

Z toho ovšem plyne dvojí pastorační potřeba: jednak moudře vést samotné „vizionáře“ a osoby, které jsou ve sféře jejich vlivu, jednak vychovávat opravdové pastýře, schopné toto vedení poskytnout.

Na soukromá zjevení a jejich místo v životě církve se ovšem názory značně liší. Články, jež zde nabízíme, se vyhýbají extrémním hodnocením obojího druhu: nechtějí ani zatracovat, ani nekriticky přijímat. Pocházejí nejen od různých autorů z různých míst a dob (viz zařazení textu „klasika“ sv. Jana od Kříže), ale pojednávají o daném tématu rovněž z různých perspektiv, a hlavně neobsahují šablonovitá prohlášení, takže je mezi nimi občas možné vnímat i „plodné napětí“ názorových rozdílů.

Věříme, že právě z těchto důvodů a pro tyto kvality mohou být platnou pomůckou v naší místní církvi v době, kdy se v ní nezdravě vyostřují pozice na úkor společného dobra Kristova mystického těla.

otec Vojtěch od sv. Hedviky OCD


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.