Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy O soukromých zjeveních

OBSAH

Úvod
Duchovní vedení vizionářů
Vojtěch od svaté Hedviky OCD
Jediné Slovo Boží
sv. Jan od Kříže
Mariánská zjevení
René Laurentin
Vidění a zjevení
Karl Rahner
K teologii soukromých zjevení
Cornelio Del Zotto
Soukromá zjevení a pastorace
Aleš Opatrný


Je nesporným faktem, že takzvaná soukromá zjevení přitahují pozornost mnoha věřících našeho století ne méně, než přitahovala křesťany v těch obdobích církevních dějin, v nichž byl tento jev velice módním a rozšířeným.

Z toho ovšem plyne dvojí pastorační potřeba: jednak moudře vést samotné „vizionáře“ a osoby, které jsou ve sféře jejich vlivu, jednak vychovávat opravdové pastýře, schopné toto vedení poskytnout.

Na soukromá zjevení a jejich místo v životě církve se ovšem názory značně liší. Články, jež zde nabízíme, se vyhýbají extrémním hodnocením obojího druhu: nechtějí ani zatracovat, ani nekriticky přijímat. Pocházejí nejen od různých autorů z různých míst a dob (viz zařazení textu „klasika“ sv. Jana od Kříže), ale pojednávají o daném tématu rovněž z různých perspektiv, a hlavně neobsahují šablonovitá prohlášení, takže je mezi nimi občas možné vnímat i „plodné napětí“ názorových rozdílů.

Věříme, že právě z těchto důvodů a pro tyto kvality mohou být platnou pomůckou v naší místní církvi v době, kdy se v ní nezdravě vyostřují pozice na úkor společného dobra Kristova mystického těla.

otec Vojtěch od sv. Hedviky OCD


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Úterý 4.10. 2022 - Památka sv. Františka z Assisi

1. čtení – Gal 1,13-24; Evangelium – Lk 10,38-42

Komentář k Lk 10,38-42: „Pane, řekni jí něco, rozsuď nás, nenech to tak“, říkáme i my často v modlitbě. Spočinutí u Pánových nohou je však možné i při práci pro druhé.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2022) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

(3. 10. 2022) Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným,…

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…