Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy O soukromých zjeveních

OBSAH

Úvod
Duchovní vedení vizionářů
Vojtěch od svaté Hedviky OCD
Jediné Slovo Boží
sv. Jan od Kříže
Mariánská zjevení
René Laurentin
Vidění a zjevení
Karl Rahner
K teologii soukromých zjevení
Cornelio Del Zotto
Soukromá zjevení a pastorace
Aleš Opatrný


Je nesporným faktem, že takzvaná soukromá zjevení přitahují pozornost mnoha věřících našeho století ne méně, než přitahovala křesťany v těch obdobích církevních dějin, v nichž byl tento jev velice módním a rozšířeným.

Z toho ovšem plyne dvojí pastorační potřeba: jednak moudře vést samotné „vizionáře“ a osoby, které jsou ve sféře jejich vlivu, jednak vychovávat opravdové pastýře, schopné toto vedení poskytnout.

Na soukromá zjevení a jejich místo v životě církve se ovšem názory značně liší. Články, jež zde nabízíme, se vyhýbají extrémním hodnocením obojího druhu: nechtějí ani zatracovat, ani nekriticky přijímat. Pocházejí nejen od různých autorů z různých míst a dob (viz zařazení textu „klasika“ sv. Jana od Kříže), ale pojednávají o daném tématu rovněž z různých perspektiv, a hlavně neobsahují šablonovitá prohlášení, takže je mezi nimi občas možné vnímat i „plodné napětí“ názorových rozdílů.

Věříme, že právě z těchto důvodů a pro tyto kvality mohou být platnou pomůckou v naší místní církvi v době, kdy se v ní nezdravě vyostřují pozice na úkor společného dobra Kristova mystického těla.

otec Vojtěch od sv. Hedviky OCD


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28.5.

SK 22,30; 23,6-11; Jan 17,20-26

Komentář k Jan 17,20-26: Zde prosí Ježíš vroucně i za mě. Vždyť i já jsem uvěřil skrze hlásání těch, které poslal. Mohu si však klást provokující otázku: Kdo uvěří skrze moje svědectví?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz