Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy O soukromých zjeveních

OBSAH

Úvod
Duchovní vedení vizionářů
Vojtěch od svaté Hedviky OCD
Jediné Slovo Boží
sv. Jan od Kříže
Mariánská zjevení
René Laurentin
Vidění a zjevení
Karl Rahner
K teologii soukromých zjevení
Cornelio Del Zotto
Soukromá zjevení a pastorace
Aleš Opatrný


Je nesporným faktem, že takzvaná soukromá zjevení přitahují pozornost mnoha věřících našeho století ne méně, než přitahovala křesťany v těch obdobích církevních dějin, v nichž byl tento jev velice módním a rozšířeným.

Z toho ovšem plyne dvojí pastorační potřeba: jednak moudře vést samotné „vizionáře“ a osoby, které jsou ve sféře jejich vlivu, jednak vychovávat opravdové pastýře, schopné toto vedení poskytnout.

Na soukromá zjevení a jejich místo v životě církve se ovšem názory značně liší. Články, jež zde nabízíme, se vyhýbají extrémním hodnocením obojího druhu: nechtějí ani zatracovat, ani nekriticky přijímat. Pocházejí nejen od různých autorů z různých míst a dob (viz zařazení textu „klasika“ sv. Jana od Kříže), ale pojednávají o daném tématu rovněž z různých perspektiv, a hlavně neobsahují šablonovitá prohlášení, takže je mezi nimi občas možné vnímat i „plodné napětí“ názorových rozdílů.

Věříme, že právě z těchto důvodů a pro tyto kvality mohou být platnou pomůckou v naší místní církvi v době, kdy se v ní nezdravě vyostřují pozice na úkor společného dobra Kristova mystického těla.

otec Vojtěch od sv. Hedviky OCD


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.