Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy O soukromých zjeveních

OBSAH

Úvod
Duchovní vedení vizionářů
Vojtěch od svaté Hedviky OCD
Jediné Slovo Boží
sv. Jan od Kříže
Mariánská zjevení
René Laurentin
Vidění a zjevení
Karl Rahner
K teologii soukromých zjevení
Cornelio Del Zotto
Soukromá zjevení a pastorace
Aleš Opatrný


Je nesporným faktem, že takzvaná soukromá zjevení přitahují pozornost mnoha věřících našeho století ne méně, než přitahovala křesťany v těch obdobích církevních dějin, v nichž byl tento jev velice módním a rozšířeným.

Z toho ovšem plyne dvojí pastorační potřeba: jednak moudře vést samotné „vizionáře“ a osoby, které jsou ve sféře jejich vlivu, jednak vychovávat opravdové pastýře, schopné toto vedení poskytnout.

Na soukromá zjevení a jejich místo v životě církve se ovšem názory značně liší. Články, jež zde nabízíme, se vyhýbají extrémním hodnocením obojího druhu: nechtějí ani zatracovat, ani nekriticky přijímat. Pocházejí nejen od různých autorů z různých míst a dob (viz zařazení textu „klasika“ sv. Jana od Kříže), ale pojednávají o daném tématu rovněž z různých perspektiv, a hlavně neobsahují šablonovitá prohlášení, takže je mezi nimi občas možné vnímat i „plodné napětí“ názorových rozdílů.

Věříme, že právě z těchto důvodů a pro tyto kvality mohou být platnou pomůckou v naší místní církvi v době, kdy se v ní nezdravě vyostřují pozice na úkor společného dobra Kristova mystického těla.

otec Vojtěch od sv. Hedviky OCD


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Sobota 25.9.

Zach 2,5-9.14-15a; Jer 31; Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti a slávy Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nemá hranice. Nebudujeme však sami obranné příkopy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2021) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2021) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)