Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Úvod

z knihy Texty ke kajícím pobožnostem v postě

Řád svátosti pokání počítá s kajícími bohoslužbami jako s prostředky k prohloubení kajícího smýšlení křesťanů a také jako s příležitostí, kdy církev veřejně projevuje své kající smýšlení.

„Kde se shromáždí větší počet kajícníků, aby se jim dostalo svátostného smíření, je vhodné připravit pro ně bohoslužbu slova.

Této bohoslužby slova se mohou zúčastnit i jiní věřící, kteří přistoupí k této svátosti jindy.

Společné slavení bohoslužby slova jasněji ukazuje charakter pokání. Věřící totiž společně naslouchají Božímu slovu, které hlásá Boží milosrdenství,a tím je vyzývá k obrácení, společně uvažují , jak se jejich život s Božím slovem shoduje,a pomáhají si vzájemnou modlitbou.....

Je dobře, aby podle potřeby přišlo více kněží, kteří by na vhodných místech mohli jednotlivé věřící vyslechnout a udělit jim svátost smíření.“ (Obřady pokání, ČLK 1982, Úvod odst. 22)

Zde je několik textů, které mohou posloužit k jejich realizaci a to:
Kající zamyšlení ve světle evangelních rad

Bohoslužba pokání - postní

Bohoslužba pokání

Kající bohoslužba - postní


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Postní doba

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…