Ve středu 27. prosince 2023
se ve francouzském Paray le Monial
otevře jubilejní rok
u příležitosti 350. výročí
zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
svaté Marétě Marii Alacoque. 

 

Paray-le-Monial město Srdce Ježíšova

V 17. století se zjevoval Jažíš prosté řeholnici ​​svaté Markétě Marii Alacoque v Paray-le-Monial (Francie, Burgundsko). Vyjevil jí své srdce, které hoří láskou k lidem a touží, aby mnozí tuto lásku přijali. Stalo se tak v době, kdy mezi křesťany převládala víra v chladného a přísného Boha a z hlásání se vytrácel akcent na Boží milosrdenství.  V důsledku těchto zjevení vznikl následně celocírkvní svátek Nejsvětějšího Srdce.

Výročí 2023 - 2025

Před 350 lety se během tří let – počínaje 27. prosincem 1673 – odehrála tři „Velká zjevení“. Během této doby (27. prosince 2023 – 27. června 2025) bude v Paray-le-Monial otevřena „Svatá brána“. Teologické kolokvium v ​​Římě a různé akce v Paray-le-Monial k objevování a prohlubování poselství o milosrdné Boží lásce.

Více info

naleznete např. na stránkách kominity Emmanuell

  • HISTORIE ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCI
    Náznaky úcty k Božskému Srdci se objevují již v křesťanském starověku.
  • PARAY-LE-MONIAL
    V 17. století zde Ježíš odkrývá své Srdce a zve člověka do vztahu. Bůh touží po lásce člověka a ptá se nás dodnes: odpovíš na mou lásku, stojíš o mé přátelství? Náboženství může být jen sada úkonů a zvyklostí, ale Paray-le-Monial je znamením, že Kristus ukazuje na osobní vztah, který formě dává také obsah. I s Bohem je možné se setkat od srdce k srdci, zakusit Jeho lásku. 
  • PRVOPÁTEČNÍ SETKÁNÍ v Brně