Matouš lnul k penězům a svoji vlast prodával za peníze. Povolal jej však Pán... - archív citátů

29. 4. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: ima)

Aby Bible nezůstala v knihovnách, ale vydala se tam, kde žijí lidé...

knihovna, regál, police, kniha, historie, Bible / foto -ima-

Papež František ve své řeči na Mezinárodní biblickém kongresu připomenul téma kongresu: „Bible a život“. Zdůraznil, že jde o nedělitelné sousloví, neboť „Boží slovo je plné života“ (Žid 4,12), „trvá navěky“ (1 Petr 1,25), „nikdy nepomine“ (Mt 24,35) a člověka, který podle něho jedná, chrání před vnitřním stárnutím.

 

Bible není pěkná sbírka posvátných knih, určených ke studiu,
nýbrž Slovo života, které je třeba rozsévat

Je důležité mít na paměti, že skrze Písmo působí Duch Svatý, živý a oživující Přímluvce. A tomu by měly sloužit veškeré příspěvky a publikované svazky. Jsou jako pracně nasbírané a poskládané dříví, kterým zatápíme. Ovšem i pro ty nejlepší studie platí totéž, co pro dříví, totiž že nevydává teplo samo od sebe, nýbrž potřebuje oheň, tedy Ducha, aby se Písmo rozhořelo v srdcích a měnilo se v život. Kvalitní dříví je tedy užitečné, neboť tento oheň sytí. Bible však není pěkná sbírka posvátných knih, určených ke studiu, nýbrž Slovo života, které je třeba rozsévat. Zmrtvýchvstalý žádá, abychom tento jeho dar přijali a rozdávali dál, a tak měli život v jeho jménu (srov. Jan 20,31).“

Nezanedbávat každodenní naslouchání Božímu slovu

K našemu sluchu denně doléhá velké, až přílišné množství slov, která předávají informace, tlumočí četné podněty a často přesahují naši schopnost vnímavosti. V tomto kontextu nicméně nesmíme zanedbat každodenní naslouchání Božímu slovu, jedinému slovu věčného života (Jan 6,68). „Bylo by krásné, kdyby se Boží slovo stávalo stále více srdcem veškeré církevní činnosti“ (Benedikt XVI., Verbum Domini, 2011).

Kázání není soubor lidského moudra a znalostí
Má projevovat Ducha

Papež František vyzdvihnul v tomto ohledu důležitost dobře připravené homilie: Kázání není rétorické cvičení, ani soubor lidského moudra a znalostí, protože tak by se podobalo pouhému dříví. Má naopak projevovat Ducha (1 Kor 2,4), sdílet Boží slovo, jež se dotklo srdce kazatele, který pak sděluje onu vřelost a pomazání. Duch touží po tom, aby z nás utvářel církev uspořádanou podle formátu Božího slova, tedy takovou, která nemluví sama od sebe či o sobě, nýbrž má denně na svých rtech Pána. Pokušení totiž spočívá v tom, že hlásáme sami sebe, čímž ovšem nepředáváme život tomuto světu.

Církev se nikdy nespokojí s vlastními jistotami
Podvoluje se všemu nepředvídatelně novému, co Duch přináší

Církev, žijící z naslouchání Božímu slovu, se nikdy nespokojí s vlastními jistotami. Podvoluje se všemu nepředvídatelně novému, co Duch přináší. Neochabuje v hlásání, nepoddává se deziluzím, neúnavně podporuje jednotu na všech úrovních, protože Slovo volá k jednotě a vyzývá každého člověka, aby druhému naslouchal a překonával dílčí zájmy. Církev živená Slovem tedy žije, aby hlásala Slovo. Jalově neřeční, ale noří se do ulic tohoto světa – nikoli ze zvláštní záliby či kvůli jejich pohodlnosti, nýbrž proto, aby na těchto místech hlásala. Církev věrná Slovu nešetří dechem, když provolává kérygma, a nečeká, že si jí někdo bude vážit. Boží Slovo, vycházející od Otce a vlité do světa, ji pohání až na nejzazší kraj země. Bible se stala její nejlepší vakcínou proti uzavřenosti a snaze o sebeuchování.

Po nás se požaduje modlitba,
aby Boží slovo „dále konalo svůj běh“

Boží – a nikoli naše – slovo nám odnímá sebestřednost, chrání nás před soběstačností a triumfalismem a svou odstředivou silou nás pohání navenek, k lidem, které dosud nezasáhlo. Nezaručuje nám ovšem jakousi vlažnou útěchu, protože se mění v oheň a vichr. Duch zapaluje srdce, přemisťuje horizonty a svou tvořivostí je rozšiřuje. Po nás se požaduje modlitba, aby Boží slovo „dále konalo svůj běh“ (2 Sol 3,1; překlad O. Petrů).

Modleme se a dejme se do práce, aby Bible nestála v knihovně mezi mnoha dalšími knihami, které o ní mluví, nýbrž konala svůj běh cestami tohoto světa a utábořila se tam, kde žijí lidé. Přeji vám, abyste přinášeli Slovo se stejným zanícením, o kterém v těchto dnech čteme ve velikonočních příbězích, kde všichni někam běží – ženy, Petr, Jan i dva emauzští učedníci... Běží, aby se setkali s živým Slovem a hlásali je.“

(jag) 26. dubna 2019
Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Am 8,4-7; Žalm 113; 1 Tim 2,1-8
Lk 16,1-13

Následovat nepoctivost správce není cesta k pravému štěstí, vždyť i evangelium mluví o důsledcích, které na správce pro jeho nepoctivost dolehly. Co ale Pán chválí? Nesrovnávejme poctivého a nepoctivého správce. Srovnejme dva typy nepoctivých správců: první, kterého asi nejčastěji potkáváme a který ukradne majetek přímo pro sebe. A druhý, o kterém mluví evangelium, který si dá práci a získává si nepoctivostí přátele, tedy buduje vztahy. Oba jsou nepoctiví, ale druhý ví, že dobré vztahy mají větší váhu než samo zajištění a majetek! Kam míří naše úsilí? Nejsme pro samou honbu za majetkem, ač spravedlivě získaným, přeci jen zaslepeni, a neztrácíme tak lidské vztahy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(28. 9. 2019) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2019) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2019) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se…

Knižní tip: Vatikán a italský fašismus - Marek Šmíd

Knižní tip: Vatikán a italský fašismus - Marek Šmíd
(18. 9. 2019) Kniha přibližuje především diplomatické styky Svatého stolce a fašistické Itálie v letech 1922–1945, tedy v…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2019) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16. 9. 2019) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2019) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné –…

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2019) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku