Kdo je Ježíš 
pro nás, kteří často opakujeme
toto veliké a nádherné jméno,
pro nás kteří v něho věříme?

Víme dobře, kdo je Ježíš?
Jsme schopni jej přímo a přesně oslovit jeho jménem?
Dokážeme ho vzývat jako světlo své duše
a neustále mu opakovat: „Ty jsi Spasitel“?

Cítíme, že on je pro nás tím nejdůležitějším
a že bez něho nic nedokážeme?

On je naším štěstím,
radostí a blažeností,
příslibem i nadějí,
on je naše cesta, pravda a život (…).

Kristus, kterého neseme lidstvu, je náš bratr, průvodce a nejlepší přítel.
Můžeme o něm naprosto pravdivě tvrdit, že „věděl, co je v člověku“ (Jan 2,25).
On je ten Bohem poslaný, nikoliv aby svět odsoudil, ale spasil.

(Pavel VI., Promluva ze 14. 3. 1965)