29. prosince 2021 zemřel P. Anton Otte - český katolický kněz německé národnosti,
který celý život zasvětil křesťanskému usmíření mezi Čechy a Němci.

Ackerman Gemeinde - křesťanské usmíření mezi Čechy a Němci

29. prosince 2021 zemřel P. Anton Otte (* 15. 8. 1939). Byl to český katolický kněz německé národnosti, který byl velkou část života činný v českoněmeckém křesťanském sdružení Ackerman Gemeinde, jehož základním posláním bylo křesťanské usmíření mezi Němci a Čechy. Na rozdíl od jiných podobných spolků není záměrem tohoto spolku revanš a odplata, ale skutečné křesťanské odpuštění a smíření. Anton Otte byl v posledních letech zároveň členem Vyšehradské kapituly. Přinášíme vám několik myšlenek z knížky rozhovorů Antona Otte „Vzdálená Evropa?“

Až zmlknou zbraně, podáme našim nepřátelům ruku…

Velmi mne oslovilo, co napsal v roce 1942, tedy ještě v temné době války prozíravý a statečný muž Robert Schuman: „Až zmlknou zbraně, podáme našim nepřátelům ruku na usmířenou a budeme společně budovat novou Evropu. Mír jako základ budoucnosti se může zdařit jen v případě, že si naše národy vzájemně odpustí, naučí se navzájem chápat a smíří se."

Odpuštění a smíření je nad lidské síly

Smíření nefunguje tak, že si podáme ruce a všechno je jednou provždy vyřešeno. Některé rány se hojí dlouho, jiné se zajizví, jiné čas od času znovu zabolí. V nejhorším případě se znovu otevřou. Minulost se může i zneužít pro vyvolání strachu, pro vytvoření nepřítele. Zvláště mezi lidmi, kterým chybí sebevědomí. /.../

Nevidím jinou možnost, než je cesta křesťanského smíření, prosba o odpuštění a zároveň ochota doopravdy odpustit. Vždyť o to v modlitbě prosíme: Otče nás … odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům… Jedno i druhé je ale darem. Proto prosíme Nebeského Otce, že je to nad lidské síly. Smíření je někdy možné jen z milosti Boží.

"Katolická pomsta"

Cenil jsem si jasných morálních postojů Oty Mádra,
který o práci Ackerman Gemeinde na poli smíření se smíchem říkával,
že je to taková „katolická pomsta“…

Jak jednou proběhne tvé setkání s Bohem?

Dotaz: "Jednou jsi mi řekl, že až přijdeš na věčnost, zeptáš se proč tolik nevinných muselo trpět..."

Anton Otte: Ta otázka mě léta zaměstnávala, ale odpověď na ni jsem nenašel. Smířil jsem se s tím, že na zemi ji znát nebudu. /…/  Mám rád žalmy, které se modlíme v breviáři a při mši. Je v nich zachyceno tolik lidského, tolik touhy po Boží blízkosti, a také únava, úzkost, drásavý pocit osamění.

Dotaz:  "Jak si představuješ, že jednou proběhne tvé setkání s Bohem?"

Anton Otte:  (smích) … Vidíš, takto konkrétně jsem o tom ještě neuvažoval. Co mám říct? … Chtěl bych se spolehnout na to, že Bůh je dobrý otec… V Kristu se nám ukazuje jako zosobněné milosrdenství … a jak mu záleží na smíření s námi.

Z knížky rozhovorů Josefa Beránka
s Antonem Otte „Vzdálená Evropa?“
, 

kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad.
Redakčně upraveno.

I redakce webu pastorace.cz se přidává
k mnohým modlitbám za P. Antona
a prosíme aby ho Bůh přijal do své otevřené náruče,
aby u něho v pokoji spočinul!