Dnes 31.12.2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. R.I.P.

Ze slov Benetikta XVI.:

Když chybí Bůh, mizí také naděje.
Vše „řídne“ a ztrácí kompaktnost.
Je to, jako by se ztrácela ta nejhlubší dimenze,
jako by se vše zploštilo
a bylo okradeno o svůj symbolický význam,
který přesahuje čistě materiální stránku.

Jestliže neexistuje Bůh, pak je život prázdný
a prázdná je také budoucnost.
Jestliže ale Bůh existuje,
všechno se mění, život je světlo,
naše budoucnost je světlo,
máme orientační bod pro to, jak máme žít.
Víra je tedy základní orientací našeho života.

Vírou říkám: „Ano, věřím, že jsi Bůh,
věřím, že jsi mezi námi přítomen ve svém vtěleném Synu“,
a to dává mému životu orientaci,
dostávám možnost spojit se s Bohem,
sjednotit se s ním a tak najít místo,
kde chci žít, a způsob a styl, kterým chci žít.

Víra není jen způsob myšlení, nějaká idea,
ale je způsob jednání a života.
Věřit znamená následovat cestu vytyčenou Božím slovem.