Korespondenční kurz o křesťanské - katolické víře.

Přehled jednotlivých sešitů:

 1. Co je člověk? Odkud - kam - vývoj (KGI 1) 
 2. Má život nějaký smysl? (KGI 2) 
 3. Člověk hledá Boha - důkazy - falešné představy o Bohu (KGI 3)  Lze Boha dokázat?  Kde nalezneme Boha?  Falešné představy o Bohu.  Nové vidění člověka. 
 4. Ateismus – náboženství – křesťanství (KGI 4)  Mnozí mají dojem, že víra v Boha se už do našeho světa vědy a techniky nehodí. Čím dál lépe dokážeme tento svět uchopit. Víra v Boha se zdá být zbytkovou reminiscencí z doby, kdy si člověk spoustu…
 5. Ježíš - Boží Syn - učení - smrt - zmrtvýchvstání (KGI 5)  Odkud o něm víme? Dobrý člověk ... ... s neslýchaným nárokem.  Ježíš – Boží Syn. Smrt a zmrtvýchvstání.
 6. Víra – setkání s Bohem (KGI 6)  V čem spočívá křesťanská víra, to nám může ozřejmit jenom Kristus.
 7. Bůh s námi (KGI 7)  Jak „různorodá“ je Boží skutečnost! Trojjedinost Boha není žádná lidská spekulace – koho by napadlo si takto představovat Boha! Ale právě takto se Bůh zvěstoval. Křesťané věří, že…
 8. Velikost a ubohost člověka. Svoboda. Hřích a vina. Zlo a utrpení. Spasení. (KG 8) 
 9. Víra osvobozuje. Od hříchu, viny, smrti, strachu, utrpení, samoty… (KGI 9) 
 10. Církev? (KGI 10)  Kristus ano – církev ne? Co skutečně chtěl Kristus? Tajemství církve. Svatá církev ... církev hříšníků. Kritika církve.
 11. Církev a církve - pluralita - ekumenismus - církev a svět (KGI 11)  Kristus chtěl jednu, ale ne jednotvárnou církev...  Jednota a pluralismus.  Kolik je církví? Ekumenismus. Církev a svět.
 12. Církev - služby - úřady - členění - neomylnost (KGI 12)  Úřady v církvi. Jsou dneska ještě apoštolové? Potřebujeme papeže? Spolurozhodování v církvi. Co znamená „neomylnost“? Dnešní kritika církve se zaměřuje především proti…
 13. Zjevení, Písmo a podání (KGI 13) 
 14. Svátosti - znamení Boží blízkosti (KGI 14)  Rovnice: křest = křesťan neplatí
 15. Žít jako křesťan (KGI 15) 
 16. Křesťan ve světe a společnosti. (KGI 16) 
 17. Modlitba - pro a proti (KGI 17)  Modlitba – pro a proti.  Mlčení a naslouchání.  Modlitba v každé životní situaci.  Meditace.  Vědět něco o modlitbě se od opravdové zkušenosti s tím, co modlení je,…
 18. Mše svatá (KGI 18)  Sám se mohu modlit lépe…?  
 19. Vina, hřích, odpuštění, zpověď (KGI 19)  Změněné vědomí viny  Církev a odpuštění  Zpověď  Zábrany vůči zpovědi  Život z odpuštění 
 20. Láska a manželství z pohledu křesťanství (KGI 20)  Přes stále stoupající počet lidí, kteří žijí „single“, je pro většinu lidí manželství a rodina formou života, o kterou usilují. Představy o manželství a rodině se ovšem velmi proměnily a…
 21. Marie a svatí. Svatí nepotlačují Krista. Svatořečení. Obrazy, sochy, relikvie. (KGI 21)  Uctívání svatých – uctívání Marie se mnohým zdá být znakem katolické zbožnosti. Nekatolíci se často obávají, že zvláště uctíváním Marie by mohl být potlačen Kristus a mohly by být blokovány…
 22. Smrt – a potom? Proč? Život po smrti. Konec světa. (KGI 22)  Někdo řekl, že umírání začíná narozením.
 23. Katolická specifika, zvyky a zvláštnosti (KGI 23)  Stále znovu narážíme na totéž: vnější projevy, viditelná znamení prohlubují duchovní život, na druhé straně však mají smysl jen tehdy, jestliže nejsou samoúčelné, nýbrž jsou výrazem vnitřního…
 24. Kdybych jen mohl/a/ věřit. Překážky vůči víře. (KGI 24)  Zábrany vůči víře.  Experiment víry.  Víra jako zkušenost.  Víra ve společenství.