Bůh k nám promlouvá různým způsobem. Jednou z velice silných forem, jak naslouchat Božímu hlasu je čtení Písma svatého. Jak můžeme sami rozjímat o textu Písma svatého, aniž bychom měli po ruce výklad „odborníka“? Není to nic složitého. Existuje mnoho forem a možností, jak se kreativněji ponořit do textu. Nabízíme vám zde jeden z možných přístupů k podrobnějšímu osobnímu zpracování textu...

 

Návod pro rozjímání nad Biblí
(např. nad textem z Listu Efezanům Ef 5,8-14)

Budeme potřebovat asi 30 minut pro aktivní práci s Biblí. Nejprve je třeba najít nějaké klidné místo a připravit si text ideálně vytištěný na zvláštním papíře nebo přímo počítači. Texty, které se běžně čtou danou neděli nebo daný den, lze najít zde:  https://www.vira.cz/nedelni-liturgie nebo  www.liturgie.cz/ - odkaz Aktuální texty ke mši.

Když jsme připraveni, prosíme nejprve Ducha svatého, aby nás modlitbou vedl. Pak vezmeme text a přečteme si ho. Pomůže číst nahlas, pokud je to možné. Jde o to, abychom se nejen seznámili zhruba s obsahem, ale měli prostor všimnout si i detailů textu.

Po té si vezmeme papír s vytištěným textem a tužku, pomohou i barevné tužky.

1) V textu budeme označovat slova, která nás zaujala nebo se nám líbí či se dotkla našeho srdce, např. zabarvením.

2) Označme slova či části vět, kterým nerozumíme, např. podtržením vlnovkou (nebo tučně když text zpracováváme na počítači).

3) Vyznačme také to, co se domníváme, že tvoří podstatu významu v textu,např. zakroužkováním (nebo barevným textem při práci na PC).

4) Pro některé texty bude významné najít slova či sousloví, která se opakují. Taková místa můžeme např. podtrhnout dvojitě.

5) Je důležité, abychom pod jednotlivé verše Písma svatého (např. pomocí odsazení od kraje nebo na zvláštní papír k jednotlivým veršům) napsali své poznámky, komentáře a modlitby.

Pro dobré porozumění je šikovné najít ještě jiný překlad Písma svatého. Texty k současné katolické bohoslužbě přeložil Václav Bogner a většinou se označují jako Katolický liturgický překlad. Jako alternativu k nim lze využít např. Český ekumenický překlad, Studijní překlad Bible nebo volnější Bibli 21.

Jako příklad konkrétního rozjímání lze nahlédnout na práci s textem 2. čtení z 4. neděle postní A – Ef 5,8-14 – ve formátu PDF naleznete zde…