23. 7. 2019 , (Foto: PaS)

Potřebujeme vidět smysl každé cesty

vrcholový kříž / foto PaS

Vrcholový kříž 

Při každém výstupu na nějakou horu jednou přijde poslední délka lana, poslední zub hřebene nebo poslední travnatá stráňka a pak už je to tady. Přestože ledový vítr znepříjemňuje chvíle odpočinku a cáry mlhy zakrývají pohled do údolí, dosažení nejvyššího bodu hory je svátkem, protože cesta je u konce.

Každá z těch nesčetných cest a cestiček, na které se my lidé vydáváme, je završena hodnocením jejího smyslu. Hledáme smysl všeho, co činíme a oč usilujeme, nemůžeme jinak, než jít životem s vědomím cíle, ať je to prospěch, ke kterému směřujeme, setkání s člověkem, nebo pomoc člověku, jež povzbudí i nás samotné, ať je to zotavení, které potřebujeme, nebo i sklenice piva, která nás čeká na chatě a ta může být, jak známo, silnou motivací. Potřebujeme vidět smysl každé cesty. Uvedené příklady se však týkají krátkých etap – nalézání dílčího smyslu dění.

Tam nahoře, kde končí svět a kde už jen nad námi táhnou oblaka po širokém nebi, z pohledu do hloubky a do šíře vyvstává otázka po smyslu celku. Občas to zakusí téměř každý, i když si to vědomě nepřizná: Hledání smyslu veškerenstva je rozhodující. Ten, kdo nedokáže tušit, cítit, zaslechnout tento základní smysl, uvěřit v něj a nést si jej v srdci, pro toho je vlastně sporná i smysluplnost jednotlivých úseků. Čím má být detail, postrádá-li význam celek? Proto je otázka, zda vystoupíme na vrchol smyslu a zažijeme smysl vrcholu, otázkou životního štěstí.

Kříže na nesčetných vrcholech hor představují poslední, všeobjímající smysl všech cest: spasitelnou lásku Nekonečného. A proto vrcholový kříž sděluje mnohem více než geodetický údaj, který mi se strohou precizností oznamuje, že se momentálně nacházím v nadmořské výšce 3354 metrů…

Se svolením zpracováno podle knihy
Reinhold Stecher, Poselství hor,
kterou vydalo nakladatelství Cesta.
Redakčně upraveno (zkráceno)

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21.10.

Řím 4,20-25 ; Lk 12,13-21

Komentář k Lk 12,13-21: Spotřební společnost ve své chamtivosti je v protikladu k péči o duši. Kéž se my, křesťané, dokážeme právě v tomto většinové společnosti postavit a svou skromností být světu znamením.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(21. 10. 2019) Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…