Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

23. 7. 2019 , (Foto: PaS)

Potřebujeme vidět smysl každé cesty

vrcholový kříž / foto PaS

Vrcholový kříž 

Při každém výstupu na nějakou horu jednou přijde poslední délka lana, poslední zub hřebene nebo poslední travnatá stráňka a pak už je to tady. Přestože ledový vítr znepříjemňuje chvíle odpočinku a cáry mlhy zakrývají pohled do údolí, dosažení nejvyššího bodu hory je svátkem, protože cesta je u konce.

Každá z těch nesčetných cest a cestiček, na které se my lidé vydáváme, je završena hodnocením jejího smyslu. Hledáme smysl všeho, co činíme a oč usilujeme, nemůžeme jinak, než jít životem s vědomím cíle, ať je to prospěch, ke kterému směřujeme, setkání s člověkem, nebo pomoc člověku, jež povzbudí i nás samotné, ať je to zotavení, které potřebujeme, nebo i sklenice piva, která nás čeká na chatě a ta může být, jak známo, silnou motivací. Potřebujeme vidět smysl každé cesty. Uvedené příklady se však týkají krátkých etap – nalézání dílčího smyslu dění.

Tam nahoře, kde končí svět a kde už jen nad námi táhnou oblaka po širokém nebi, z pohledu do hloubky a do šíře vyvstává otázka po smyslu celku. Občas to zakusí téměř každý, i když si to vědomě nepřizná: Hledání smyslu veškerenstva je rozhodující. Ten, kdo nedokáže tušit, cítit, zaslechnout tento základní smysl, uvěřit v něj a nést si jej v srdci, pro toho je vlastně sporná i smysluplnost jednotlivých úseků. Čím má být detail, postrádá-li význam celek? Proto je otázka, zda vystoupíme na vrchol smyslu a zažijeme smysl vrcholu, otázkou životního štěstí.

Kříže na nesčetných vrcholech hor představují poslední, všeobjímající smysl všech cest: spasitelnou lásku Nekonečného. A proto vrcholový kříž sděluje mnohem více než geodetický údaj, který mi se strohou precizností oznamuje, že se momentálně nacházím v nadmořské výšce 3354 metrů…

Se svolením zpracováno podle knihy
Reinhold Stecher, Poselství hor,
kterou vydalo nakladatelství Cesta.
Redakčně upraveno (zkráceno)

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 38,4-6.8-10; Žalm 40; Žid 12,1-4
Lk 12,49-53

Ježíšovo slovo v Lk 12,49-53 je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? Nepřehlédněme úvod do této perikopy. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby člověk mohl stanout před samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedočkavě těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před Boha. Ale už v té chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či kvůli honbě za aktuálním prospěchem vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2019) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2019) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do...