S Bohem není nic ztraceno

Malý krůček pro člověka…

Když stanul člověk na Měsíci, byla vyslovena věta, která se stala slavnou: „Malý krůček pro člověka, velký skok pro lidstvo.“ Lidstvo vskutku dosáhlo historického úspěchu. My ale slavíme nekonečně větší počin, totiž Nanebevzetí Panny Marie. Madona stanula v ráji, neodebrala se tam jenom duchem, nýbrž i tělem. Tento krok drobné nazaretské ženy byl pro lidstvo velkým skokem vpřed. Málo je platné procházet se po Měsíci, nežijeme-li jako bratři na Zemi. Avšak to, že jedna z nás tělesně přebývá v Nebi, nám všem dává naději: chápeme, že jsme drahocenní, určení ke vzkříšení.

Bůh nenechá zaniknout naše tělo v nicotě. S Bohem není nic ztraceno! V Marii je dosaženo cíle, a my máme před očima důvod, proč putovat: nikoli proto, abychom získávali tady dole věci, které pominou, nýbrž abychom získali tam nahoře vlast, která potrvá  navždy.

Dobrá rada na cestu

Co nám radí naše Matka Maria? Říká: „Velebí má duše Pána“ (Lk 1,46). Zvykli jsme si slyšet tato slova, takže možná už nevnímáme jejich smysl. Velebit znamená doslova  „činit velkým“, zveličovat. Maria „zveličuje Boha“, nikoli problémy, které jí v té chvíli také nechyběly.

Kolikrát jen se však necháváme zavalovat problémy a pohlcovat strachem! Maria nikoli, protože pokládá za primární životní veličinu Boha. Odtud se rodí radost, nikoli z absence problémů, které vždy přijdou. Rodí se z přítomnosti Boha, který nám pomáhá a je nám nablízku. Bůh je totiž veliký, a shlíží především na nepatrné. Jsme jeho slabost lásky. Pán činí zázraky s nepatrnými, s těmi, kteří se nepovažují za velikány, nýbrž dávají v životě prostor Bohu. On prokazuje milosrdenství těm, kteří mu důvěřují, a povyšuje pokorné. Maria za to Boha chválí.

Srdce se rozšiřuje a radost zvětšuje

Nezapomínáme my Boha chválit? Děkujeme mu? Pokud totiž zapomínáme na dobro, srdce zakrňuje. Když však jako Maria pamatujeme na veliké věci, které činí Pán, pak děláme velký krok vpřed. Jednou za den říci: „Velebím tě Pane!“ je drobná modlitba chval. Touto drobnou modlitbou se srdce rozšiřuje a  radost zvětšuje. Prosme Boha o milost začínat každý den pohledem k nebi, k Bohu…