Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem,
přinutili, aby nesl Ježíšův kříž. (Mk 15,21)

Celý svět jako by se zastavil a byl svědkem toho, jak nás jednoho časného rána probudily ne paprsky laskavého slunce, ale masivní útok bombardérů. Bylo to naše nejstrašnější svítání v životě! A my jsme nevěděli, jestli se dožijeme dalšího dne.

Nepřítel udeřil za úsvitu, s podlostí a nenávistí, ale my jsme procitli už jako jiní lidé. Probudil se i svět, všichni ti, kteří se postavili na stranu důstojnosti lidského života a svobody.

Mnoho lidí se ještě drží stranou: domnívají se, že se jich to netýká, že jejich domovy jsou přece daleko. Ale každé zlo, které se nezastavilo tam, kde jste tomu mohli být nápomocni, dříve či později zaklepe i na vaše dveře.

Můj Ježíši,
děkuji za všechny lidi,
kteří stojí při nás a pomáhají nám
nést tento kříž války a strádání. Amen.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!