Užitečné informace pro všechny, kdo jsou v kontaktu s uprchlíky,
a pro ty, kteří jim pomáhají.

 

(Vespod stránky si text můžete stáhnout přehledně graficky zpracovaný).

 

 

Utečenci z válkou zasažené Ukrajiny procházejí extrémní životní situací,
která se vymyká běžné lidské zkušenosti. 

• Byli svědkem bombardování, viděli bezprostřední následky války.

• Museli opustit své muže, táty, syny. Jejich příbuzní a přátelé jsou často v nebezpečí života. 

• Byli nuceni opustit svůj domov ve velmi krátkém čase. Opustili svůj dosavadní život, své jistoty, 

opory a životní plány. 

• Překonali útrapy a nebezpečí dlouhé cesty a přicházejí do cizí země. Neznají jazyk, zvyklosti, prostředí.

 

Po příchodu do bezpečí lidé cítí úlevu.
Ale zároveň nová situace přináší nový stres:

• Musí se zorientovat a adaptovat na zcela nové a neznámé podmínky. 

• Doléhá na ně frustrace a pocity ztráty.

• Prožívají velkou nejistotu a strach z budoucnosti.

 

Teprve s příchodem do bezpečí se postupně uvolňují pocity,
na které během útěku nebyl čas: lítost, úzkosti, smutek, vztek, pocity zmaru, beznaděj, bezmoc.

Reakce uprchlých lidí mohou být pro nás překvapivé a nepochopitelné,
protože neodpovídají našemu očekávání (radost ze záchrany, vděčnost za pomoc).

Je úplně NORMÁLNÍ, pokud lidé na útěku:

• Chovají se podrážděně, jsou popudliví a odsekávají.

• Hádají se kvůli maličkostem, vztekají se.

• Nespravedlivě obviňují nebo nečekaně vybuchnou. 

• Někteří mohou vypadat chladně a netečně, mohou působit dojmem, že jsou nad věcí. 

• Často mohou být velmi nesoustředění a působit zmateně, např. nejsou schopni pochopit jednoduché instrukce. Nejedná se o naschvál, ani o hloupost.

• Velmi často nemají kapacitu na to projevovat vděčnost, i když si ji uvědomují.

 

CO MŮŽEME DĚLAT: 

• Neberte si nečekané reakce osobně – jejich vztek nepatří vám, i když momentálně na vás míří. 

• Nehádejte se. Neodsekávejte. Nezvyšujte hlas.

• Neodpovídejte konfrontačně. 

• Nemusíte každou reakci komentovat, můžete ji jenom nechat zaznít. 

• Ptejte se na potřeby a přání.

• Nabízejte, ale nevnucujte.

• Respektujte rozhodnutí, které se vám může jevit nelogické a nepochopitelné.

• Dopřejte klid, soukromí a čas.

• Někdy stačí být jenom přítomen.

• Nečekejte projevy vděčnosti. Uvědomte si, že když se octnete s taškou přes rameno a dítětem za ruku na útěku v cizí zemi, budete se zcela jistě chovat úplně stejně.

 

Je důležité vědět, že i chování a prožívání nás pomáhajících
se v průběhu času přirozeně mění  

Zpočátku lidé pomáhají s velkým nasazením,  prožívají sounáležitost a hrdost. Angažují se finančně i osobně. Jsou ochotni přinášet i osobní oběti a snášet nepohodlí. Mají vysokou frustrační toleranci. 

Po určité době dochází ke změně a nastává fáze deziluze: objevuje se podráždění, únava, klesá frustrační tolerance, naopak vzrůstá citlivost k nepohodě a nepohodlí. 

V této fázi hrozí, že lidé začnou více věřit pomluvám, fake news a konspiračním teoriím.

Změna našeho prožívání je NORMÁLNÍ. 

Být podrážděný, mít pochybnosti, mít pocit, že to nikdy neskončí, mít všeho plné zuby a cítit se unavený je v pořádku. 

To ale neznamená, že naše pomoc má menší smysl, nebo že je méně potřebná. 

 

CO POMÁHÁ: 

• Respektujte svoje potřeby.

• Dostatečně spěte.

• Dbejte na odpočinek.

• Věnujte se svým koníčkům.

• Udržujte vztahy, scházejte se s přáteli.

• Choďte do přírody.

• Dávkujte si informace, není zdravé být neustále on-line. 

• Sportujte.

• Jděte do kina, divadla, na koncerty.

• Žijte svůj běžný život.

• Neberte se tak vážně, humor udržuje zdravou mysl.

 

MUDr. Halka Korcová, psychiatr

MUDr. Katarína Hánělová, psychiatr