21. 12. 2018 , Ibrahim Alsabagh (Foto: Latin parish of st. Francis Aleppo - Syria)

Vánoce ve válečné zóně – zpráva z Allepa

Latin parish of st. Francis Aleppo - Syria

Večer 24. prosince jsme slavili mši a přitom na nás dopadaly bomby. Prosili jsme Ježíše o dar radosti a pokoje, tedy o pravý opak pocitů, jež vládnou v srdcích mnoha lidí v Aleppu – smutek, nepokoj či strach.

Žijeme v nepřetržitém válečném stavu

Zde v Aleppu stále prožíváme velmi únavné chvíle. Žijeme v nepřetržitém válečném stavu a do našich dní vstupuje mnoho nepěkných překvapení: vlny neslýchaného násilí, padající bomby, střelba v ulicích, to vše v obytných zónách. Lidé denně zažívají ponížení. Na ulicích jsou neustále slyšet nářky bolesti. Křik nevinných neustává. Pokračuje bombardování a výsledkem je rostoucí počet mrtvých a raněných lidí i zničených domů.

Rána, která nás v současné době tíží ze všeho nejvíc a brání nám prožívat dny v pokoji, je nesnesitelný nedostatek vody, který proměňuje krizi ve skutečnou katastrofu. V Aleppu jsou obytné zóny, kde voda netekla už několik let. I ve čtvrtích, kde voda občas teče, zůstávají obyvatelé v neustálých obavách: voda někdy chybí celé dny i týdny.

Už pětačtyřicátým dnem nemáme elektřinu. Elektřina se dostane do domácností pouze od místních dieselových elektrických generátorů, vlastněných soukromými společnostmi, které ji prodávají za velmi vysokou cenu. Jedna osoba potřebuje v průměru dva ampéry, aby si mohla rozsvítit dvě až tři žárovky a zapnout televizi nebo rádio.

Tím spíš však zakoušíme Pánovu přítomnost

Právě v této dramatické, složité a bolestivé situaci tím spíš zakoušíme Pánovu přítomnost, která se věrně zračí v Ježíšově lidské tváři: „Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,6–8). Tímto způsobem se Pán pro nás vtělil: vzal na sebe pokorně naše utrpení a hřích.

Pokoj je dar, který přichází z nebe

V scénáři naprostého chaosu, v němž se nachází Sýrie i každý z nás, můžeme zakoušet, že pokoj je dar, který přichází z nebe, v každém okamžiku a každý den. Nabýváme stále více přesvědčení, že tento dar máme ve své únavě přijímat. Jen tak přinese plody v nadějeplném očekávání nového času milosti.

Ve chvílích únavy Panny Marie před porodem jí stál po boku svatý Josef. Později ji spolu s Josefem těšil a podporoval Ježíš. V obtížích, které právě prožíváme, jste všichni s námi a vnímáme vás nablízku jako údy jediného Pánova mystického těla. Jste naší útěchou i oporou. (Farnost sv. Františka Aleppo 24. PROSINCE 2015)

Na Štědrý večer na nás dopadaly bomby

Večer 24. prosince jsme slavili mši a přitom na nás dopadaly bomby. Sedm raket bylo vystřeleno na naši oblast deset minut předtím, než jsme začali sloužit vánoční bohoslužbu. Přesto se celý kostel naplnil lidmi. Velmi jsme se báli o jejich životy, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Společně jsme si připomněli všechny naše zemřelé. Na závěr mše se konalo procesí více než osmdesáti dětí, které se svící v ruce doprovázely Ježíška k jesličkám v jeskyni.

Poté jsme se sešli ve farním sále, abychom si navzájem popřáli. Děti dostávaly sáček plný bonbonů a lahodných sušenek. Pochutnali jsme si na zákuscích a naslouchali skautskému sboru, který zazpíval koledy.  Všichni byli velmi spokojeni.

Prosili jsme Ježíše o dar radosti a pokoje, tedy o pravý opak pocitů, jež vládnou v srdcích mnoha lidí v Aleppu – smutek, nepokoj či strach. (Farnost sv. Františka Aleppo - 27. PROSINCE 2015)

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Ibrahim Alsabagh, Mezi peklem a nadějí, 
Válka v Sýrii a františkáni v obléhaném Aleppu

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz 
Redakčně upraveno

 

 

Foto - kostel sv. Františka Aleppo, Vánoce 2015 / Latin parish of st. Francis Aleppo - Syria

Kostel sv. Františka Aleppo, Vánoce 2015 / foto Latin parish of st. Francis Aleppo - Syria

Syrský františkán, otec Ibrahim Alsabagh, se spolubratry neopustil  město Aleppo a jeho obyvatele ani v těch nejhorších válečných okamžicích. A napsal o tom strhující knihu. Plnou každodenního strádání, ale také naděje a znamení, že Bůh člověka neopouští ani v nejbezvýchodnější situaci. Kde celé rodiny ohrožuje podvýživa, kde je čím dál dražší bydlení a nedostupná zdravotní péče, tam církev s vírou v Krista a s láskou k bližnímu usiluje o síť vztahů a brání chaosu. Kde dopadají rakety teroristů na domy nejchudších i na kostely, kde je nedostatek elektřiny i pitné vody, tam otec Ibrahim a jeho spolubratři dodávají útěchu, rozdávají potravinové balíčky a vodu z vlastní studny. 

Související texty k tématu:

Krize
Kupředu postupujeme jen překonáváním krizí
Co dělat, když na nás přijde temnota 
Prožíváš-li úzkost a znechucenost, nesmíš kvůli tomu ztrácet důvěru.
I uprostřed existenčních nejistot a strachů mohu Boha chválit... 
Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 
Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek 
Krize (soubor textů)

Utrpení
Utrpení dostalo nadpřirozený smysl 
Svůj kříž neneseš sám! (papež František) 
Kdy jsme dostatečně křesťansky vyzbrojeni 
V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat? 
Nevěřme strachu z Boha 
Je-li člověk Boží, všechny věci mu prospívají 
Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností 
Bolest ho doháněla k šílenství... 
Bože, že já blbec nejsem normální člověk! 
Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři 

Kříž
Kříž: Bůh se činí zranitelným 
Co vlastně znamená kříž? 
Kristus bez kříže?
Svůj kříž neneseš sám!
Pes na kříži 
Kristus porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi
Kříž svatého Benedikta
Kříže na hrobech
Co je křížová cesta a jak se jí modlit?
Kříž (soubor tematických textů)

Pokoj:
Nikdo nám  nemůže vzít pokoj, když je v našem srdci Duch svatý
Kristus je náš pokoj
Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství
Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost
Vědomí, že jsme Boží děti, nám dodá veliký pokoj, (citát)
„Vyhledávej pokoj a usiluj o něj,“ (citát) 
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. (citát) 
Skutečný pokoj je plodem duchovního života, (citát)
Vyznání hříchů nám přináší pokoj (citát)


Vánoce
 / Vánoce na webu pastorace.cz / Vánoce na webu vira.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 23.10.

Řím 6,12-18; Lk 12,39-48

Komentář k Lk 12,39-48: Čím víc mi Pán svěřil, tím víc ode mě bude žádat. Tím, že se budu snažit žít pro druhé, získá můj život cenu. A radost!

Zdroj: Nedělní liturgie

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel
(22. 10. 2019) Cesta domů provozuje Domácí hospic a poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2019) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(21. 10. 2019) Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.