Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

články

5. 2. 2021, Aleš Opatrný (Foto: Ignác Mucha)

Aleš Opatrný / foto Ignác Mucha

Pastorální podcast s docentem Alešem Opatrným

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy spustila nový podcast, který bude více přibližovat obory, se kterými je fakulta spjata. Prvním uceleným tématem, na který se podcast zaměří, je pastorální teologie. 

2. 2. 2021, papež František (Foto: MN)

západ slunce, krajina, sníh, strom, letadla, obloha / foto Michal Němeček

Schopnost žasnout člověku prospívá

Maria a Josef přinesli do Jeruzalemského chrámu malého Ježíše, aby jej podle židovského Zákona představili a odevzdali Bohu. Při této události se potkalo několik osob. Každý z nich byl jiný, lišili se, ale všichni hledali Boha a nechávali se jím vést. Pisatel evangelista u všech čtyř postav zachycuje dvojí postoj: pohyb a údiv (Lk 2,22-40).

27. 1. 2021, (Foto: MN)

Podepřená padající zeď / foto Michal Němeček

Úzkost uzavřená uvnitř - sžírá duši

Potlačená úzkost, která zůstane „uvnitř“, sžírá duši, plodí negativní, obsedantní myšlenky, jež mohou vést k depresi. Jak pomoci?

22. 1. 2021, Augustin z Hippo

bible / -ima-

Bible se mi zdála bezcenná (sv. Augustin)

Bible roste s těmi, kdo jsou malí.

19. 1. 2021, Gregory Boyle (Foto: MP)

řetěz, most, ptáci, volnost / foto: Miloš Padevět

Mučení malého zvířátka - tak zněl zpěv po přijímání

Jednou při mši ve vězení pro mládež měl po přijímání zazpívat sólo Juan. V patřičný okamžik si stoupl k mikrofonu a začal zpívat sólo. Bylo to tak zlé, až nám z toho poklesla čelist. Z hlasivek toho kluka se linulo cosi nejasného, co evokovalo mučení malého zvířátka. Všichni jsme ztuhli.

13. 1. 2021, Anselm Grün

svíce, plamen, skupina, několik, rovné, křivé, pluralita, kříž / -ima-

Mám udeřit svého spolubratra, když usne při modlitbě?

Přišli za starcem Poimenem a otázali se ho: „Spatříme-li spolubratry, jak při bohoslužbě podřimují, chceš, abychom je udeřili, tak aby při vigilii bděli?“

6. 1. 2021, Václav Vaško

Adolf Kajpr

Radost v kriminále: setkání s Adolfem Kajprem

Adolf Kajpr v komunistickém vězení v Leopoldově ve vzpomínkách spoluvězně Václava Vaško.

30. 12. 2020, Karl Rahner

průchod, průhled, ulice / ima

Napišme nad dveře nového roku Boží jméno

Napišme nade dveře nového roku jméno Boha, ve kterém je naše pomoc - jméno Ježíš.  A pak s odvahou překročme práh nového roku.

25. 12. 2020, papež František

mlha, cesta / ima

Co se ve vyhnanství naučil papež František

Pochopil jsem, že můžeš hodně trpět, ale pokud připustíš změnu, zlepšíš se. Pokud se naopak zabarikáduješ, vyjdeš z utrpení horší, než jaký jsi byl předtím.

22. 12. 2020, papež František

Vaticanmedia

Tyto Vánoce jsou pandemické, jsou krizí…

Jestliže najdeme odvahu říci, že čas krize je časem Ducha svatého, pak si zachováme vnitřní jistotu, že věci dostávají novou formu. »Vždyť zlato se tříbí v ohni a lidé milí Bohu v peci pokoření« (Sir 2,5).

16. 12. 2020

jesličky, betlém, vánoce, dítě / -ima-

Bůh nám nemohl říct více

Skrze Slovo Bůh stvořil svět. Toto Slovo na sebe nakonec vezme podobu člověka a rodí se v Betlémě jako malé dítě. Malé betlémské dítě je vrcholem Boží komunikace s člověkem. Bůh nám nemohl říct více.

10. 12. 2020, Aleš Opatrný

kapačka, nemocnice / ima

Stydím se za to, když jsem nemlčel

Zamyšlení o pastoraci nemocných.

9. 12. 2020, papež František

Ite ad Ioeseph!, Jděte k Josefovi / ima

Svatý Josef a všichni ve „druhé linii“

Uprostřed současné celosvětové  krize můžeme zakoušet, že naše životy jsou neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni. Tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, diskrétní a skrytý člověk, v němž můžeme hledat přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. 

6. 12. 2020, Anselm Grün

vozíček, eskalátor / ima

Kdo chce vše dělat sám, nepostoupí kupředu

Jsme odkázáni na pomoc svých bratří a sester. Kdo se domnívá, že všechno musí udělat sám, nepostoupí na své cestě kupředu.

1. 12. 2020, papež František

tma, světlo, člověk, postava, východ slunce / foto Michal Němeček

Žijeme v očekávání dne. V temnotách a námahách.

Jako jsme před svým narozením byli očekáváni těmi, kdo nás milovali, jsme nyní očekáváni vtělenou Láskou.

27. 11. 2020, papež František

Papež František - mladík, seminarista

Měsíce jsem nevěděl, zda nezemřu (papež František)

Když jsem se v jedenadvaceti letech nakazil vážnou nemocí, poprvé jsem zakusil, co je to krajní mez, bolest a samota. Změnilo mi to životní souřadnice. 

23. 11. 2020, Aleš Opatrný

Boží věci rostou, ale ... trvá to někdy dost dlouho

Boží věci rostou, ale ... trvá to někdy dost dlouho

Boží věci rostou, ale trvá to někdy dost dlouho, než jejich růst pochopíme. Potřebujeme se proto učit čekat. Čekat na Pána, který dnes a denně vchází do našich životů a naplňuje, co slíbil. Naším průvodcem čekáním může být i právě nadcházející advent.

18. 11. 2020

bible, ambon, kázání / -ima-

Ne každé kázání je dobré a krásné...

Ne každé kázání je dobré a krásné... A proto člověk, který sám nečte, se nikdy nedokáže pořádně postavit na vlastní nohy a stane se spíše hříčkou názorů druhých. (Bl. Franz Jägerstätter, popravený r. 1943)

13. 11. 2020

kostel, dveře, mříž / -ima-

Nedržme Boha zavřeného pouze v kostele

Pro Boha máme takové pěkné místo – kostelíček. Pokud není lockdown, tak tam vyrážíme jednou týdně, tak na hodinku, elegantně, zbožně, možná i v lepším oblečení… A nejlepší by bylo, aby tam Bůh zůstal, není-liž pravda? 

6. 11. 2020, papež František

lano, horolezec / -ima-

Na naprostém dně říká Job: “Vím, že můj Vykupitel žije"

Mnoho věcí nás uvádí do zoufalství...

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Pondělí 6.12.

Iz 35,1-10; Žl 85; ; Lk 5,17-26

Komentář k Lk 5,17-26: Možná nám chybí vynalézavost a ochota rozebrat střechu, která zakrývá druhým Ježíšovu uzdravující moc.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2021) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…