Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

články

3. 10. 2021

amplion, mikrofon, fake news, hoax, dezinformace / -ima

Víte, co byla první dezinformace?

Dezinformace a fake news mají destruktivní účinky. Mají potenciál rozdělovat naše rodiny, společenství i celou naši společnost nenávistí. Ten kdo šíří dezinformace, škodí sám sobě i druhým, kontaminuje duchovní život a prostor pro působení Ducha svatého.

30. 9. 2021, Aleš Opatrný

senior, žena, klavír / -ima-

Stárnutí jako zrající víno, nebo jako ocet?

U některých lidí vnímáme proces stárnutí jako zrající dobré víno. U jiných naopak jako ocet…

26. 9. 2021

wikimedia

Stal se knězem kvůli dobrému bydlu

Svatý Vincenc z Pauly se narodil roku 1581 v zapadlé francouzské vesničce. Ke kněžství ho nasměrovali rodiče, protože stát se knězem byla v té době jediná možnost společenského vzestupu. Na kněze byl vysvěcen již v pouhých devatenácti letech. A hned začal usilovat o nějaké výhodné místo. Avšak…

23. 9. 2021

Šípky, podzim, obloha / foto Michal Němeček

Ve tvé duši jsou všechny roční období (P. Pio)

Tento přírodní jev vystihuje realitu o putování člověka k Otci. Též naše životní putování prochází duchovními zimami a jary. Procházíme těmito zkušenostmi odumírání, ztrácení se a slabosti, jež ale vedou díky Božímu zásahu vždy k dalšímu novému jaru duchovního růstu. 

20. 9. 2021, papež František (Foto: ima)

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Kolaborant celník Matouš prodával svobodu své vlasti

Matouš byl celník - výběrčí daní pro Římany. Prodával tak svobodu své vlasti, a proto jej lidé nenáviděli. Považovali ho za kolaboranty a zrádce vlasti. A Ježíš, když Matouše uviděl, řekl mu: "Následuj mě".  Zvolil si  tak apoštola mezi těmito nejhoršími lidmi. 

14. 9. 2021, Jean-Marie Élie Setbon

kříž, umyvadlo, zrvadlo, místnost, pokoj, penzion / -ima-

Jako malého židovského kluka mě fascinoval kříž

Vyrůstal jsem v nepraktikující židovské rodině ve Francii. S Ježíšem jsem se poprvé setkal o letních prázdninách. Bylo mi osm a v mém pokoji visel na zdi kříž. Kristus mě nevýslovně přitahoval. Během dne jsem se do pokoje často vracel a díval se na něj. 

9. 9. 2021

sv. Ludmila

Svatá Ludmila žila v náročné době plné změn

V září 2021 si připomínáme 1100. výročí od tragické smrti první české světice sv. Ludmily.

6. 9. 2021

Wikimedia

Proti fašismu a nacismu: františkán minorita Placido Cortese

Placido Cortese se narodil v Dalmácii - dnešním Chorvatsku - 7.3.1907. V roce 1944 byl brutálně umučen Gestapem za jeho pomoc potřebným a zapojení v odboji.

1. 9. 2021, Anselm Grün (Foto: MN)

kečup / foto MN

Existuje absolutně správné rozhodnutí?

V dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen moudrá rozhodnutí. A pak samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli rozhodnout jinak.

25. 8. 2021, Augustin z Hippo

okno, zahrada / pcdazero pixabay.com

Je úplně jedno, kde mě pohřbíte

Není třeba se obávat, že by Bůh na konci věků nevěděl, z jakého místa mě má vzkřísit. (sv. Monika)

20. 8. 2021

bible a další knihy / -ima-

Který překlad Bible je nejlepší?

Různorodost biblických překladů je přirozeným výsledkem bohatství a rozmanitosti jazyků. Mezi různými jazyky totiž nepanuje přesná matematická shoda, kdy by každému slovu ve zdrojovém jazyce odpovídal právě jeden ekvivalent v cílovém jazyce. Navíc biblická hebrejština disponuje omezeným počtem slov.

14. 8. 2021, papež František

Maria, kříž, Ježíš / ima

S Bohem není nic ztraceno

Nezveličujme problémy

6. 8. 2021, Anselm Grün

auto, alej, mlha, cesta, Hora Matky Boží Králíky / ima

V mlze našeho všedního života...

V údolí našeho všedního života si máme připomínat své zážitky z „vrcholů hory“.

5. 8. 2021, Elias Vella

Jan Maria Vianney nepatřil mezi chytré

Jan Maria Vianney nepatřil mezi chytré

Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás použil. A on to udělá, protože v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit, že Bůh nám důvěřuje.

28. 7. 2021, Clive Staples Lewis

bus / wikimedia

Než mě Bůh obklíčil, byla mi nabídnuta svobodná volba

Jel jsem jednou autobusem vzhůru na Headigton Hill. Měl jsem pocit, že je mi – právě tehdy a tam – dána svobodná volba.

21. 7. 2021, (Foto: MN)

pramen vody / foto Michal Němeček

Máš na starosti péči o druhé? Nezanedbávej sebe!

Nic není pro služebníky církve tak potřebné, jako vnitřní modlitba; má předcházet, provázet i následovat všechno, co konáme.

15. 7. 2021, papež František (Foto: MN)

Poškozená Boží muka / foto Michal Němeček

Mrzačení našeho poselství

Rychlost komunikace a zájmová selekce obsahu prováděná médii v dnešním světě, vystavují poselství, které hlásáme, více než kdy jindy riziku jeho zmrzačení a redukci na pár druhotných aspektů. Odtud plyne, že některé otázky, které jsou součástí učení církve, zůstávají mimo kontext, který jim dává smysl.

9. 7. 2021

Fotka od truthseeker08 z Pixabay

Pastorační péče v hospici

Na pokoj k nemocnému vstupuji vždy podle pravidla: „Klika – rohožka“. V klidu se na chvíli zastavím na rohožce (skutečné nebo pomyslné), pak na chvíli podržím kliku u dveří a řeknu: "Pane Bože, jestli myslíš, tak já tam tedy jdu. Jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi pověz co." Potom už není potřeba si dělat starosti.

2. 7. 2021

Dr. Moscati

Život je poslání, úkol, i bolest

Jeden z mladých lékařů, kteří chodili na přednášky MUDr. Moscatiho, se trápil tím, že byl nucen dělat venkovského lékaře, ačkoliv aspiroval na vědeckou kariéru. Vyrovnával se s tím těžce. Moscati mu s otcovskou jemností napsal dopis.

27. 6. 2021, papež František

kněz, průhled LCD / -ima

Kněží, neodkládejte svou křehkost!

Každý kněz-superman končí špatně. Naše křehkosti jsou místem pro setkání s Pánem.

Sekce: články

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…