Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

články

31. 12. 2023, Jan Stříbrný a kol.

Foto: www.op.cz/silvestr-braito/

Na Silvestra dostal jméno Silvestr

P. Silvestr Braito OP byl v době první republiky a po druhé světové válce, mediálně známou osobností. Věnoval mnoho energie pastoraci mladých lidí. Životn P. Braita je dramatickou výpovědí o pohnutých časech v minulém století.

26. 12. 2023, Aleš Opatrný

rodina, manželé, dítě, sjezdovka, lyže, sníh / -ima-

V čem to mají dnešní manželství těžké

Je třeba pochopit, v čem a proč to mají dnešní lidé v manželství těžké, aby je pastorační péče mohla účinně podpořit…

22. 12. 2023

osvětim, lebka, plot / foto Dimitris Vetsikas Pixabay

Kde je k čertu Bůh?! Aneb střelba v Praze

Australský jezuita Richard Leonard se nedávno rozepsal o svých zkušenostech s nepochopitelným utrpením a s povrchními odpověďmi, které kolem utrpení zaznívají. I my dnes stojíme tváří v tvář nepochopitelné události, při které přišlo na universitě o život mnoho lidí a další byli zraněni...

22. 12. 2023, papež František

jesličky, betlém / ima

Jesličky nám pomáhají pochopit, na čem o Vánocích záleží

Betlém je jako malá studánka,  z níž můžeme čerpat Boží blízkost,  ​zdroj naděje a radosti.

20. 12. 2023

Ježíš, pasýř, ovce, kříž / -ima-

O požehnání nestandardním párům

Srdce pastýře je stále otevřeno.

14. 12. 2023, Aleš Opatrný

mše kostel / -ima-

Farnosti v období nedostatku kněží

Je potřeba počítat a pracovat s tím, co je reálně k dispozici, ne s tím, co bychom chtěli, aby bylo, ale ono to není…

9. 12. 2023, papež František

kostek utopený vedle mrakodrapu / Image by Simon from Pixabay

Potřebujeme pastoraci obrátit

Potřebujeme pastoraci obrátit tak, aby lépe ztělesňovala evangelium v dnešní době. Ježíše lze totiž hlásat jen tak, že křesťan obývá kulturu své doby.

4. 12. 2023, Vojtěch Kodet (Foto: IMA)

advent, svíce, věnec / foto -ima-

V adventu není nikdo zvědavý na další požadavky, natož moralizování

Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné… 

28. 11. 2023, Jan Stříbrný a kol.

P. Wihan - druhý zleva v první řadě.

„Unser Führer ist Gott!“ (P. Franz Wihan)

V roce 1938 byla od českých zemí odtržena obec Sedloňov a připojena k Velkoněmecké Říši. Místní farář P. Wihan ale na místě zůstal. V adventu například připravoval pro své farníky duchovní setkání, nazývaná „Heimabend“ (Domácí večer). Jako odpůrce nacistické ideologie dával svůj odmítavý postoj jasně najevo. V jednom kázání například pronesl větu: „Unser Führer ist Gott!“ (Naším vůdcem je Bůh!). 

24. 11. 2023

Ježíš před Pilátem, obraz v průhledu displeji na mobilu / -ima-

Byl Ježíš blázen, anebo Král?

"Jediným zločinem, ze kterého Herodes obvinil Ježíše, bylo to, že je blázen... Já si to také myslím. Vždyť to bylo bláznovství, že hledal malá srdce smrtelných lidí, aby si z nich udělal trůny, on – Král slávy, trůnící na cherubech." (sv. Terezie od Dítěte Ježíše). Ježíš boří naše tradiční představy o kralování.

16. 11. 2023, papež František

Setkání mládeže s papežem Františkem Lisabon 2023

Evangelizace nevychází z nátlaku, ale z plnosti

Evangelium není ideologie. Ideologie se neumějí usmívat, evangelium však vyvolává úsměv, protože se dotýká naší duše radostnou zvěstí.

10. 11. 2023, papež František

adorace v hale / -ima-

Strategie církve ve dvou slovech

Klanění a služba.

31. 10. 2023

oprýskaný dům, zavřené okno / foto: -ima-

Příliš často se zaobíráme svými nedokonalostmi

Zabývání se vlastními hříchy a přání být dokonalým nás mohou odvádět od podstaty víry...

26. 10. 2023

synod / foto © Vatican Media

Bůh od církve třetího tisíciletí očekává synodalitu

Výběr z listu Božímu lidu, který 25. října 2023 schválili delegáti řádného shromáždění synody.

19. 10. 2023

foto pixabay

Nenechme se převálcovat Halloweenem

Objevme krásu původního svátku Všech svatých a modlitby za zemřelé.

12. 10. 2023, papež František

Kostelík kaple, noc, světlo, / Foto: Joe Pixabay

Naše Matka církev stále potřebuje očistu a opravu

Duch svatý často boří naše očekávání, aby vytvořil něco nového, co překoná naše předpovědi a negativní postoje. Dovolme, aby byl hlavní postavou současné synody. A s Ním kráčejme v důvěře a s radostí.

4. 10. 2023

Kapucín Jiří Jan Evangelista Vícha

Kapucín, který se stal boromejkou

Kapucín Jiří Jan Evangelista Vícha ostatním řeholníkům ukazoval krásu jejich vlastní spirituality.

29. 9. 2023, Josef Prokeš

Má česká církev co nabídnout jiným?

Má česká církev co nabídnout jiným?

Jak spravujeme dědictví víry po našich předcích?

22. 9. 2023, Jan Stříbrný a kol.

Foto Jana Schneider  Pixabay

Svatý Václav je most mezi východem a západem / P. František Augustin Schubert

Svatý Václav na pozadí příběhu českého Němce P. Františka Augustina Schuberta († 1942 Dachau). / "Svatý Václav je zvláštní světec: vojín – a přece světec. Odhodlaně svírá meč, avšak válku si nepřeje.“

20. 9. 2023, papež František

modlitba, kaple, muži, adorace, kněz / -ima-

Bez modlitby nemůže vzniknout žádné skutečně dobré dílo

V modlitbě člověk jasněji chápe své cíle.

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Středa 24. 7. 2024, Středa 16. týdne v mezidobí

Jer 1,1.4-10;

Komentář k Mt 13,1-9: Dobrý rozsévač svým semenem nešetří. Na rozdíl od nás, kteří dobro konáme váhavě, s rozmyslem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)
(23. 7. 2024) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.