Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Vytvořit si jakýsi denní řád

Každý máme jiné možnosti a požadavky podle toho, kdo jsme a kde žijeme. Ale několik zásadních věcí je společných. Takže :

  • samozřejmě dodržovat nařízená a doporučená opatření proti šíření viru,
  • udělat si i doma „pracovní program“ (kdo má v péči děti, tomu to tato péče udělá zčásti samočinně). Vymezit si čas na Písmo a modlitbu právě tak, jako na běžné věci života, jako je příprava jídla, úklid, apod. Jinak řečeno: Žít co nejlépe přítomnost, nežít den po dni jen jako provizorium „než to přejde“,
  • neviset stále na internetu či telefonu,
  • v neposlední řadě přemýšlet o tom, komu v čem mohu pomoci – od nákupu po telefonát osamělým lidem.

Ideální je, udělat si jakýsi denní řád a vyhradit si pro vše výše zmíněné v denním programu pevné časy. Neboť jak říkal již svatý Benedikt: „Dodržuj řád a řád pak podrží tebe…"