Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru?
A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná?

Tvoří neděli jen bohoslužba?

Pro katolíka patří ke slavení dne Páně i účast na nedělní bohoslužbě. Ale nescvrklo se nám mnohdy slavení dne Páně právě jen na pouhou přítomnost na mši svaté? V současné situaci pandemie koronaviru se lidé na bohoslužby nedostanou. A nemůže právě toto být třeba i výzvou k přemýšlení, jak neděli vlastně slavit?

Doporučuji, aby zvláště rodiny slavili neděli třeba tím, že společně budou sledovat bohoslužbu v televizi. Mohou připojit své vlastní přímluvy, mohou si popovídat o slyšeném Božím slově, mohou si udělat “vlastní kázání”. Mohou společně zavolat někomu, kdo je sám… Mohou si něco pěkného přečíst, zahrát společenskou hru, podívat se společně na pěkný film, pomodlit se křížovou cestu… Prostě mohou prožít krásný den Páně, který bude skutečnou oslavou Boží.

Samozřejmě je mnohem lepší, slavit eucharistii ve společenství věřících, a věřím, že se toho opět brzy dočkáme. Zároveň vidím příležitost v tom, že tato mimořádná situace může být i užitečná.

Zpracováno podle textu: "BÝT ČI NEBÝT? na mši svaté?"  -
Pastýřského listu faráře P. Martina Hobzy
. Redakčně upraveno, zkráceno.

 

Naučme se vyvodit dobro ze zlého

"Vládní směrnice (v Itálii) omezují návštěvy veřejných míst, včetně kostelů. Naučme se umění vyvodit dobro ze zlého a proměňme svou zranitelnost v silnější vědomí solidarity" – říká mantovský biskup Gianmarco Busca (Itálie). 

Využít internet a socíální média

"Rozhodli jsme se využít všech sociálních médií, které jsou k dispozici. Jakkoli jsou často kritizována, v situacích jako je tato může být jejich užívání skutečným požehnáním,“ řekl mantovský biskup. Na stránkách diecéze lze nalézt seznam všech bohoslužeb dostupných na internetu. „Chceme ukázat, že církev je živá a nenechává nikoho samotného,“ říká biskup. Zároveň dodává, že nejúčinnější pokání přichází často z vnějšku a z vůle někoho jiného.

Bible jako zbraň

Biskup Busca připomíná, že víra a její zbraně, jako je četba Bible, mohou člověka posílit v boji proti negativním náladám. „Zlo bylo vždy přítomné v lidských dějinách a zůstává v nich nadále, bere na sebe například podobu těch, kdo zneužívají lidskou vystrašenost z budoucího vývoje nemoci a prodávají za vyšší cenu spotřební zboží,“ varuje biskup Busca. Vybízí také k návratu ke správným proporcím této kauzy, k odolnosti před neopodstatněnými strachy a k naslouchání korektním informacím z úst odborníků.

Po duchovní stránce povzbuzuje ke čtení Písma svatého. „Pokud naplníme své domy evangeliem, přečteme si nejdůležitější pasáže a budeme si o nich vyprávět také s dětmi, můžeme skutečně vzdát chválu Pánu a pocítit, že jsme ještě více součástí křesťanského shromáždění, jakkoli se fyzicky nemůžeme účastnit liturgických slavností,“ vybízí biskup. Nová situace pokládá důraz také roli rodičů jako „prvních katechetů“ ve svých domovech, krize se může stát příležitostí k upevnění vztahů k bližním a vnímání sebe sama jako součásti lidstva stále globalizovanějšího, jak v nutnosti snášet zlo, tak v odolávání nesnázím spojenými silami a hledání co nejlepších zdrojů, říká mantovský biskup Gianmarco Busca.

Zpracováno podle článku: "Mantovský biskup k panice kolem koronaviru"
z webu Vaticannews.va/cs z 29. února 2020. Redakčně upraveno, zkráceno.

 

I v těchto okamžicích k nám Bůh promlouvá

Papež napsal (nejen) obyvatelům Benátska: "Píši vám, abych symbolicky napsal všem. Utrpení a prožitek smrti, které nyní kvůli koronaviru zakoušíte spolu s dalšími oblastmi Itálie, mne podněcuje k modlitbě a lidské blízkosti. A je též důvodem ke křesťanské naději – rovněž v těchto okamžicích k nám Bůh promlouvá. Každému člověku přísluší, aby v tomto hlasu zachytil návod k tomu, jak nadále zde na zemi budovat malý díl Božího království.

Tato situace ohrožení je současně příležitostí k tomu, abychom si všimli, čeho jsou schopni mužové a ženy dobré vůle. Myslím na ty, kteří v těchto dnech pracují více, než by bylo jejich povinností, zejména na lékařský a ošetřovatelský personál. Dobrá vůle, pojící se k silnému smyslu pro odpovědnost a spolupráci s příslušnými oprávněnými úřady, se stává přidanou hodnotou, jíž má svět krajně zapotřebí. /.../ Uděluji požehnání všem lidem a zejména těm, kteří oplakávají své drahé, seniorům, nemocným a vězněným."

Zpracováno podle článku: Papež napsal obyvatelům Benátska 
z webu Vaticannews.va/cs. Redakčně upraveno, zkráceno.