papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Pondělí velikonoční - C / Regina coeli - papež František (Radost se násobí tím, že se o ni dělíme)

Dny velikonočního oktávu jsou jako jeden den, v němž přetrvává radost ze vzkříšení. Evangelium dnešní liturgie tak pokračuje ve vyprávění o vzkříšeném Pánu, o jeho zjevení ženám, které šly ke hrobu (srov. Mt 28,8-15). Ježíš jim jde vstříc a pozdraví je; pak jim řekne dvě věci, které bude dobré přijmout i pro nás jako velikonoční dar, dvě rady od Pána. Velikonoční dárek.

Nejprve je uklidňuje dvěma prostými slovy: "Nebojte se" (v. 10). Nebojte se. Pán ví, že strach je naším každodenním nepřítelem. Ví také, že naše strachy se rodí z velkého strachu, ze strachu ze smrti: ze strachu, že zmizíme, že ztratíme své blízké, že onemocníme a že už to nezvládneme... O Velikonocích však Ježíš zvítězil nad smrtí. Nikdo jiný nám proto nemůže říci přesvědčivěji: "Nebojte se". Pán to říká přímo tam, vedle hrobu, z něhož vyšel jako vítěz. Tím nás vyzývá, abychom vyšli z hrobů našich strachů. Dobře poslouchejme: vyjděme z hrobů svých strachů, protože naše strachy jsou jako hroby, pohřbívají nás uvnitř. Ví, že strach se stále krčí u dveří našeho srdce a že potřebujeme slyšet, jak si opakujeme: neměj strach, neboj se, neboj se: o velikonočním ránu, stejně jako ráno každého dne, slyšme: "Neboj se". Mějte odvahu. Bratře, sestro, kteří věříte v Krista, neboj se! "Já", říká vám Ježíš, "já jsem za vás okusil smrt, vzal jsem na sebe vaše zlo. Nyní jsem vstal, abych vám řekl: Jsem tu s vámi navždy. Nebojte se!" Nemějte strach.

Ale jak, řekněme, bojovat proti strachu? Pomáhá nám druhá věc, kterou Ježíš říká ženám: "Jděte a řekněte mým bratřím, že jdou do Galileje: tam mě uvidí." (v. 10). Jděte a hlásejte. Strach nás vždy uzavírá do sebe, uzavírá nás. Ježíš nás naopak propouští a posílá k druhým. Tohle je lék. Ale já - dá se říct - toho nejsem schopen! Ale jen si vzpomeňte, že tyto ženy rozhodně nebyly nejvhodnější a nejpřipravenější na zvěstování zmrtvýchvstalého Pána, ale Pánu je to jedno. Záleží mu na tom, abychom šli ven a oznámili to. Vyjít ven a zvěstovat. Vyjít ven a oznamovat. Velikonoční radost si totiž nelze nechat pro sebe. Kristova radost se posiluje tím, že ji dáváme, a násobí se tím, že se o ni dělíme. Pokud se otevřeme a přineseme evangelium, naše srdce se rozšíří a překoná strach. To je to tajemství: zvěstovat, abychom překonali strach.

Dnešní text nám říká, že hlásání může narazit na překážku: faleš. Ve skutečnosti evangelium vypráví - cituji - "antizvěstování" - a co to je? Oznámení od vojáků, kteří střežili Ježíšův hrob. Dostanou zaplaceno - říká evangelium - "pěknou sumou peněz" (v. 12), dobré spropitné, a dostanou tyto pokyny: "Řekněte toto: 'Jeho učedníci přišli v noci a ukradli tělo, když jsme spali'" (v. 13).

Spali jste? Viděli jste ve spánku, jak ukradli tělo? Je v tom rozpor, ale rozpor, kterému všichni věří, protože jsou v tom peníze. Je to síla peněz, toho druhého pána, kterému Ježíš říká, abychom nikdy nesloužili. Existují dva pánové: Bůh a peníze. Nikdy penězům neslužte. To je lež, logika zatajování, která je v rozporu s hlásáním pravdy. Je to připomínka i pro nás: faleš - ve slovech i v životě - znečišťuje hlásání, kazí nitro, vede zpět do hrobu. Faleš nás vede zpět, vede nás přímo ke smrti, do hrobu. Vzkříšený Pán nás naopak chce vyvést z hrobů falešných představ a závislostí. Naproti vzkříšenému Pánu stojí jiný "bůh": bůh peněz, který všechno špiní, ničí, zavírá dveře ke spáse. A to je všude: v každodenním životě je pokušení uctívat tohoto boha peněz.

Drazí bratři a sestry, jsme právem pohoršeni, když díky informacím objevíme v životě lidí a ve společnosti lži a podvody. Pojmenujme však také faleš v nás! A postavme svou nečitelnost, svou faleš před světlo vzkříšeného Ježíše. Chce vynést na světlo věci skryté, učinit nás průzračnými a zářivými svědky radosti evangelia, pravdy, která nás osvobozuje (srov. J 8,32).

Kéž nám Maria, Matka Zmrtvýchvstalého Pána, pomůže překonat strach a daruje nám nadšení pro pravdu.

 

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Související texty k tématu:

Vzkříšení, zmrtvýchvstání 
Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) 
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně 
Když dohasíná lidský život v nejlepších letech 
S Kristem zemřít a vstát z mrtvých
Ježíš je vzkříšen
Vzkříšení může být zdrojem obrovského optimismu pro náš osobní život.

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.