Neexistují překážky,  které by láska našeho Spasitele nedokázala překonat. - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Pondělí velikonoční - C / Regina coeli - papež František (Radost se násobí tím, že se o ni dělíme)

Dny velikonočního oktávu jsou jako jeden den, v němž přetrvává radost ze vzkříšení. Evangelium dnešní liturgie tak pokračuje ve vyprávění o vzkříšeném Pánu, o jeho zjevení ženám, které šly ke hrobu (srov. Mt 28,8-15). Ježíš jim jde vstříc a pozdraví je; pak jim řekne dvě věci, které bude dobré přijmout i pro nás jako velikonoční dar, dvě rady od Pána. Velikonoční dárek.

Nejprve je uklidňuje dvěma prostými slovy: "Nebojte se" (v. 10). Nebojte se. Pán ví, že strach je naším každodenním nepřítelem. Ví také, že naše strachy se rodí z velkého strachu, ze strachu ze smrti: ze strachu, že zmizíme, že ztratíme své blízké, že onemocníme a že už to nezvládneme... O Velikonocích však Ježíš zvítězil nad smrtí. Nikdo jiný nám proto nemůže říci přesvědčivěji: "Nebojte se". Pán to říká přímo tam, vedle hrobu, z něhož vyšel jako vítěz. Tím nás vyzývá, abychom vyšli z hrobů našich strachů. Dobře poslouchejme: vyjděme z hrobů svých strachů, protože naše strachy jsou jako hroby, pohřbívají nás uvnitř. Ví, že strach se stále krčí u dveří našeho srdce a že potřebujeme slyšet, jak si opakujeme: neměj strach, neboj se, neboj se: o velikonočním ránu, stejně jako ráno každého dne, slyšme: "Neboj se". Mějte odvahu. Bratře, sestro, kteří věříte v Krista, neboj se! "Já", říká vám Ježíš, "já jsem za vás okusil smrt, vzal jsem na sebe vaše zlo. Nyní jsem vstal, abych vám řekl: Jsem tu s vámi navždy. Nebojte se!" Nemějte strach.

Ale jak, řekněme, bojovat proti strachu? Pomáhá nám druhá věc, kterou Ježíš říká ženám: "Jděte a řekněte mým bratřím, že jdou do Galileje: tam mě uvidí." (v. 10). Jděte a hlásejte. Strach nás vždy uzavírá do sebe, uzavírá nás. Ježíš nás naopak propouští a posílá k druhým. Tohle je lék. Ale já - dá se říct - toho nejsem schopen! Ale jen si vzpomeňte, že tyto ženy rozhodně nebyly nejvhodnější a nejpřipravenější na zvěstování zmrtvýchvstalého Pána, ale Pánu je to jedno. Záleží mu na tom, abychom šli ven a oznámili to. Vyjít ven a zvěstovat. Vyjít ven a oznamovat. Velikonoční radost si totiž nelze nechat pro sebe. Kristova radost se posiluje tím, že ji dáváme, a násobí se tím, že se o ni dělíme. Pokud se otevřeme a přineseme evangelium, naše srdce se rozšíří a překoná strach. To je to tajemství: zvěstovat, abychom překonali strach.

Dnešní text nám říká, že hlásání může narazit na překážku: faleš. Ve skutečnosti evangelium vypráví - cituji - "antizvěstování" - a co to je? Oznámení od vojáků, kteří střežili Ježíšův hrob. Dostanou zaplaceno - říká evangelium - "pěknou sumou peněz" (v. 12), dobré spropitné, a dostanou tyto pokyny: "Řekněte toto: 'Jeho učedníci přišli v noci a ukradli tělo, když jsme spali'" (v. 13).

Spali jste? Viděli jste ve spánku, jak ukradli tělo? Je v tom rozpor, ale rozpor, kterému všichni věří, protože jsou v tom peníze. Je to síla peněz, toho druhého pána, kterému Ježíš říká, abychom nikdy nesloužili. Existují dva pánové: Bůh a peníze. Nikdy penězům neslužte. To je lež, logika zatajování, která je v rozporu s hlásáním pravdy. Je to připomínka i pro nás: faleš - ve slovech i v životě - znečišťuje hlásání, kazí nitro, vede zpět do hrobu. Faleš nás vede zpět, vede nás přímo ke smrti, do hrobu. Vzkříšený Pán nás naopak chce vyvést z hrobů falešných představ a závislostí. Naproti vzkříšenému Pánu stojí jiný "bůh": bůh peněz, který všechno špiní, ničí, zavírá dveře ke spáse. A to je všude: v každodenním životě je pokušení uctívat tohoto boha peněz.

Drazí bratři a sestry, jsme právem pohoršeni, když díky informacím objevíme v životě lidí a ve společnosti lži a podvody. Pojmenujme však také faleš v nás! A postavme svou nečitelnost, svou faleš před světlo vzkříšeného Ježíše. Chce vynést na světlo věci skryté, učinit nás průzračnými a zářivými svědky radosti evangelia, pravdy, která nás osvobozuje (srov. J 8,32).

Kéž nám Maria, Matka Zmrtvýchvstalého Pána, pomůže překonat strach a daruje nám nadšení pro pravdu.

 

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Související texty k tématu:

Vzkříšení, zmrtvýchvstání 
Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) 
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně 
Když dohasíná lidský život v nejlepších letech 
S Kristem zemřít a vstát z mrtvých
Ježíš je vzkříšen
Vzkříšení může být zdrojem obrovského optimismu pro náš osobní život.

Čtení z dnešního dne: Pátek 9. 12.

1. čtení - Iz 48,17-19; Evangelium - Mt 11,16-19

Komentář k Iz 48,17-19: Je i na nás, abychom se poučili ze zkušenosti minulých generací. Hospodinovo slovo je totiž příslibem pro jednotlivce, ale i pro uzdravení celé společnosti.


Zdroj: Nedělní liturgie

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně
(8. 12. 2022) Dávno předtím, než se odehrál vánoční zázrak, zjevil Bůh jeho důležité momenty několika svým prorokům. Patří…

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás
(6. 12. 2022) Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si…

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…