Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Silvestr - přímluvy / Mše na zakončení roku 31.12.

Přímluvy – Mše na zakončení roku (31.12.2021)

 

Po chvilce ticha po kázání, zatímco kněz říká úvodní výzvu, přijďte, prosím, rovnou k ambonu, cestou se nikde nezastavujte a u oltáře udělejte hlubokou úklonu.  Po úvodu kněze přečtěte, prosím, všechny přímluvy.

1. Prosme za papeže a biskupy a za dobrou volbu nového pražského arcibiskupa.

2. Prosme za nově zvolené poslance, za nové ministry a za obecní volby v nadcházejícím roce.

3. Prosme za rodiny, které čekají dítě, a za manžele, kteří po dítěti touží.

4. Prosme za mladé lidi, kteří hledají vhodného životního partnera a za ty, kdo cítí povolání k zasvěcenému životu.

5. Prosme za kněze a misionáře po celém světě, zvláště za ty, kteří jsou na konci sil.

6. Prosme za ty, kdo byli v loňském roce pokřtěni, biřmováni a poprvé přijali eucharistii.

7. Prosme za všechny, kdo budou v novém roce pronásledováni pro víru a za jejich pronásledovatele.

8. Prosme za všechny, kdo v uplynulém roce onemocněli, přišli o práci nebo ztratili někoho blízkého.

9. Prosme za ty, kdo zemřeli v roce, který končí a za ty, kdo zemřou v roce, který začíná.

10. ...

Po poslední přímluvě se obraťte čelem k oltáři, bokem k lidem a bokem ke knězi a vyčkejte na závěrečné amen po přímluvách.

Se svolením převzato z farnosti sv. Jakuba v Praze Stodůlkách. Autor: Radek Tichý

Text přímluv  lze samozřejmě přizpůsobit místním podmínkám, rozšířit atd...

Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

Liturgie
- Liturgie jako dialog mezi Bohem člověkem
Co je mše a její části
Všeobecný úvod k římskému misálu, stručná prezentace (Benedikt Mohelník OP)
Komentář k jednotlivým posvátným znamením při mši svaté podle R. Guardiniho
Mše svatá
Instruktážní videa pro ministranty 
Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání... 
Pojem kult nevystihuje podstatu liturgie
Co mi vadí na katolické mši
Kostel nemá být místem smutku
Ne abys krášlil chrám, a přitom nedbal chudého a trpícího (Jan Zlatoústý)
Nelogické rozdělení světa na profánní a posvátný (Tomáš Špidlík)
Velikonoce v pekle zajateckého tábora Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční...
Prázdný kostel? Není to tím, že liturgie lidem nic neříká?
Bohoslužba není náhražkou obrácení
Snaha dávat větší váhu gestům a vnějším rituálům než postoji srdce
Reforma liturgické reformy?
Oremus Kniha komentářů ke vstupním modlitbám mešní liturgie. 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…