Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO Bibli Gina - s Biblí ve vězení

Gina - s Biblí ve vězení


Nicola Valéryová je rumunská novinářka. Když se komunisté v roce 1948 chopili moci, byla tato hluboce věřící křesťanka, která nikdy neskrývá svoje přesvědčení, vsazena do vězení.

Jednoho dne dostala od svých nejbližších balík s jídlem. Bez meškání se o jeho obsah rozdělila s ostatními vyhladovělými spoluvězeňkyněmi. Připravila čtyři balíčky, a pokoušela se je poslat ženám, které musely dodržovat přísné předpisy a neměly nárok na takovou pomoc z venku. Když se během přestávky na vězeňském dvoře dozorkyně nedívala, podařilo se jí prostrčit skrz mříže tři balíčky. Když jim ale podávala čtvrtý, šeptla trochu hlasitěji:
„To je poslední, rychle si ho vezměte!“
Ale právě v tom momentě se ozval hvizd píšťalky: „Stůjte! Ani hnout!“

Něco takového je podle vězeňského řádu přísně zakázáno. Nicola byla za tento přestupek odsouzená na těžké práce. Musela nosit obrovské pytle s moukou, uložené v kostele, z kterého udělali sklad. Úplně vzadu, za posledním pytlem našla k svému velkému údivu ukrytou Bibli. Od nástupu komunistů byly všechny náboženské knihy, včetně Bible, absolutně zakázány. Nicola se rozhodla riskovat. Ukryla Bibli pod šaty a podařilo se jí pronést ji do společné místnosti, kde spala spolu s mnoha jinými ženami.

Poslechněme si teď její vyprávění:
„Vyšplhala jsem se na jednu z paland a oznámila jsem: „Mám tu něco mimořádného!  Nalezla jsem bezpochyby tu nejdůležitější knihu na světě: Bibli!“
Rozepnula jsem si košili a knihu jsem jim ukázala: „Kdo souhlasí, abychom si ji ponechaly, ať zvedne ruku!“
Všechny paže se spontánně zvedly.
Jen Marie de Layo řekla: „Já s tím nesouhlasím, protože jsem nevěřící a nevím, k čemu by nám ta kniha byla dobrá. Ale slibuji vám, že zachovám absolutní mlčení.“
Abychom měly z Bible maximální užitek, rozstříhaly jsme ji tak, aby byla každá z šedesáti šesti knih Starého a Nového zákona zvlášť. Každý večer a při sebemenší hrozbě prohlídky naše malá knihovna mizela v nádržce na vodu, která se už roky nepoužívala a kterou dozorkyně nikdy neprohlížely.

Působením Boží milosti, tato improvizovaná knihovna konala zázraky. Byla jsem svědkyní dojemných konverzí.

Obzvlášť mi utkvěla v paměti Gina. Byla zatčena a uvězněna týden po svém muži. Jeden bývalý ministr byl její přítel. Pronásledovala ho policie, a tak požádal Ginu, aby ho ukryla ve svém domě. Zůstal tam schovaný několik měsíců. Avšak Ginin patnáctiletý syn, se chtěl pochlubit, jaké má odvážné rodiče, a řekl to svému kamarádovi. O několik dní později se to policie dozvěděla a jejich dům obklíčila. Tajně ukrytý přítel vyskočil oknem a policie ho zastřelila. Ginin manžel byl zatčen okamžitě a ona týden poté.

Při převozu z jednoho vězení do druhého jela v policejním antonu i s několika muži. Zeptala se jich, zda nepotkali náhodou ve vězení muže jménem Evžen Bratin, Neřekla však, že je to její muž. Jeden z vězňů jí řekl, že se s Bratinem rozešel hodinu předtím, než nastoupil do antonu. Dodal, že byl zoufalý, protože se právě dozvěděl, že jeho syn spáchal sebevraždu. Nedokázal už dál snášet výčitky svědomí. Vyčítal si, co způsobil svým rodičům. Uvězněný tak Gině dopodrobna všechno vypověděl, aniž tušil, že ona je jednou z obětí tragédie. Gina přijela do vězení naprosto zničená. Vrhla se na postel a bez přes tání plakala.

V následujících měsících se i ona pustila do čtení Bible. Jednou odpoledne na vycházce se ke mně přitočila a pár kroků jsme šly spolu. Řekla mi: „Chci, abys věděla, že největší chybu, kterou jsem kdy udělala a za kterou si dávám největší vinu, je to, že jsem šla několikrát na potrat. Od chvíle, kdy jsem začala číst Bibli, cítím vinu před Bohem za to, že jsem zabránila narození dítěte. Postavila jsem se proti Božímu plánu ... Můj syn zahynul tragickou smrtí. Já vlastně nesu zodpovědnost za to neštěstí. Myslíš, že se mi jednoho dne dostane odpuštění?“
„Myslím si, že když upřímně lituješ toho, cos udělala, a když věříš, že Kristova krev má moc tě vykoupit, je ti odpuštěno.“
„Jak mám ale napravit zlo, které jsem spáchala?“
„Na jednu stranu musíš vědět, že utrpení očišťuje. Na druhé, že zlo se napravuje dobrem. Že když člověk koná dobro, tak to zlo, které napáchal, napravuje.“
„Myslíš, že budu moci mít ještě dítě?“
„Proč ne? A pak, můžeš to napravit i jinak. Možná úplně jiným způsobem, než tím že bys přivedla na svět dítě."
„Pořád se modlím. Nevím, jak se mám modlit. Říkám Bohu všechno, co mě tíží. Je to spíš žalozpěv, ale říkám tomu modlitba.“
„A cítíš se potom lehčí?“
„Ach ne! Ale vím, že musím vytrvat.“

Povzbuzovala jsem ji. A skrze utrpení ve vězení vstoupil do jejího života Kristus.Se svolením zpracováno podle knihy:

Pierre Lefévre, Bruno Perrinet: Nevšední příběhy,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

 

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Související texty k tématu:

Bible, Písmo svaté, Boží slovo
Četba Božího slova pozvedá naši duši
- Denně kratičký citát z Bible e-mailem
Neúnavný kontakt s Božím slovem upevňuje naši víru 
Ty potřebuješ Bibli více, než mniši! 
Dodržujeme náležitý pitný režim?
Bible, Boží slovo, Písmo svaté (soubor tematických textů) 
CO JE BIBLE - první orientace (Prof. Dr. Jan Heller)
- Další texty k tématu Bible, Písmo svaté, Boží slovo

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Job 38,1.8-11; Žalm 107; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41

Asi každý člověk prosí Boha o pomoc, když se dostává do úzkých. Není výjimkou, že tehdy slibujeme snad i nemožné. Učedníci i Job v prvním čtení volají k Bohu, když jsou naplněni strachem. V obou případech cítíme výčitku. A v obou případech Bůh jedná, ovšem jinak, než si aktéři představovali. Ale nenechává je bez pomoci. Skutečné volání k Bohu snoubí pokoru a vědomí, kdo je Stvořitel, s pevnou nadějí a vírou. Bůh nepoužívá zázraky jako běžné řešení. Zázrak je vždy něco výjimečného. Bůh nabídne řešení krizové situace, když se člověk nechá vést. A často je to velmi jednoduchá cesta.

Zdroj: Nedělní liturgie

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…