Položit svůj život za své bližní neznamená jen umřít, ale také přijímat své bližní  takové, jací jsou, - archív citátů

Navigace: Tematické texty M ModlitbaKrátké texty, citáty Tvou modlitbou je tvá touha

Tvou modlitbou je tvá touha

Tvou modlitbou je tvá touha.
Jestliže touha je trvalá, pak tvá modlitba je také ustavičná.

Nikoli nadarmo pravil apoštol: „Modlete se bez ustání.“
Děláme snad to, že bychom měli bez ustání ohnutá kolena,
že bychom leželi v prostraci, že bychom měli pozdvižené ruce,
abychom tak naplnili přikázání, podle něhož se máme modlit bez přestání? 
Jestliže bychom měli takovéto pojetí modlitby,
pak nevěřím, že bychom to mohli konat bez přestání.

Existuje však jiný druh vnitřní modlitby,
která neví, co je to přerušení. Jedná se o touhu.

Ať už konáš cokoli, pokud toužíš po nějaké osobě,
pak se nepřestáváš nikdy modlit.
Pokud nechceš přerušovat modlitbu,
pak nikdy nepřestávej toužit.
Tvá ustavičná touha bude tvým neumlkajícím hlasem.
Zmlkneš, když přestaneš milovat. 
Chlad lásky je mlčením srdce.
Horoucnost lásky je velkým voláním srdce.
Jestliže ustavičně vytrváš v lásce,
pak bude bez ustání volat.
Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.


(Augustin z Hippo, Výklad na žalm 37,14;)
Se svolením převzato z knihy Lectio divina na každý den 12, str. 27, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Středa 31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie

1. čtení - Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Evangelium - Lk 1,39-56

Komentář k Lk 1,39-56: U našeho Boha najdou naplnění pokorní, ponížení, hladoví. Mocným, bohatým a pyšným se nevnucuje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(28. 5. 2023) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu
(26. 5. 2023) Jedenáct let držel komunistický režim v domácím vězení olomouckého biskupa Josefa Matochu. 

Svatodušní novéna

(25. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…