Neexistují překážky,  které by láska našeho Spasitele nedokázala překonat. - archív citátů

Navigace: Tematické texty M ModlitbaKrátké texty, citáty Tvou modlitbou je tvá touha

Tvou modlitbou je tvá touha

Tvou modlitbou je tvá touha.
Jestliže touha je trvalá, pak tvá modlitba je také ustavičná.

Nikoli nadarmo pravil apoštol: „Modlete se bez ustání.“
Děláme snad to, že bychom měli bez ustání ohnutá kolena,
že bychom leželi v prostraci, že bychom měli pozdvižené ruce,
abychom tak naplnili přikázání, podle něhož se máme modlit bez přestání? 
Jestliže bychom měli takovéto pojetí modlitby,
pak nevěřím, že bychom to mohli konat bez přestání.

Existuje však jiný druh vnitřní modlitby,
která neví, co je to přerušení. Jedná se o touhu.

Ať už konáš cokoli, pokud toužíš po nějaké osobě,
pak se nepřestáváš nikdy modlit.
Pokud nechceš přerušovat modlitbu,
pak nikdy nepřestávej toužit.
Tvá ustavičná touha bude tvým neumlkajícím hlasem.
Zmlkneš, když přestaneš milovat. 
Chlad lásky je mlčením srdce.
Horoucnost lásky je velkým voláním srdce.
Jestliže ustavičně vytrváš v lásce,
pak bude bez ustání volat.
Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.


(Augustin z Hippo, Výklad na žalm 37,14;)
Se svolením převzato z knihy Lectio divina na každý den 12, str. 27, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 10. 12.

1. čtení - Sir 48,1-4.9-11; Evangelium - Mt 17,10-13

Komentář k Sir 48,1-4.9-11: Eliáš je předobrazem našeho Pána. Slovo jako pochodeň. Mnozí však jeho zář nesnesou. To platí samozřejmě i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2022) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně
(8. 12. 2022) Dávno předtím, než se odehrál vánoční zázrak, zjevil Bůh jeho důležité momenty několika svým prorokům. Patří…

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás
(6. 12. 2022) Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si…

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…