Navigace: Tematické texty M ModlitbaKrátké texty, citáty Tvou modlitbou je tvá touha

Tvou modlitbou je tvá touha

Tvou modlitbou je tvá touha.
Jestliže touha je trvalá, pak tvá modlitba je také ustavičná.

Nikoli nadarmo pravil apoštol: „Modlete se bez ustání.“
Děláme snad to, že bychom měli bez ustání ohnutá kolena,
že bychom leželi v prostraci, že bychom měli pozdvižené ruce,
abychom tak naplnili přikázání, podle něhož se máme modlit bez přestání? 
Jestliže bychom měli takovéto pojetí modlitby,
pak nevěřím, že bychom to mohli konat bez přestání.

Existuje však jiný druh vnitřní modlitby,
která neví, co je to přerušení. Jedná se o touhu.

Ať už konáš cokoli, pokud toužíš po nějaké osobě,
pak se nepřestáváš nikdy modlit.
Pokud nechceš přerušovat modlitbu,
pak nikdy nepřestávej toužit.
Tvá ustavičná touha bude tvým neumlkajícím hlasem.
Zmlkneš, když přestaneš milovat. 
Chlad lásky je mlčením srdce.
Horoucnost lásky je velkým voláním srdce.
Jestliže ustavičně vytrváš v lásce,
pak bude bez ustání volat.
Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.


(Augustin z Hippo, Výklad na žalm 37,14;)
Se svolením převzato z knihy Lectio divina na každý den 12, str. 27, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 4. 3.

1. čtení 2 Král 5,1-15a; Evangelium Lk 4,24-30

Komentář k 2 Král 5,1-15a: Náman, vojevůdce, vzor odvahy a víry, se nebál prolomit zaběhlé zvyky. Jeho důvěru později vyzdvihuje i Ježíš. Dokážu být i já ve vztahu k Bohu nekonvenční, spontánní?

Zdroj: Nedělní liturgie

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(2. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.