Věcný rejstřík


Zobrazeny štítky pod písmenem: F

 • Falešné představy o Bohu
 • fanatismus
 • farizeismus
 • Farnost
 • FatimaV roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Toto zjevení patří mezi církví uznaná. Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.
 • filozofie
 • formaviz litera, předpisy
 • formalismus, formálnostviz litera, předpisy
 • fotogalerie
 • František z AssisiSvatý František z Assisi (původním jménem Giovanni Battista Bernardone), (* 5.7. 1182 Assisi, Itálie + 3.10. 1226 Assisi) zakladatel řádu františkánů, mnich a mystik. Současný papež František si zvolil své jméno právě podle tohoto světce.
 • Františkáni

  Františkáni jsou členové katolických církevních řádů hlásící se k odkazu sv. Františka z Assisi. Společenství v roce 1209 dostalo od papeže souhlas s veřejným působením. Františkánské řády se dělí na tři základní skupiny:  mužské řády, ženské řády a kongregace a třetí řád neboli terciáři (civilní). V každé skupině je více společenství, které jsou známé pod různými názvy.

 • Fundamentalismus

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 9. 2022 - Památka sv. Vincence z Paula, kněze

1. čtení - Job 3,1-3.11-17.20-23; Evangelium – Lk 9,51-56

Komentář k Lk 9,51-56: Nesvolávat oheň ani nehubit! To není náš úkol ani dnes. Však už tenkrát Pán horlivce přísně pokáral!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské
(22. 9. 2022) Prostor k vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a potřeb, vzdělávání a hledání... Pořádá Středisko katecheze a výuky…