Neexistují překážky,  které by láska našeho Spasitele nedokázala překonat. - archív citátů

Věcný rejstřík


Zobrazeny štítky pod písmenem: N

 • Náboženství
 • nacionalismusviz národ
 • nacismus
 • náctiletí - krize víry
 • NÁCTILETÍ - sexualita; vztahy
 • Naděje

  (V naději) máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku
  (nebeské velesvatyně), kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš. (Žid 6, 19-20)

  Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky (Iz 26,4).

  Hospodin zničí smrt navždy, Pán setře slzy z každé tváře... 
  V ten se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin,
  v něho jsme doufali, budeme jásat a a radovat se, že nás spasil." (Iz 25,  8-9)

  Ti, kdo doufají v hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla,
  běží a neumdlí, jdou bez únavy. (Iz 40,30-31)

 • nadhled, souvislosti
  podobná hesla: úhel pohledu, nadhled, Boží pohled, pohled, chvála.
 • náhoda
 • Nanebevstoupení PáněNanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva křesťanské svátky, následující po velikonocích - první za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky na památku událostí, které prožili první křesťané. Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista - potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje k nebi (odtud název "Nanebevstoupení"). Svatodušní svátky (letnice) jsou shromáždění, při němž první křesťané dostávají Kristova Ducha a uvědomují si, že jsou jeho církví - obnovuje se jejich naděje. Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno pochopit celý význam Kristova vzkříšení - není již sice viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává nám svého Ducha, své světlo a sílu od Boha.
 • nanebevzetí Marie
 • naplnění
 • napsali jste námVybíráme z vašich ohlasů...
 • národviz vlast, nacionalismus
 • Násilí, brutalita
 • Následování Krista, učednictví, život z víry
 • nasloucháníviz boží vedení
 • Nástěnky - fotky

  Pastorační středisko zatím ve zkušebním režimu připravuje fotografické podklady ("plakátky") k textům na nástěnky. Základ podkladu tvoří fotografie s heslem, uvozujícím text na nástěnky, který k ní lze připojit. Soubor podkladů je postupně rozšiřován. Plakátky lze jednoduše tisknout na kancelářských (domácích) tiskárnách - nejlépe barevných... S ohledem na autorská práva prosíme nepoužívat fotografie, ani jejich výřezy k jiným účelům, než je stanoveno, nebo bez uvedení jmen autorů. 

 • Nástěnky - texty

  Zde naleznete odkazy na (některé) nástěnkové texty uložené na tomto webu,
  řazeno tématicky dle abecedy a následně pak dle roku vydání.
  Kompletní soubory textů na nástěnky (dle data vydání) naleznete zde.

 • Nebe
 • nebe, posmrtný život, věčnostviz eschatologie, domov

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 8. 12., Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

1. čtení - Gn 3,9-15.20; Evangelium - Ef 1,3-6.11-12 nebo Lk 1,26-38

Komentář k Lk 1,26-38: Celý advent mohu prožít ve vděčnosti té, která svým souhlasem umožnila příchod Pána. Starozákonní úpění se mění v červánky naděje. Dokážu tuto naději předat svému okolí?Zdroj: Nedělní liturgie

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás
(6. 12. 2022) Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si…

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století