Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Cantalamessa Raniero | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
4. neděle postní se nazývá Laetare, což znamená „radostná“

4. neděle postní se podle úvodního verše vstupní antifony latinsky nazývá Laetare, což znamená „radostná“ nebo „veselá“. Také texty dnešních čtení se nám snaží „vštípit“ radost. Je možné, aby nám liturgie radost „vštípila“? Je vůbec možné někomu „vštípit“ radost?

Liturgie si vybrala správnou cestu a jednoduše nám postavila před oči samotný motiv a zdroj naší radosti: Bůh nás miluje! Druhé čtení: „Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem“ ( List Efesanům 2,4–10). Evangelium: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna.“ (Jan 3,14–21.

Rozjímání o lásce Boží, která je duší celé Bible. Bůh nás miluje! – To je skutečně ta nejprostší věta, jakou si vůbec můžeme představit – podmět, zájmeno a přísudek – přináší však tu nejobsáhlejší myšlenku, kterou vůbec může člověk uchopit: Bůh, člověk a ve vztahu mezi nimi láska!

Boží láska je skutečností naprosto jedinečnou, jako ostatně sám Bůh. Přesto se nám dávala poznat konkrétně v posloupnosti činů, znamení a událostí, které označujeme jako „dějiny spásy“. Jsme proto schopni v historické posloupnosti sestavit tento „rozvoj“ poznávání Boží lásky k nám. /…/

 

Se svolením zpracováno podle knihy: Raniero CantalamessaSlovo a život
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz Redakčně upraveno, zkráceno.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve