Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Michal Pulec

5. Seznam použité literatury a pramenů

z knihy Internetová linka důvěry jako pomoc v krizových situacích

Dokumenty

Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995.
Papežská rada pro sdělovací prostředky, Dokumenty o sdělovacích prostředcích, Praha: sekretariát ČBK, 1996 (pro vnitřní potřebu).
Papežská rada pro sdělovací prostředky, Etika ve sdělovacích prostředcích, Praha: sekretariát ČBK, 2000 (pro vnitřní potřebu).
Papežská rada pro sdělovací prostředky, Církev a Internet, Praha: sekretariát ČBK, 2002 (pro vnitřní potřebu).
Papežská rada pro sdělovací prostředky, Etika na Internetu, Praha: sekretariát ČBK, 2002 (pro vnitřní potřebu).Literatura

Bohumila BAŠTECKÁ, Petr GOLDMANN, Základy klinické psychologie, Praha: Portál, 2001.
Tomáš HALÍK, Co je bez chvění, není pevné – labyrintem světa s vírou a pochybností, Praha: nakladatelství Lidové noviny, 2002.
James HILLMAN, Duše a sebevražda, Praha: Sagittarius, 1997.
Verena KASTOVÁ, Krize a tvořivý přístup k ní, Praha: Portál, 2000.
Kurt KOCH, Konfrontace nebo dialog? - Palčivé otázky dneška a křesťanská víra, Praha: Vyšehrad, 2000.
David LYON, Ježíš v Disneylandu - Náboženství v postmoderní době, Praha: Mladá fronta, 2000.
Aleš OPATRNÝ, Malá příručka pastorační péče o nemocné, Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 20012.
Aleš OPATRNÝ, Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
Josef PTÁČEK, Internet - jak nám může být užitečný? (Využívání Internetu v poslání církve), Praha: diplomová práce na KTF UK, 2000.
Paul Michael ZULEHNER, Církev: přístřeší duše, Praha: Portál, 1997.Sborníky

Pavel HOFÍREK, Internet, in: sborník, Fórum pastorálních teologů II., Studijní texty Centra Aletti, Velehrad: Refugium, 2002.
Daniela VODÁČKOVÁ a kol., Krizová intervence, Praha: Portál, 2002.Texty zveřejněné na Internetu

Ludmila ČÍRTKOVÁ, Joža SPURNÝ, Kdy pomůže krizová intervence, in: Policista 11/2000 na www.mvcr.cz/casopisy/policista/2000/0011/cirt.html, (22. listopadu 2002).
Alois KŘIŠŤAN, Sdělovací prostředky – cesty k člověku, www.kpt.ora.cz, (16. listopadu 2002).
Andrea LÁSKOVÁ, Lenka RAŠTICOVÁ, Internetová krizová intervence, in: Psychologie Dnes 1/2001 na www.studovna.cz, (15. listopadu 2002).
text Krizová intervence na www.help24.cz, (22. listopadu 2002).
Výroční zpráva 2001, Linka důvěry Vsetín, na www.inext.cz/linka, (8. ledna 2003).
Výroční zpráva 2000, Linka důvěry Vsetín, na www.inext.cz/linka, (8. ledna 2003).
www.inext.cz/linka, (8. ledna 2003).Periodika
Acta Curie Archiepiscopalis Pragensis 1/2003.Odborné slovníky
Václav PRACH, Řecko - český slovník, Praha: Vyšehrad, 19982.


Internetové linky pomoci

LD Ostrava LD Havířov LD Karviná LD Opava

LD pro celou populaci LD pro děti a mládež Specializované linky Internetové linky pomoci

Linky pro celou populaci
místo název linky web e-mail
Brno Linka naděje cenpilar@post.cz
Brno Modrá linka www.modralinka.cz help@modralinka.cz
Česká Lípa Linka důvěry http://www.sweb.cz/linkaduvery.cl LinkaDuvery.CL@seznam.cz
Havířov Linka důvěry www.help-psych.cz/havirov linka.duvery.havirov@seznam.cz
Hodonín Linka důvěry www.ccsystem.cz/duvera linkaduvery.hodonin@seznam.cz
Karviná Linka důvěry www.help-psych.cz/karvina linkaduvery-karvina@seznam.cz
Kutná Hora Linka důvěry linkaduvery@e-dnes.cz
Liberec Linka důvěry ld-lbc@volný.cz
Most Linka duševní tísně ldt.most@seznam.cz
Opava Linka důvěry www.help-psych.cz/opava linka.duvery@charitaopava.cz
Ostrava Linka důvěry www.help-psych.cz info@help-psych.cz
Plzeň Linka důvěry ld.plzen@atlas.cz
Praha Linka důvěry Diakonie http://sos.diakoniecce.cz sos@diakoniecce.cz
Praha Otevřená linka armády www.army.cz otevrenalinka@army.czzis@army.cz
Praha Linky důvěryPsychiatrické kliniky VFN sekot@post.cz
Přerov Linka důvěry http://linka.kappa-help.cz http://kappa-help.cz/poradna.php
Svitavy Linka důvěry lkrok@ti.cz
Ústí nad Labem Krizová linky pomoci cki.spirala@atlas.cz
Vsetín Linka důvěry www.inext.cz/linka ld@vs.inext.cz

Linky pro děti a mládež
místo název linky web e-mail
Brno Modrá linka www.modralinka.cz help@modralinka.cz
Praha Linka důvěry DKC www.ditekrize.cz problem@ditekrize.cz
Třeboň Citadela blohniska@citadela.cz

Krizové centrum pro děti
místo název web e-mail
Brno Centrum pro týrané,zneužívané a ohrožené děti www.sky.cz/spondea spondea@sky.cz

Specializované linky
místo název linky web e-mail
Brno Gay a lesbická linka pomoci gl-helplinka@quick.cz

LD pro celou populaci LD pro děti a mládež Specializované linky Internetové linky pomoci LD Ostrava LD Havířov LD Karviná LD Opava

Linky důvěry Moravskoslezského kraje Stránku připravil Roman Solich
Připomínky a dotazy ke stránkám směřujte na adresu info@help-psych.cz
Poslední aktualizace: 15. března 2003
© Roman Solich 2001 - 2002, všechna práva vyhrazena
Aktuální odpovědi z linky důvěry OstravaPokud zde nejsou čerstvé aktuální odpovědi, neznamená to, že dotazy na LD nedochází. Dochází, volíte však formu, kdy uvádíte svou E-mailovou adresu, takže Vám odpovídáme přímo. Nyní je to několik dotazů týdně. Aktualizováno 20. ledna 2003Heslo : Lenka, BrnoDobrý den Lenko,vážíme si Vaší důvěry, se kterou se na nás obracíte. Je dobře, že jste se rozhodla nezůstat v této situaci - která Vás trápí - sama. To, že jste si uvědomila, že nejste spokojená se současnou situací a rozhodla jste se vyhledat odbornou pomoc, je dobrý začátek pro řešení problému. Jelikož Váš mail byl poměrně stručný a v podstatě není ani v možnostech mailu zabývat se všemi okolnostmi, bylo by dobré, kdyby jste se obrátila na psychologa a společně s nim začala "odmotávat klubíčko" Vaší současné situace a hledat cestu k dosažení stavu, se kterým byste byla spokojená. Kontakty je možné najít ve Zlatých stránkách a nebo se můžete obrátit na Linku důvěry v Brně 547 212 333 a požádat je o tel. čísla.. Můžete zkusit také kontaktovat poradenskou linku v oblasti závislostí - 282 556 582. Přejeme Vám hodně štěstí, LD Ostrava, n.k. Aktualizováno 19. prosince 2002Heslo : Aneta, BrnoDobrý den Aneto,z Vašeho dopisu není zřejmé, zda v současné době pozorujete zhoršení choroby-zvýšená vztahovačnost, podezřívavost, bludy nebo dokonce celý bludný kruh. V tomto případě je nutné navštívit psychiatra nebo ošetřujícího praktického lékaře a podrobně referovat o chování Vaší matky. Podle závažnosti by lékaři měli zvolit způsob, jak matku pozvat k odbornému vyšetření. Praktický lékař může zvážit dle záznamů ve zdravotnické dokumentaci, zdali nenastala doba kontroly invalidního důchodu a preventivní prohlídky dle zdravotního řádu. Pokud je matka po psychické stránce vcelku kompenzovaná, únosná a odmítá jít k lékaři, budete ji možná těžko přesvědčovat k lékařské kontrole, ale preventivní prohlídka by byl způsob, jak ji k lékařům dostat. Přejeme Vám hodně štěstí, LD Ostrava, m.d. Aktualizováno 25.listopadu 2002Heslo : Petr, PlzeňDobrý den Petře,když jsem četla Váš dopis, napadlo mě, že jej celý jakoby prolíná pocit neuspokojení, jako by jste pořád hledal něco, co Vás 100% uspokojí. I když Vám řada věci přináší určitou spokojenost,, vždy to má nějaké své ale. Máte rád cestování, ale zároveň Vás unavuje. Ve společnosti jste oblíbený, a tedy zřejmě trávíte čas ve společnosti jiných lidí a jste s nimi schopen komunikovat, navazovat kontakt, ale hned nato hovoříte o své nesmělosti. Bydlíte u rodičů v bezproblémovém vztahu, ale přeci jen by bylo lepší být sám. Jako by jste se pokoušel nalézt ideální stav, ideální uspořádání Vašeho života, ale každé uspořádání vždy v sobě nese něco neuspokojivého. A ať vyzkoušíte jakékoliv jiné uspořádání, vždy to bude mít nějaké to své ale. Zkuste to vzít z druhé strany, zkuste se více těšit z těch stránek , které Vám přinášejí uspokojení a méně vnímat nedokonalosti. Zkuste si vzít papír, rozdělit jej na půlku. Na jednu půlku napište, co v životě má pro Vás velkou pozitivní hodnotu, na druhou půlku naopak co negativní, zkuste si to uspořádat od nejvíc pozitivní po nejvíc negativní. Na druhý papír si napište všechny možnosti, jak můžete svůj život směřovat (změnit práci, dostudovat, pořídit si vlastní bydlení, chvíli pracovat - chvíli cestovat, atd.) a zkuste k těmto možnostem přiřadit, které pozitivní hodnoty se Vám tak podaří realizovat a naopak, jaké negativa Vám to může přinést. Zkuste nad těmito možnostmi popřemýšlet a hledat odpověď na to, jestli je zde jiný, uspokojivější způsob, jak by jste naložil s Vaším životem. Když jsem došla na konec Vašeho dopisu, kde píšete o tom, že Vám chybí láska a sex, tak mě napadlo - kdyby jste měl partnerku, byl by jste šťastný? I vztahy mají svá ale.....o řádek výše si možná odpovídáte sám, když píšete, že máte přátele, a přesto se cítíte sám a osamělý. Svět kolem nás, naše vztahy, lidé kolem nás i my sami jsme nedokonalí, vše v nás i kolem nás si nese své ale. Něco změnit můžeme, některé věci ale nezměníme a je třeba se s nimi naučit žít. To co ale můžete změnit, je Váš pohled na život, lidi, věci kolem. A to je pro Vás dobrá zpráva, protože to je ve Vašich rukou. Přejeme Vám hodně štěstí, LD Ostrava, n.k. Aktualizováno 15.září 2002Heslo : Terezka - výchova dítěteDobrý den Terezko,pokud jde o výchovu dětí obecně a v tomto věku, ve kterém je Váš syn zvlášť, je to tím náročnější, čím více na zdaru rodičům – vychovatelům - záleží. Je opravdu moc sympatické, vědět o maminkách, jako jste Vy. Správně jste vycítila, že nejdůležitějšími prvky jsou láska a zájem, přidáte-li ještě láskyplnou důslednost, jistě překonáte i toto období, období vzdoru, kterým všechny děti v předškolním věku procházejí, a s většími, či menšími úspěchy je zvládají i rodiče. Budete-li i přes veškerou snahu mít pochybnosti, bude lepší konkrétní situace probrat s Vaší dětskou lékařkou, která Vám jistě pomůže sama, nebo doporučí odbornou psychologickou péči. Přeji Vám hodně zdraví a radosti z Vašeho synka a života vůbec. Vaše LDO, Abart Aktualizováno 15.září 2002Heslo : Monika - životDobrý den Moniko,píšete, že máte z hlediska svých přátel a rodičů skvělý život. Úspěšně jste složila zkoušky na vysokou školu, máte hodného a inteligentního přítele, byt , auto, na mladou holku perfektní a dobře placenou práci, s rodiči jste neměla žádný konflikt, nemáte problém s tím jak vypadáte - ale přesto jste nespokojená. Jakési prázdno uvnitř sebe samé. Zkusím Vám položit několik otázek . Radujete se s obyčejných věcí? Dokážete "zarebelovat ", dokážete být spontánní a nedělat jen to se musí a má? Dokážete se pro něco nadchnout a jít si za tím i přes to, že na druhé straně něco ztratíte? Zkusila jste to někdy? Každý člověk by měl zažít kromě dobrého také to špatné, aby si uvědomil hodnoty svého vlastního bytí. Tímto se člověk stává zralou osobností, která ví co chce, která se v sobě dokáže vyznat. Vzhledem k tomu, že vás tak může rozhodit pouhé "psaní s jiným mužem ", stále na něj myslíte a čekáte na emailovou odpověď, bych vám ještě doporučila počkat s přípravami na svatbu a se stavbou rodinného domu, abyste určitě věděla, že tento přítel je ten pravý, ořechový, že je to člověk do nepohody, že se s ním nebude nudit, že bude dobrý otec vašich dětí a pro vás partner, na kterého se budete chtít spolehnout. Vaše LDO, jm.. Aktualizováno 15.září 2002Heslo : Alena - jak dálDobrý den Aleno, pozorně jsem si přečetla Váš e-mail, ve kterém žádáte o pomoc a radu. Pokusím se Vám pomoci, jak nejlépe umím. Z dopisu je patrné, že Váš partnerský vztah s manželem byl vždy velmi pěkný a Vy k němu stále cítíte velkou lásku.Píšete, že Vaše manželství bylo vcelku bezproblémové, v podstatě takové "normální" manželství. Avšak až do doby, kdy jste začala se svým kamarádem udržovat kontakt po telefonu - ať už písemný či telefonický. Podle mého názoru na tom není nic špatného. Ve vašem případě si však myslím, že míra kontaktů překročila určitou hranici a to i když jde - jak se zmiňujete - o nevinné SMSky. Proto se není Vašemu manželovi co divit, že začal žárlit. Zkuste se vžít do jeho pozice. Představte si, že by si velmi často psal a telefonoval s člověkem opačného pohlaví, kterého vy ani neznáte. Nežárlila byste? Neznám Vaše charakterové vlastnosti, ale domnívám se, že řada lidí by reagovala stejným způsobem, jako Váš manžel. Tedy žárlivostí a požadavkem, ať SMSkování zanecháte. Problémem je také fakt, že jste svému manželovi lhala. Pokud však s kamarádem neudržujete intimní vztah či něco, co by se tomuto podobalo, nebyl přece důvod začínat se lhaním!? Tuto situaci však bohužel nemáte možnost vrátit zpět. Vztah dvou lidí, kteří se milují je velmi křehká "věc". Mimo jiné je založen na oboustranné důvěře, kterou není radno porušovat. Myslím, že již vyhrocenou situaci, kdy se Váš manžel odstěhoval z domova, odmítá druhé dítě a nepřijímá Vaše omluvy je možné vyřešit pouze rozhovorem mezi čtyřma očima a to v naprostém soukromí.Tím, že mu vše povíte od samého začátku a to po pravdě. Mám na mysli např. skutečnosti jako: kdo je ten kamarád, hlavně proč jste si s ním dopisovala a o čem (pokud s ním trávíte čas v zaměstnání, je poněkud podivuhodné, že si tak často píšete i po skončení pracovní doby), jak dlouho to trvalo atd. Také by bylo zajímavé zamyslet se nad důvodem, který Vás vedl k tomuto dopisování. Možná tak přijdete na nějaký skrytý problém Vašeho manželství. Mám na mysli např. nedostatek komunikace či spontánnosti. Bohužel nevím, jakého tématu se textovky týkaly, takže tohle nemohu posoudit. Je velmi důležité, abyste tentokrát manželovi nelhala. Pokud tak znova učiníte a manžel se to později dozví, ztratíte poslední šanci získat zpět jeho důvěru. Váš manžel potřebuje jistotu, že Vás má jen sám pro sebe a nemusí se o Vás dělit s jiným mužem. Dokažte mu, jak jej stále milujete. Teď už vše záleží jen na Vás, jakým způsobem jej přimějete k tomu, aby si s Vámi promluvil a znova Vás vyslechl. Přeji Vám hodně štěstí a držím palce! S pozdravem LD Ostrava,l.k. Časté otázky na LD jsou uvedeny v rubrice Vybrané otázky a odpovědi na LD.

Úvodní stránka LD Ostrava Informace o LD Ostrava Historie LD Ostrava Internetová historie LD Ostrava Psychosociální síť v Ostravě
LD pro celou populaci LD pro děti a mládež Specializované telefonní linky Internetové linky pomoci Váš dotaz
Odpovědi na dotazy Vybrané otázky a odpovědi Kurzy a semináře Anonymní Alkoholici První psychologická pomoc Ostrava Společnost S. Freuda
Dobré pro duši Malá doporučení Jóga pro všední den

Linky důvěry Moravskoslezského kraje Stránka byla připravena v rámci projektu Moravskoslezského konsorcia
Připomínky ke stránkám směřujte na adresu info@help-psych.cz
Poslední aktualizace: 21. ledna 2003
©První psychologická pomoc 2001-2002, všechna práva vyhrazena


Příloha 3.


Linka důvěry
Naše křesťanská kontaktní služba je pro každého,
· · kdo má něco na srdci a chce se svěřit
jinému člověku nebo si popovídat
· · kdo má nějakou otázku týkající se
víry, křesťanství či smyslu života
· · kdo hledá radu či pomoc
· · kdo se chce s dalšími lidmi
modlit za svůj úmysl
Nabízíme Vám možnost o svých problémech, nejasnostech i o všem ostatním podiskutovat prostřednictvím elektronické pošty (po dohodě možno i osobně) s člověkem, který se Vám bude snažit naslouchat a společně najít odpověď. Můžeme Vám také zprostředkovat setkání s knězem.
Služba je k dispozici bezplatně a anonymně.
Naše služba má elektronickou adresu
help@vira.cz.


Tuto službu provozuje tým spolupracovníku Pastoračního střediska a Misijního centra při AP.
Dotazy pisatelů, kteří vyžadují odbornou pomoc psychologa, předáváme naší partnerské Lince důvěry,
kterou provozuje SOS centrum Diakonie.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Michal Pulec

Témata: Internet

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)