Ačkoliv Maria mnohým věcem nerozuměla, uchovávala Ježíšova slova ve svém srdci. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Michael Slavík

7. Poznámky

z knihy Manželství - od snů k realitě

[1] KÖNIG, F. - WALDENFELS, H.: Lexikon náboženství, Praha, Victoria Publishing, 1994, str. 292
[2] Tamtéž
[3] JOHNSON, P.: Dějiny 20. století, Praha, Rozmluvy, 1991, str. 7n
[4] JOHNSON, P.: Dějiny 20. století, Praha, Rozmluvy, 1991, str. 11
Pro úplnost dodejme, že Einstein se nejen vyslovil o relativitě fyzikálního světa, ale zároveň také v něm odhalil i fyzikální veličinu - rychlost světla. Tento poznatek fyzikální absolutní konstanty se do filozofických úvah myslitelů a společnosti ovšem příliš nepromítl.
[5] Srov. též Mk 10,9 a Lk 16,18
[6] Srov. Ez 36,26-27
[7] Srov. Gn 1,27; Mt 19,4
[8] Srov. Gn 2,18; 3,13; 18,20; 19,5; Lv 18,22; 20,13;
[9] Sd 19,22; Iz 3,9; Řím 1,26-27
[10] Srov. Gn 2,22
[11] Srov. Dt 25, 5-10; Mt 22,23-24
[12] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 403
[13] Srov. Mt 15,19
[14] Srov. Sof 3,19; Jer 3,1-14
[15] Srov. Mt 5,32; 19,9
[16] DOLISTA, J.: Naděje vložená do manželství, Olomouc, Matice Cyrilometodějská, 1994, str. 51
[17] JAN PAVEL II.: Kněžím k Zelenému čtvrtku 1995, Praha, Sekretariát ČBK, 1995, č..5
[18] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 499
[19] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 410
[20] Tamtéž
[21] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 411
[22] Tamtéž
[23] Tamtéž, str. 412
[24] PL 54, 1207BC (= list 167)
[25] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 501
[26] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 412
[27] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 502
[28] SUTTNER, E.- CH.: Zur Praxis der Kirchen des Ostens. In: Theologish-praktische Quartalschrift, roč. 142, č.4, Linz, Verlag Friedrich Pustet, 1994, str. 360
[29] GLOWA, S. - BIEDA, I.: Breviarium fidei, Poznaň, Ksiengarnia sw. Wojciecha, 1988, str. 506
[30] Tamtéž
[31] Srov. též Gen 1,28; 1 Tim 5,14
[32] Srov. LG 35
[33] Kán. 2356 CIC 1917
[34] KAISER, M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 731
[35] SEBOT T, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 15
[36] Tamtéž, str. 20
[37] LÜDICKE, K.: Eherecht, Essen, Ludgerus Verlag, 1983, str. 14
[38] Srov. Dz 1801
[39] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 19
[40] Kán. 1 a kán. 1059 s přihlédnutím ke kán. 1086-§ 1
[41] Kán. 1085
[42] Kán. 1061
[43] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 18
[44] Tamtéž, str. 19
[45] KAISER, M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 739
[46] SCHMAUS, M.: Sviatosti, Řím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1981, str. 384
[47] LÜDICKE, K.: Eherecht, Essen, Ludgerus Verlag, 1983, str. 15
[48] Srov. kán. 1063-2oa 3o
[49] Kán. 1059
[50] Srov. kán. 1086-§ 1
[51] SVATEBNÍ OBŘADY, Praha, Sekretariát České liturgické komise, 1971, str. 8
[52] KKC, čl. 176: „Víra je osobní přilnutí celého člověka k Bohu, který se zjevuje. Víra vyžaduje, aby člověk rozumem i vůlí přijal zjevení, které Bůh uskutečnil svými činy i svými slovy.“
[53] „Sacramentorum ianua“ jako důsledek křtu zůstává u tohoto člověka nedotčena. Účinkuje zde nedostatek svobodné vůle subjektu k přijetí svátosti.
[54] Kán. 105823) Srov. RUF, N.: Das Recht der katholischen Kirche, Leipzig, St. Benno Verlag, 1985, str. 208
[55] KKC, čl. 183: „Víra je ke spása nezbytná. Sám Pán to tvrdí: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen;kdo neuvěří bude zavržen“ (Mk 16,16).
[56] Kán. 18
[57] Kán. 1071-40
[58] CIC z roku 1917
[59] Srov. RUF, N.: Das Recht der katholischen Kirche, Leipzig, St. Benno Verlag, 1985, str. 208
[60] Tamtéž
[61] Srov. kán. 105635) Tamtéž
[62] Kán. 1055-§ 1
[63] GS 49, 50
[64] Gn 2,18-25
[65] Gn 2,23
[66] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 115
[67] Srov. kán. 1101-§ 2
[68] Kán. 1056
[69] Kán. 1013-§ 2
[70] KAISER M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 735
[71] Tamtéž
[72] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht. Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 21
[73] KAISER, M.: Grundfragen des Kirchlichen Eherechts. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 736
[74] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 23
[75] Tamtéž
[76] Srov. kán. 1061
[77] Srov. kán. 1061
[78] Kán. 1055 § 2
[79] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 767
[80] Tamtéž
[81] Viz kán. 1057- § 2
[82] Kán. 124 § 1
[83] Kán. 1104-§ 1
[84] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 766
[85] Srov. kán. 1162 § 2
[86] Kán. 1057
[87] Srov. též kán. 1089
[88] Srov. kán. 1103
[89] Kán. 1101 -§ 1
[90] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 772
[91] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 774
[92] Tamtéž
[93] Tamtéž, str. 776
[94] Tamtéž
[95] Srov. kán. 1055 a 1061
[96] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 118
[97]Rota vydala r. 1967 směrnice a kritéria pro snazší posouzení, zda došlo k vyloučení anebo pouze zneužití práva, kde hraje významnou roli motivace a eventuálně způsob prováděné antikoncepce. (DSS, LIX, Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, r. 1967.)
[98] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 110
[99] PRIMETSHOFER, B.: Der Ehekonsens. In: Handbuch des katholischen Kirchenrechts,Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1983, str. 770
[100] DSS, vol. LXXXIII, Montisvidei, coram Stankiewicz, str. 280 - 290
[101] Tamtéž, str. 281
[102] Kán. 1097-§ 1
[103] Kán. 1161-1165
[104] SEBOTT, R.: Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt am Main, Verlag Josef Knecht, 1983, str. 110
[105] Srov. FC 1
[106] RODINA MATKY MĚST. Městská statistická správa v hl.m. Praze, Praha, 1994, str. 26
[107] RODINA MATKY MĚST. Městská statistická správa v hl.m. Praze, Praha, 1994, str. 26
[108] LIDOVÉ NOVINY, roč. 8., č. 86, Praha, Lidové noviny, 1995, str. 2
[109] Tamtéž
[110] Tamtéž
[111] RODINA MATKY MĚST. Praha, Městská statistická správa v hl.m. Praze, 1994, str. 20-23
[112] RODINA MATKY MĚST. Praha, Městská statistická správa v hl.m. Praze, 1994, str. 24
[113] Tamtéž, str. 28
[114] BRZEZINSKI, Z.: Bez kontroly, Praha, Victoria Publishing, 1993, str. 75n
[115] Tamtéž, str. 76
[116] Tamtéž, str. 113
[117] Tamtéž, str. 113n
[118] Srov. kán. 1135
[119] Kán. 1055 a 1096
[120] Kán. 1103
[121] Kán. 1055, 1096, 1134
[122] Srov. kán. 1057-§2
[123] Kán. 1096
[124]Kán. 1134
[125] LÜDICKE, K.: Eherecht, Essen, Ludgerus Verlag, 1983, str. 7
[126] LÁSKA JE LÁSKA ANEB MODERNÍ ENCYKLOPEDIE LIDSKÉ SEXUALITY (videokazeta) Ústí nad Labem, Artemis, 1994
[127] Kán. 1096
[128] SSV, str. 7
[129] Tamtéž, str. 9
[130] SSV, str. 9
[131] Tamtéž, str. 13
[132] Srov. tamtéž, str. 16
[133] Srov. tamtéž, str. 17
[134] Tamtéž, str. 22
[135] SSV, str. 34
[136] Srov. tamtéž
[137] Tamtéž, str. 38
[138] Tamtéž, str. 42
[139] Tamtéž, str. 71
[140] Tamtéž, str. 57
[141] Tamtéž, str. 78
[142] SSV, str. 78
[143] Srov. tamtéž, str. 59
[144] Tamtéž, str. 71
[145] Program ČT 1, pořad Aréna, dne 19. ledna 1995, (opakování 20. ledna 1995).
(Televizní diskuse se účastnili MUDr. Antonín Brzek, sexuolog, L. Cekotová, učitelka ze Zlína, M. Prentisová, učitelka z Kladna, MUDr. J. Šrámková, lékařka zabývající se sexuální osvětou, D. Kroupa, filozof a politik, MUDr. R. Uzel, sexuolog.) Argumentace proti zavedení SSV ve škole způsobem: "Slušný člověk se o tom stydí mluvit" z úst křesťanského politika a filozofa, otce pěti dětí, D. Kroupy je nevědecká; nevěcné, agresivní až zesměšňující poznámky dalších debatérů (L. Cekotová) od životní reality odtržená argumentace vyvolávající smích přítomné mládeže (MUDr. J Šrámková) jen potvrzují stav zmatku v mnohé lidské mysli z otvírání tohoto tématu, který je značnou měrou nesprávně tabuizován, zejména když vidíme, že mládež sama taková tabu nemá (viz časopis Bravo).
[146] Kán. 1063
[147] Existuje i řada dalších knih, které o manželství hovoří s úctou a správně, např. Crabb L., Manželství je vztah, viz bibliografie.
[148] Srov. kán. 1099
[149] Srov. 1101-§ 2
[150] Srov. kán. 1097-§ 2
[151] Kán. 1102
[152] Kán. 1098
[153] DSS, vol. LXXXIII, Venetiarum, coram Bruno, str. 68
[154] Kán. 1101-§ 2
[155] DSS vol. LXXXIII, Romana, coram Jarawan, str. 77n
[156] Srov. DSS vol. LXXXIII, Romana, Beneventana, coram Palestro, str. 314n
[157] DSS vol. LXXXIII, Romana, Montisvidei, coram Stankiewicz, str. 283n
[158] Kán. 1162
[159] Kán. 1116
[160] DSS, vol. LXXXIII, Venetiarum, coram Bruno, str. 67
[161] Tamtéž, Panormitana, coram De Lanversin, str. 58
[162] DSS, vol. LXXXII, Beneventana, coram S. Ruiz, str. 435n
[163] 1 Kor 7,10-15
[164] Kán. 1081-§ 1 CIC 1917
[165] Kán. 1425-§ 1.10
[166] Kán. 1432-1434
[167] Kán. 1682 CIC
[168] PRIMETSHOFER, B.: Ehescheidung und Wiederverheiratung im Kirchenrecht. In: THEOLOGISH PRAKTISCHE QUARTALSCHRIFT, roč. 142, č.4, Linz, Verlag Friedrich Pustet, 1994, str. 345
[169] Dt 24,1-4
[170] Jan 1,16
[171] Kán. 1065-§ 1
[172] Kán. 1083
[173] Kán. 1096
[174] Kán. 1095
[175] SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, roč. 51, č. 241, Mnichov, 1994
[176] Kán. 1085
[177] Kán. 844-§ 3; ED 125
[178] SUTTNER, E.-CH.: Zur Praxis der Kirchen des Ostens. In: THEOLOGISH-PRAKTISCHE QUARTALSCHRIFT
roč. 142, č.4, Linz, Verlag Friedrich Pustet, 1994, str. 361
[179] SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, roč. 51, č. 241, Mnichov, 1994
[180] Srov. kán. 1752


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Manželství
Manželství tematické texty na webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v katalogu webu vira.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu vira.cz
- www.manzelstvi.cz - web o manželství a rodině
Manželství na webu iencyklopedie.cz 
- Dostupná literatura k tématu: manželství

Čtení z dnešního dne: Sobota 9. 12.

1. čtení - Iz 30,19-21.23-26; Evangelium - Mt 9,35 – 10,1.5-8

Komentář k Mt 9,35 – 10,1.5-8: I dnes je Ježíšovi líto těch, kdo jsou „vysílení a skleslí“, kdo se v adventní době stresují, aniž by si uvědomili, čí narození se vlastně oslavuje. Tentokrát do tohoto prostředí posílá nás…

Zdroj: Nedělní liturgie

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení
(6. 12. 2023) Pěstujte pevný, živý a autentický osobní vztah s Ježíšem. Píše ve svém poselství papež František francouzským…

Svatý Mikuláš - materiály pro děti

Svatý Mikuláš - materiály pro děti
(5. 12. 2023) Podklady pro práci s dětmi: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště / omalovánky / vyrábění,…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Filmana

Filmana
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.