Přeji si raději pokoru mít,  než znát její definici. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Petr Hruška

9. Obsah, doporučená literatura

z knihy Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

Doporučená literatura: Literatura rozvíjející naznačená témata
Katechismus katolické církve, Zvon, Praha 1995
br. Guigo: Scala paradisi, KN, Kostelní Vydří 1996
Hans Buob: Růst v modlitbě - Cesta obrácení, Portál, Praha 1993
Anselm Grün: Modlitba jako setkání, KN, Kostelní Vydří 1993
Mario Masini: Úvod do „lectio divina“, KN, Kostelní Vydří 1993
Jósef Augustin: Čtvrthodinka upřímnosti, KN, Kostelní Vydří 1995
Claude-Jean-Marie Fould: Modlitba v jazycích, KN, Kostelní Vydří 1997
John z Taizé: Modlitba Otčenáš, KN, Kostelní Vydří 1997
Fidelis Ruppert, Anselm Grün: Modli se a pracuj, KN, Kostelní Vydří 1994
Waltraud Herbstrith: Prodlévání před Bohem, KN, Kostelní Vydří 1994
br. Efraim: Polia sa už zlatia, Serafím, Bratislava 1995
Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov, Krystal, Praha 1995
Thomas Merton: Kontemplativní modlitba, Zvon, Praha 1993
Jaques Philippe: Čas pre Boha, Serafín, Bratislava 1993
Heinz Schürmann: Duch dává život, Zvon, Praha 1992
kazety z Komunity blahoslavenství od sestry Heleny: Vnitřní modlitba I. - IV.
Florindo Refatto: Nový člověk, nová píseň, KN, Kostelní Vydří 1994
br. Efraim: Paradoxní Bůh, KN, Kostelní Vydří
Henri J. M. Nouwen: Dopisy Markovi, Zvon, Praha 1996
Henri J. M. Nouwen: Cesta srdce, Zvon, Praha 1995
Henri J. M. Nouwen: Cesta čekání, pokoje, moci, KN, Kostelní Vydří 1996
klasická díla od Terezie z Lisieux, Terezie z Avily, Jana od Kříže, Ignáce z Loyoly...Další literarura o modlitbě

Ralph Martin: Hlad po Bohu, Familiaris, Bratislava 1995
Peter Köster: Hledejte moji tvář, KN, Kostelní Vydří 1993
Wilfrid Stinissen: Cesta vnitřní modlitby, KN, Kostelní Vydří 1995
Carlo Maria Martini: Ako sa naučiť modlit, LÚČ, Bratislava 1992
Tomislav Ivančič: Bděte a modlete se, MCM, Olomouc 1995
Tomislav Ivančič: Život ze síly Ducha a modlitby, MCM, Olomouc 1995
Abeln, Kner: Jak se máme modlit? KN, Kostelní Vydří 1994
Olivier Clément: Tři modlitby, KN, Kostelní Vydří 1997
Pavel Šmíd: Modlitba chval a oslava Boha jako povolání křesťanů, PS, Praha 1997
Martina Vintrová: Bible nás učí modlitbě, PS, Praha 1997
Chantal Joly: Modlitba s Rogerem, KN, Kostelní Vydří 1997
Abeln, Kner: Modlit se člověk naučí jen modlitbou, KN, Kostelní Vydří 1997
Brian Mc Kevitt, Gabriel Harty: Modlitba - radost nebo trápení? PS, Praha 1996
Adalbert Ludwig Balling: Léčivá síla modlitby, KN, Kostelní Vydří 1996
Philippe Ferlay: Modlitba bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice, KN Kostelní Vydří 1994
Klemens Tilmann: Denně se modlit - ale jak? MCM, Olomouc 1994
Carlo Carretto: Poušť uprostřed města, Cesta, Brno 1996
Romano Guardini: O modlitbě, Paprsek, Praha 1970

OBSAH

Předmluva
Úvod
0. týden: „Kdybys znala Boží dar“ (Jan 4,10)
aneb Žízeň modlitby (KKC 2558 - 2565)
1. týden: „Kde jsi?“ (Gn 3,9)
aneb Modlitba ve Starém zákoně (KKC 2566 - 2589)
2. týden: „Když se Ježíš modlil, otevřelo se nebe...“ (Lk 3,12)
aneb Ježíšova modlitba k Otci (KKC 2598-2606)
3. týden: „Jen jedno je třeba...“ (Lk 10,42)
aneb Ježíšovo učení o modlitbě (KKC 2607 - 2615)
4. týden: „Setrvávali v lámání chleba a v modlitbách“ (Sk 2,42)
aneb Způsoby modlitby v církvi (KKC 2616 - 2643)
5. týden: „Modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou“ (Sk 1,14)
aneb Praktické opory pro modlitbu (KKC 2650 - 2691)
6. týden: „Zakořeněni a zakotveni v lásce“ (Ef 3,17)
aneb Růst na cestě modlitby (KKC 2697 - 2719)
7. týden: „Buďte bdělí a proste v každý čas“ (Lk 21,36)
aneb Zápas o modlitbu (KKC 2725 - 2751)
8. týden: „Kdykoli se modlíte, říkejte: 'Otče...'“ (Lk 11,2)
aneb „Otče náš“ jako cesta modlitby (KKC 2759 - 2856)
Magnificat
Doporučená literaturaPodle Katechismu katolické církve, Duchovního semináře č. 2 od Prof. Dr. Otto Knocha (MCM), knihy od Hanse Buoba Růst v modlitbě - Cesta obrácení (Portál) a spisu Scala paradisi (Stupně k ráji) od br. Guiga (Karmelitánské nakladatelství) zpracoval P. Petr Hruška.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Petr Hruška

Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 16. 7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Mt 11,28-30: Kdykoli nesu obtíže s Pánem, jsou snesitelnější. Chci se s Ním dělit o své těžkosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2020) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2020) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2020) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz