Postní doba je duchovním bojem Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí.  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Petr Hruška

9. Obsah, doporučená literatura

z knihy Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby

Doporučená literatura: Literatura rozvíjející naznačená témata
Katechismus katolické církve, Zvon, Praha 1995
br. Guigo: Scala paradisi, KN, Kostelní Vydří 1996
Hans Buob: Růst v modlitbě - Cesta obrácení, Portál, Praha 1993
Anselm Grün: Modlitba jako setkání, KN, Kostelní Vydří 1993
Mario Masini: Úvod do „lectio divina“, KN, Kostelní Vydří 1993
Jósef Augustin: Čtvrthodinka upřímnosti, KN, Kostelní Vydří 1995
Claude-Jean-Marie Fould: Modlitba v jazycích, KN, Kostelní Vydří 1997
John z Taizé: Modlitba Otčenáš, KN, Kostelní Vydří 1997
Fidelis Ruppert, Anselm Grün: Modli se a pracuj, KN, Kostelní Vydří 1994
Waltraud Herbstrith: Prodlévání před Bohem, KN, Kostelní Vydří 1994
br. Efraim: Polia sa už zlatia, Serafím, Bratislava 1995
Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov, Krystal, Praha 1995
Thomas Merton: Kontemplativní modlitba, Zvon, Praha 1993
Jaques Philippe: Čas pre Boha, Serafín, Bratislava 1993
Heinz Schürmann: Duch dává život, Zvon, Praha 1992
kazety z Komunity blahoslavenství od sestry Heleny: Vnitřní modlitba I. - IV.
Florindo Refatto: Nový člověk, nová píseň, KN, Kostelní Vydří 1994
br. Efraim: Paradoxní Bůh, KN, Kostelní Vydří
Henri J. M. Nouwen: Dopisy Markovi, Zvon, Praha 1996
Henri J. M. Nouwen: Cesta srdce, Zvon, Praha 1995
Henri J. M. Nouwen: Cesta čekání, pokoje, moci, KN, Kostelní Vydří 1996
klasická díla od Terezie z Lisieux, Terezie z Avily, Jana od Kříže, Ignáce z Loyoly...Další literarura o modlitbě

Ralph Martin: Hlad po Bohu, Familiaris, Bratislava 1995
Peter Köster: Hledejte moji tvář, KN, Kostelní Vydří 1993
Wilfrid Stinissen: Cesta vnitřní modlitby, KN, Kostelní Vydří 1995
Carlo Maria Martini: Ako sa naučiť modlit, LÚČ, Bratislava 1992
Tomislav Ivančič: Bděte a modlete se, MCM, Olomouc 1995
Tomislav Ivančič: Život ze síly Ducha a modlitby, MCM, Olomouc 1995
Abeln, Kner: Jak se máme modlit? KN, Kostelní Vydří 1994
Olivier Clément: Tři modlitby, KN, Kostelní Vydří 1997
Pavel Šmíd: Modlitba chval a oslava Boha jako povolání křesťanů, PS, Praha 1997
Martina Vintrová: Bible nás učí modlitbě, PS, Praha 1997
Chantal Joly: Modlitba s Rogerem, KN, Kostelní Vydří 1997
Abeln, Kner: Modlit se člověk naučí jen modlitbou, KN, Kostelní Vydří 1997
Brian Mc Kevitt, Gabriel Harty: Modlitba - radost nebo trápení? PS, Praha 1996
Adalbert Ludwig Balling: Léčivá síla modlitby, KN, Kostelní Vydří 1996
Philippe Ferlay: Modlitba bl. Alžběty od Nejsvětější Trojice, KN Kostelní Vydří 1994
Klemens Tilmann: Denně se modlit - ale jak? MCM, Olomouc 1994
Carlo Carretto: Poušť uprostřed města, Cesta, Brno 1996
Romano Guardini: O modlitbě, Paprsek, Praha 1970

OBSAH

Předmluva
Úvod
0. týden: „Kdybys znala Boží dar“ (Jan 4,10)
aneb Žízeň modlitby (KKC 2558 - 2565)
1. týden: „Kde jsi?“ (Gn 3,9)
aneb Modlitba ve Starém zákoně (KKC 2566 - 2589)
2. týden: „Když se Ježíš modlil, otevřelo se nebe...“ (Lk 3,12)
aneb Ježíšova modlitba k Otci (KKC 2598-2606)
3. týden: „Jen jedno je třeba...“ (Lk 10,42)
aneb Ježíšovo učení o modlitbě (KKC 2607 - 2615)
4. týden: „Setrvávali v lámání chleba a v modlitbách“ (Sk 2,42)
aneb Způsoby modlitby v církvi (KKC 2616 - 2643)
5. týden: „Modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou“ (Sk 1,14)
aneb Praktické opory pro modlitbu (KKC 2650 - 2691)
6. týden: „Zakořeněni a zakotveni v lásce“ (Ef 3,17)
aneb Růst na cestě modlitby (KKC 2697 - 2719)
7. týden: „Buďte bdělí a proste v každý čas“ (Lk 21,36)
aneb Zápas o modlitbu (KKC 2725 - 2751)
8. týden: „Kdykoli se modlíte, říkejte: 'Otče...'“ (Lk 11,2)
aneb „Otče náš“ jako cesta modlitby (KKC 2759 - 2856)
Magnificat
Doporučená literaturaPodle Katechismu katolické církve, Duchovního semináře č. 2 od Prof. Dr. Otto Knocha (MCM), knihy od Hanse Buoba Růst v modlitbě - Cesta obrácení (Portál) a spisu Scala paradisi (Stupně k ráji) od br. Guiga (Karmelitánské nakladatelství) zpracoval P. Petr Hruška.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Petr Hruška

Témata: Modlitba

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 27.2.

Dt 30,15-20; Lk 9,22-25

Komentář k Lk 9,22-25: Možná budu odmítán se svým svědectvím. Sdílení nepochopení spolu s Ježíšem může být velmi silným impulsem k lásce…

Zdroj: Nedělní liturgie

Knižní tip: Proč chodíme do kostela - Sokol

Knižní tip: Proč chodíme do kostela - Sokol
(26. 2. 2020) S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Knížka je určena těm, kdo do kostela…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2020) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Popeleční středou začíná Postní doba

(24. 2. 2020) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2020) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2020) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2020) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2020) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2020) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš

Knižní tip: Pán se stará - Josef Prokeš
(12. 2. 2020) Kniha vede čtenáře k novému pohledu na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat,…

Shincheonji

je poměrně mladé náboženské hnutí pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz