Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Sekce: Knihovna

Odkazy na literaturu

z knihy Laudato si´ - přemítání nad encyklikou (Pavel Nováček)

Commission on Global Governance (1995): Our Global Neighbourhood. Oxford University

Press, Oxford

Cunningham, W., P., Saigo, B., W. (1997): Environmental Science. A Global Concern.

Fourth Edition. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque

 

Daly, H., E. (1977): Steady-State Economics. Freeman, San Francisco

 

Daly, H., E. (1996): Beyond Growth. Beacon Press, Boston

 

Diamond, J. (2008): Kolaps. Proč společnosti přežívají a zanikají. Academia, Praha

Gould, S., J. (1999): Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. Ballantine

Books, New York

Hardin, G. (1985): Filter against Folly: How to Survive Despite Economics, Ecologists and

the Merely Eloquent. Viking, New York

Hawken, P., Lovins, A., Lovins, H., L. (2003): Přírodní kapitalismus. Jak se rodí další průmyslová revoluce. Mladá fronta, Praha

 

Johnson, P. (2000): Dějiny amerického národa. Academia, Praha

Kohák, E. (1998): Zelená svatozář. Sociologické nakladatelství, Praha

 

Lovelock, J. (2006): The Revenge of Gaia. Basic Books, New York

 

Lynas, M. (2009): Šesť stupňov. O našej budúcnosti na horúcejšej Zemi. Marián Šumšala, Bratislava

Malthus, T., R. (1798): An Essay on the Principles of Population. Anonymously Published,

London

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. (1972): The Limits to Growth. Universe Books,

New York

 

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. (1992): Beyond the Limits. Chelsea Green   

Publishing Co., Vermont

 

Mesarovic, M., Pestel, E. (1976): Mankind at the Turning Point. Dutton, New York

 

Molina, M., Rolland, F., S.: Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes: Chlorine Atom –

Catalyzed Destruction of Ozone. Nature 249, pp. 810–812; 28. 6. 1974

 

Putnam, R. (1993): The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. In: American

Prospect, Vol. 13. pp. 35–42

Radermacher, F., J. (2004): Global Marshall Plan. A Planetary Contract for a Worldwide Eco-

Social Market Economy. Global Marshall Plan Initiative, Hamburg

 

Rifkin, J. (2005): Evropský sen. Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje americký sen. Evropský literární klub, Praha

 

Robertson, J. (1999): A Green Taxation and Benefits System. In: Scott Cato, M., Kennet,

M., eds.: Green Economics. Green Audit, Aberystwyth

 

Singer, P. (1975): Animal Liberation. Avon Books, New York

 

Svoboda, J. (2006): Life as an Unfolding Biocosmos. In: Seckbach (ed.): Life as We

Know It. Springer, New York. pp. 431–444

Svoboda, J., Nováček, P. (2002): Rozhovory od Bakerova jezera. Na hranici reality, metareality a fikce. Atelier IM, Luhačovice

 

United Nations World Commission on Environment and Development (1987): Our

Common Future. Oxford University Press, Oxford

 

Vavroušek, J. (1990): Životní prostředí a sebeřízení společnosti. Institut řízení, Praha

 

Vavroušek, J. (1993): Perspektivy lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. In: Nováček, P., Vavroušek, J., eds.: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Sborník přednášek. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 91–100

 

World Wide Fund for Nature (2010): Living Planet Report. WWF, Gland


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Priscila a Akvila vykládají dokonale Boží nauku, Boží cestu. Věnuji svůj čas tomu, abych se zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...