Pravda bez lásky je nesnášenlivá a odpuzuje. Ale naopak láska bez pravdy je slepá - archív citátů

Sekce: Knihovna

Odkazy na literaturu

z knihy Laudato si´ - přemítání nad encyklikou (Pavel Nováček)

Commission on Global Governance (1995): Our Global Neighbourhood. Oxford University

Press, Oxford

Cunningham, W., P., Saigo, B., W. (1997): Environmental Science. A Global Concern.

Fourth Edition. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque

 

Daly, H., E. (1977): Steady-State Economics. Freeman, San Francisco

 

Daly, H., E. (1996): Beyond Growth. Beacon Press, Boston

 

Diamond, J. (2008): Kolaps. Proč společnosti přežívají a zanikají. Academia, Praha

Gould, S., J. (1999): Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. Ballantine

Books, New York

Hardin, G. (1985): Filter against Folly: How to Survive Despite Economics, Ecologists and

the Merely Eloquent. Viking, New York

Hawken, P., Lovins, A., Lovins, H., L. (2003): Přírodní kapitalismus. Jak se rodí další průmyslová revoluce. Mladá fronta, Praha

 

Johnson, P. (2000): Dějiny amerického národa. Academia, Praha

Kohák, E. (1998): Zelená svatozář. Sociologické nakladatelství, Praha

 

Lovelock, J. (2006): The Revenge of Gaia. Basic Books, New York

 

Lynas, M. (2009): Šesť stupňov. O našej budúcnosti na horúcejšej Zemi. Marián Šumšala, Bratislava

Malthus, T., R. (1798): An Essay on the Principles of Population. Anonymously Published,

London

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. (1972): The Limits to Growth. Universe Books,

New York

 

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. (1992): Beyond the Limits. Chelsea Green   

Publishing Co., Vermont

 

Mesarovic, M., Pestel, E. (1976): Mankind at the Turning Point. Dutton, New York

 

Molina, M., Rolland, F., S.: Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes: Chlorine Atom –

Catalyzed Destruction of Ozone. Nature 249, pp. 810–812; 28. 6. 1974

 

Putnam, R. (1993): The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. In: American

Prospect, Vol. 13. pp. 35–42

Radermacher, F., J. (2004): Global Marshall Plan. A Planetary Contract for a Worldwide Eco-

Social Market Economy. Global Marshall Plan Initiative, Hamburg

 

Rifkin, J. (2005): Evropský sen. Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje americký sen. Evropský literární klub, Praha

 

Robertson, J. (1999): A Green Taxation and Benefits System. In: Scott Cato, M., Kennet,

M., eds.: Green Economics. Green Audit, Aberystwyth

 

Singer, P. (1975): Animal Liberation. Avon Books, New York

 

Svoboda, J. (2006): Life as an Unfolding Biocosmos. In: Seckbach (ed.): Life as We

Know It. Springer, New York. pp. 431–444

Svoboda, J., Nováček, P. (2002): Rozhovory od Bakerova jezera. Na hranici reality, metareality a fikce. Atelier IM, Luhačovice

 

United Nations World Commission on Environment and Development (1987): Our

Common Future. Oxford University Press, Oxford

 

Vavroušek, J. (1990): Životní prostředí a sebeřízení společnosti. Institut řízení, Praha

 

Vavroušek, J. (1993): Perspektivy lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. In: Nováček, P., Vavroušek, J., eds.: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Sborník přednášek. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 91–100

 

World Wide Fund for Nature (2010): Living Planet Report. WWF, Gland


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pondělí 30. 1.

1. čtení - Žid 11,32-40; Žl 31; ; Evangelium – Mk 5,1-20

Komentář k Mk 5,1-20: Uzdravenému dává Ježíš úkol: jdi a vypravuj… I mě Pán uzdravuje – a snad i mě posílá od sebe s podobným úkolem…

Zdroj: Nedělní liturgie

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)
(30. 1. 2023) Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Křesťanův POVOLEBNÍ program
(28. 1. 2023) Není vůbec jedno, jak dopadly současné prezidentské volby! Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…