Připomenutí všech, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru.
Červená středa probíhá každoročně poslední středu před začátkem adventu.

Co je RedWednesday?

Iniciativa, která chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství.

S touto aktivitou přišla britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá pod názvem mateřské organizace Kirche in Not). 

Různá společenství, farnosti a všichni lidé dobré vůle mohou např. uspořádat společnou modlitbu za pronásledované pro víru, přečíst texty informující o tomto tématu aj. Symbolem akce je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru - můžete tedy v tento den např. zapálit svíčky při setkání či v průvodu nebo nasvítit významnou budovu ve Vaší obci červeným světlem (kostel, sloup, sochu aj.).

Další informace: