"Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy...." (Sv. Augustin).

Každoročně se 33. neděli v liturgickém mezidobí (týden před slavností Ježíše Krista Krále) v České republice připomíná Den Bible. Záměrem je podpořit biblický apoštolát v našich zemích. V tento den probíhá v katolických kostelích také sbírka. Její výnos je rozdělen na dvě části: 75% připadne České biblické společnosti  a 25% Českému katolickému biblickému dílu.

Den Bible byl nahrazen Nedělí Božího slova,
která se připomíná každý rok v lednu - 3. neděli v liturgickém mezidobí.

Podklady k tématu Bible na webu pastorace: