„V této naší době se krize může stát příhodným momentem k tomu,
abychom evangeliem nově prodchli smysl pro člověka, život a svět,
a navrátili se k ústřednímu postavení člověka,
tvora, který se v Kristu podobá svému Stvořiteli.

Jsme nositeli této veliké pravdy,
o níž máme povinnost svědčit a vnášet ji tam, kde působíme.
Nemůžeme před novými pokoleními zamlčovat pravdy,
které dávají životu smysl. 

Zamlčovat pravdu o Bohu z respektu vůči nevěřícím
by se rovnalo pálení knih z úcty k nemyslícím,
vyretušování uměleckých děl z úcty k nevidícím
či hudby z úcty k neslyšícím.