Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

19. 6. 2019 , (Foto: Michal Němeček)

Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc… (Jan od Kříže)

studna, poušť, hory, Izrael, Svatá země / foto Michal Němeček

Já znám ten pramen dobře,
jenž prýští, tryská proudem,
třebaže noc je!

Ten věčný pramen utajeně prýští.
Já vím, kde tryská, aniž se kdy tříští,
třebaže noc je!

On původ nemá, neznám původ jeho,
leč vím, že každý původ vzchází z něho,
třebaže noc je.

Vím též, že nad něj nic krásnější není,
že napájí jak nebe, tak i zemi,
třebaže noc je!

A vím, že nebe proudy vydatnými
i peklo hasí, žízeň lidí jimi,
třebaže noc je.

Proud, který tento mocný pramen rodí,
je, dobře vím, mohutný, věčně proudí,
třebaže noc je.

To věčné zřídlo tajně uchovává
se v živém chlebu, jenž nám život dává,
třebaže noc je.

A tvorstvo k němu voláno je houfně,
tou vodou napájí se, třebas potmě,
protože noc je.

Ten živý pramen, po kterém tak toužím,
zřím v chlebu života, je chlebem božím,
třebaže noc je.

 

Komentář k básni:

Jde o jednu z teologicky nejbohatších básní Jana od Kříže (zde na webu uvádíme pouze část básně). Pojednává o „onom“ prameni, který je vzdálen a skryt (Bůh Otec), jehož vody se však díky proudům (Ježíši Kristu a Duchu Svatému) mohou dostat až k nám. Tento pramen je nám blízký v daru „živého chleba“ (eucharistie).

Svatý Jan od Kříže své nejkrásnější mystické básně napsal v žaláři. Jeho duchovní spisy jsou jedním z pilířů nauky o křesťanské mystice.

Se svolením zpracováno podle knížky:
Jan od Kříže, Toužím uhasit svou žízeň,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

 

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
2000-eucharistie-bozi-telo-vecne-zridlo-jan-od-krize-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Pondělí 14.10.

Řím 1,1-7; Lk 11,29-32

Komentář k Řím 1,1-7: Ve středu Pavlova života stojí Kristus. Tak představuje Pavel sebe, své poslání. Dovedu postavit i já svého Pána doprostřed svého života? Co mu zabírá místo?

Zdroj: Nedělní liturgie

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od…

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

(3. 10. 2019) Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným,…

Knižní tip: Církev na kolenou - Jeremy Jennings

Knižní tip: Církev na kolenou - Jeremy Jennings
(2. 10. 2019) V čem je přínosná společná modlitba? Podle jakých pravidel organizovat menší i větší modlitební setkání? A jak se…

KURZ „MANAGEMENT FARNOSTI” pro kněží i laiky - 11. října na Svaté Hoře u Příbrami

(1. 10. 2019) P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí na celodenním kurzu jak se…

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2019) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…