Výraz Koronavirus (Coronavirus)

Virus, který se nyní šíří po světě a způsobuje čínskou chřipku (nemoc kovid 19), nese označení „Koronavirus“. Výraz Koronavirus (Coronavirus) označuje viry, které způsobují onemocnění zvířat a lidí. Jejich vlastností jsou právě případy přenosu mezi živočišnými druhy. Název „korona“ pochází z latinského slova Corona (koruna) je odvozen od charakteristického uspořádání vnější stavby obalu virů ve tvaru královské koruny (či přeneseně sluneční koróny).

Dvě koruny - královská a trnová

Královská koruna
je symbolem moci a autority

Koronavirus se viditelně podobá koruně. Koruna je symbolem moci a autority – a tento virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc. Pouhým okem je sice neviditelný, ale povšimněte si, k čemu všemu miliony – vlastně miliardy – lidí donutil, a co všechno kvůli němu naopak dělat nemůžeme.

Důrazně nám také připomíná, jak jsme zranitelní. Člověk na svou smrtelnost snadno zapomíná. Koronavirus dokládá, že náš vztah ke stvoření a také vztah stvoření k nám není v pořádku. A že se to nestalo náhodou.

Trnová koruna 
je naší nadějí

Ale existuje ještě jiná koruna, která je naší nadějí: trnová koruna, kterou vložili Pánu Ježíši u soudu na hlavu předtím, než byl popraven. Tato koruna dokládá, jak hluboká je propast mezi stvořením a jeho Stvořitelem. Zemi stvořil Bůh, ne my. Nejsme jejími majiteli, přestože o to usilujeme. Jsme jen nájemníky a správci a máme v této věci nedostatky – mnozí z nás si zpackali život nebo ho zpackali druhým, nemluvě o tom, co jsme provedli s planetou.

Není možné připravit pro lidi dva ráje: jeden ve spojení s Bohem a druhý bez Boha. Koronavirus velmi rychle bortí naše iluze o tom, že na zemi vybudujeme dokonalý svět. Naše původně netečné, či dokonce samolibé reakce se jeho přičiněním mění v upřímné zděšení, pocit zmaru a hněv.

V porušeném světě, který je důsledkem hříchu ničen, jsou bolest a utrpení nevyhnutelné. Dokud nezačal na celé planetě řádit koronavirus, před touto realitou jsme možná utíkali. Teď ho už ale nelze ignorovat, stejně jako nelze ignorovat otázky života a smrti, na které nás upomíná.

Koronavirus - velký megafon

„Bůh k nam potichu mluvi uprostřed našich rozkoši,
hovoři k nam i v našem špatnem svědomi,
ale nahlas křiči, citime-li bolest.
Je to jeho megafon, kterym burcuje hluchy svět.“ (C. S. Lewis)

Koronavirus nám může posloužit i jako velký megafon a připomenout nám onu definitivní statistiku: totiž že každý jeden z nás zemře. Koronavirus, navzdory spoušti, kterou napáchá, nám může posloužit k velmi prospěšnému účelu: a to tehdy, přiměje-li nás k tomu, abychom se obrátili k Bohu, kterého jsme roky nebrali na vědomí; k Bohu, který měl na hlavě trnovou korunu – jen aby nás přivedl zpátky k sobě a přenesl nás do nového neporušeného světa, kde již není smrti.