Vnitřně pochybuji o Boží lásce

Cítím, že svému srdci musím znovu zopakovat pravdu o tom, že jsem Božím dítětem, neboť vnitřně pochybuji o Boží lásce. Tuto pochybnost zasel do lidského srdce had, který záviděl člověku jeho důstojnost. Snaží se nám namluvit, že Bůh je nepřítelem naší svobody, který si nepřeje, abychom byli šťastni, že je naším zachmuřeným a přísným soudcem a nedokáže mít pochopení pro naše křehkosti.

Ježíš mě zve, abych k němu přišel. Když slyším toto pozvání, uvědomuji si, že Bůh mě neustále miluje a volá, abych objevil svou skutečnou tvář – to, že jsme Otcovým přítelem a dítětem. Abych pochopil, že jsem Božím dítětem a Bůh je mým Otcem, musím přijít k Ježíšovu srdci!

Jen tam mohu slyšet slova vycházející z plnosti jeho srdce. Jinak se má zbožnost stane obtížnou povinností nebo nepříjemným a prázdným souborem úkonů, které nedokáží dát mému srdci pravý pokoj.

Osvobodit se od břemene náboženství

Pouze tehdy, když upnu svůj pohled na Ježíše „tichého a pokorného srdcem“ a začnu jej skutečně poslouchat, osvobodím se od břemene náboženství sestávajícího pouze z obřadů, zásluh, skutků a povinností. V Ježíši se totiž zjevuje tvář milujícího Boha, který má moc naplnit nejhlubší touhy mé duše. Víra se pak mění ve zkušenost přijetí nové životní síly, jejímž zdrojem je sám Bůh. Ona mi dovolí neúnavně běžet – téměř jako na orlích křídlech – vstříc lásce, která mě předchází a učí mě toužit po tom, co mi slibuje.

Pojďte ke mně s tím, co vás unavuje a tíží!

Pojďte ke mně!
Pojďte do mé náročné a nádherné školy! Pojďte se ode mě učit, neboť jsem tichý a pokorný srdcem!

Pojďte ke mně!
Ne s vlastními zásluhami, ale s tím, co vás unavuje a tíží. Pojďte ke mně a nezastírejte přede mnou, jak na tom skutečně jste, co není v pořádku a v čem jste slabí. Pojďte ke mně a otevřete mi své srdce, vyprávějte mi o svém soužení i o svých hříších!

Pojďte ke mně!
Ve mně najdete odpočinek, po němž tolik toužíte, a pokoj, po němž prahnete! Není těžké přijmout mou vůli, protože mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

 

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. 
Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30)