Někteří z těch, kdo se dostanou k moci,
projevují navenek nadřazenost
vyplývající z jejich sebeuspokojení.
Přesně tak se chovají falešní proroci.

Takoví lidé bývají neprávem nazýváni
učedníky a mistry zbožnosti.

Snaží se očišťovat druhé
předtím, než očistili sebe.

Právě tihle lidé končí tím,
že znetvořují samu zbožnost.

Jejich chování rozhodně nesvědčí o tom,
že jim patří ona důstojnost, kterou se chlubí.

Takoví lidé padají
do jedné z následujících pastí:

buď druhým promíjejí příliš,
protože sami potřebují hodně prominout,
což je nejlepší cesta k tomu,
aby se zlu vyučovalo místo toho,
aby bylo vykořeněno,

nebo skrývají vlastní slabost
pod háv tvrdosti své autority.