25. 6. 2019 , Elias Vella (Foto: Michal Němeček)

Všichni máme rádi jistoty

velbloud, poušť, stavba / foto Michal Němeček

Bůh žádá po Abrahamovi nelogické věci

Konat vůli nebeského Otce bylo Ježíšovou neustálou touhou a ta pramenila z lásky založené na důvěře. Jestliže člověk Bohu důvěřuje, pak ho samozřejmě i poslouchá. Není to však poslušnost plynoucí ze strachu z jeho moci, ale poslušnost založená na důvěře. Vzorem nám v tom může být Abrahám. Poslouchá i tehdy, když od něj Bůh žádá nelogické věci. Abrahám byl starý, už mu bylo osmdesát let, když mu Bůh řekl, aby opustil místo, kde žil, a vydal se do jiné země, kterou mu později ukáže.

Mnozí z nás si chtějí v kostele sednout vždy do stejné lavice

Všichni máme rádi jistotu a stále se o ni snažíme. Mnozí z nás si chtějí v kostele sednout vždy do stejné lavice a na stejné místo. Ne že by záleželo na tom, kam si člověk sedne, ale toto chování pramení z naší vnitřní touhy po jistotě. V životě podvědomě děláme spoustu věcí, které poukazují na náš hluboce zakořeněný a velmi potřebný pocit jistoty. Čím jsme starší, tím více jistoty potřebujeme a tím méně chceme riskovat změnu židle!

Abrahamova poslušnost mohla pramenit jen z neochvějné důvěry v Boha

Představte si tedy, jak se mohl asi cítit ubohý, starý muž Abrahám, který byl zvyklý na život ve své zemi, když ho Bůh povolal a připravil o všechny jistoty. Měl ovce, dobytek, sluhy, stál v čele svého kmene, a tu se mu najednou zjevil Bůh a řekl: „Tak, Abraháme, sbal si své věci a běž do jiné země. Tu ti ukážu později.“ To bylo vše, co mu Bůh řekl. Já bych mu odpověděl: „Ale o jaké zemi to mluvíš, Pane? Já si potřebuji být jistý že ta země, do které mě posíláš, bude lepší než ta, kde jsem teď.“ Všechno to bylo zahaleno temnotou a Abrahám potřeboval velkou důvěru, aby se k tomuto kroku odhodlal. Jeho poslušnost mohla pramenit jen z neochvějné důvěry v Boha. Ze strany Boží to nebyl nátlak, protože Bůh nikoho nenutí, aby plnil jeho plán. Adam a Eva Boží plán zmařili. Zrovna tak tomu nesčetněkrát bylo i s Izraelity. Bůh, který jediný zná plán, nenutil Abraháma z pozice moci, ale skrze lásku.

Později Bůh řekl Abrahámovi, aby vzal svého jediného syna a obětoval ho na hoře Moria. Abrahám se mohl vzbouřit stejně jako Šalomoun, Saul, Samson… a další. On ale neposlechl Boha-tyrana, nýbrž Boha, v něhož vkládal všechnu svou důvěru.

Není jednoduché říct Bohu „ano“

Není jednoduché říct Bohu „ano“. Člověk dokáže říct „ano“ jen natolik, nakolik je s ním v důvěrném vztahu a miluje ho. Jedině láska k Bohu dokáže člověka přimět, aby ho poslechl. Nikdo nemůže Boha považovat za svého Pána, jestliže ho nemiluje, protože čím důvěrnější má člověk k němu vztah, tím je ochotnější ho poslouchat.

Se svolením zpracováno podle knihy
Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 16.9.

1 Tim 2,1-8; Lk 7,1-10

Komentář k Lk 7,1-10: Tak často pokorné setníkovo vyznání opakujeme před přijetím eucharistie! Kéž myslíme víc i na uzdravení našich vztahů v církvi, společnosti, v rodině

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2019) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16. 9. 2019) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2019) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné –…

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2019) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2019) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Nový katechetický kurz 2019 - 2021

Nový katechetický kurz 2019 - 2021
(10. 9. 2019) Ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou v Praze se otevírá nový běh dvouletého katechetického kurzu

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2019) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7. 9. 2019) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.

Výběr z nabídky Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku

Výběr z nabídky Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku
(5. 9. 2019) Aktuální nabídka materiálů z Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku.