Není možné milovat Boha, pokud člověk konkrétně neprojevuje lásku k bližnímu. - archív citátů

25. 6. 2019 , Elias Vella (Foto: Michal Němeček)

Všichni máme rádi jistoty

velbloud, poušť, stavba / foto Michal Němeček

Bůh žádá po Abrahamovi nelogické věci

Konat vůli nebeského Otce bylo Ježíšovou neustálou touhou a ta pramenila z lásky založené na důvěře. Jestliže člověk Bohu důvěřuje, pak ho samozřejmě i poslouchá. Není to však poslušnost plynoucí ze strachu z jeho moci, ale poslušnost založená na důvěře. Vzorem nám v tom může být Abrahám. Poslouchá i tehdy, když od něj Bůh žádá nelogické věci. Abrahám byl starý, už mu bylo osmdesát let, když mu Bůh řekl, aby opustil místo, kde žil, a vydal se do jiné země, kterou mu později ukáže.

Mnozí z nás si chtějí v kostele sednout vždy do stejné lavice

Všichni máme rádi jistotu a stále se o ni snažíme. Mnozí z nás si chtějí v kostele sednout vždy do stejné lavice a na stejné místo. Ne že by záleželo na tom, kam si člověk sedne, ale toto chování pramení z naší vnitřní touhy po jistotě. V životě podvědomě děláme spoustu věcí, které poukazují na náš hluboce zakořeněný a velmi potřebný pocit jistoty. Čím jsme starší, tím více jistoty potřebujeme a tím méně chceme riskovat změnu židle!

Abrahamova poslušnost mohla pramenit jen z neochvějné důvěry v Boha

Představte si tedy, jak se mohl asi cítit ubohý, starý muž Abrahám, který byl zvyklý na život ve své zemi, když ho Bůh povolal a připravil o všechny jistoty. Měl ovce, dobytek, sluhy, stál v čele svého kmene, a tu se mu najednou zjevil Bůh a řekl: „Tak, Abraháme, sbal si své věci a běž do jiné země. Tu ti ukážu později.“ To bylo vše, co mu Bůh řekl. Já bych mu odpověděl: „Ale o jaké zemi to mluvíš, Pane? Já si potřebuji být jistý že ta země, do které mě posíláš, bude lepší než ta, kde jsem teď.“ Všechno to bylo zahaleno temnotou a Abrahám potřeboval velkou důvěru, aby se k tomuto kroku odhodlal. Jeho poslušnost mohla pramenit jen z neochvějné důvěry v Boha. Ze strany Boží to nebyl nátlak, protože Bůh nikoho nenutí, aby plnil jeho plán. Adam a Eva Boží plán zmařili. Zrovna tak tomu nesčetněkrát bylo i s Izraelity. Bůh, který jediný zná plán, nenutil Abraháma z pozice moci, ale skrze lásku.

Později Bůh řekl Abrahámovi, aby vzal svého jediného syna a obětoval ho na hoře Moria. Abrahám se mohl vzbouřit stejně jako Šalomoun, Saul, Samson… a další. On ale neposlechl Boha-tyrana, nýbrž Boha, v něhož vkládal všechnu svou důvěru.

Není jednoduché říct Bohu „ano“

Není jednoduché říct Bohu „ano“. Člověk dokáže říct „ano“ jen natolik, nakolik je s ním v důvěrném vztahu a miluje ho. Jedině láska k Bohu dokáže člověka přimět, aby ho poslechl. Nikdo nemůže Boha považovat za svého Pána, jestliže ho nemiluje, protože čím důvěrnější má člověk k němu vztah, tím je ochotnější ho poslouchat.

Se svolením zpracováno podle knihy
Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Úterý

2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10

Komentář k Lk 19,1-10: Radostná zvěst o Ježíšovi, správně podaná, dokáže změnit život vrchního celníka. Vše vrátí, škodu vynahradí. Nepostupujeme obráceně? Nejdřív vše vrať, naprav se a potom můžeš chodit s námi…

Zdroj: Nedělní liturgie

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol
(13. 11. 2019) Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto…

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2019) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens…

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

(8. 11. 2019) Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

(7. 11. 2019) Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.