Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou člověk přijímá a na niž odpovídá. - archív citátů

25. 6. 2019 , Elias Vella (Foto: Michal Němeček)

Všichni máme rádi jistoty

velbloud, poušť, stavba / foto Michal Němeček

Bůh žádá po Abrahamovi nelogické věci

Konat vůli nebeského Otce bylo Ježíšovou neustálou touhou a ta pramenila z lásky založené na důvěře. Jestliže člověk Bohu důvěřuje, pak ho samozřejmě i poslouchá. Není to však poslušnost plynoucí ze strachu z jeho moci, ale poslušnost založená na důvěře. Vzorem nám v tom může být Abrahám. Poslouchá i tehdy, když od něj Bůh žádá nelogické věci. Abrahám byl starý, už mu bylo osmdesát let, když mu Bůh řekl, aby opustil místo, kde žil, a vydal se do jiné země, kterou mu později ukáže.

Mnozí z nás si chtějí v kostele sednout vždy do stejné lavice

Všichni máme rádi jistotu a stále se o ni snažíme. Mnozí z nás si chtějí v kostele sednout vždy do stejné lavice a na stejné místo. Ne že by záleželo na tom, kam si člověk sedne, ale toto chování pramení z naší vnitřní touhy po jistotě. V životě podvědomě děláme spoustu věcí, které poukazují na náš hluboce zakořeněný a velmi potřebný pocit jistoty. Čím jsme starší, tím více jistoty potřebujeme a tím méně chceme riskovat změnu židle!

Abrahamova poslušnost mohla pramenit jen z neochvějné důvěry v Boha

Představte si tedy, jak se mohl asi cítit ubohý, starý muž Abrahám, který byl zvyklý na život ve své zemi, když ho Bůh povolal a připravil o všechny jistoty. Měl ovce, dobytek, sluhy, stál v čele svého kmene, a tu se mu najednou zjevil Bůh a řekl: „Tak, Abraháme, sbal si své věci a běž do jiné země. Tu ti ukážu později.“ To bylo vše, co mu Bůh řekl. Já bych mu odpověděl: „Ale o jaké zemi to mluvíš, Pane? Já si potřebuji být jistý že ta země, do které mě posíláš, bude lepší než ta, kde jsem teď.“ Všechno to bylo zahaleno temnotou a Abrahám potřeboval velkou důvěru, aby se k tomuto kroku odhodlal. Jeho poslušnost mohla pramenit jen z neochvějné důvěry v Boha. Ze strany Boží to nebyl nátlak, protože Bůh nikoho nenutí, aby plnil jeho plán. Adam a Eva Boží plán zmařili. Zrovna tak tomu nesčetněkrát bylo i s Izraelity. Bůh, který jediný zná plán, nenutil Abraháma z pozice moci, ale skrze lásku.

Později Bůh řekl Abrahámovi, aby vzal svého jediného syna a obětoval ho na hoře Moria. Abrahám se mohl vzbouřit stejně jako Šalomoun, Saul, Samson… a další. On ale neposlechl Boha-tyrana, nýbrž Boha, v něhož vkládal všechnu svou důvěru.

Není jednoduché říct Bohu „ano“

Není jednoduché říct Bohu „ano“. Člověk dokáže říct „ano“ jen natolik, nakolik je s ním v důvěrném vztahu a miluje ho. Jedině láska k Bohu dokáže člověka přimět, aby ho poslechl. Nikdo nemůže Boha považovat za svého Pána, jestliže ho nemiluje, protože čím důvěrnější má člověk k němu vztah, tím je ochotnější ho poslouchat.

Se svolením zpracováno podle knihy
Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.7.

Ex 11,10-12,14; Mt 12,1-8

Komentář k :

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2019) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"
(17. 7. 2019) Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2019) z kláštera Compiègne u Paříže

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život
(15. 7. 2019) Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech...

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2019) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka
(10. 7. 2019) Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu,...

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2019) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2019) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2019) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)