Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

články

24. 4. 2022, IMA (Foto: IMa)

monsignore s telefonem / ima

Byl nevěřící Tomáš nevěřící, anebo závistivý?

Přestože každý z apoštolů, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Ježíše, poskytl Tomášovi přesvědčivé svědectví, nechtěl uvěřit. Je možné, že jeho nevěřícnost plyne ze závisti. Lze vytušit jeho myšlenky: „To není spravedlivé.“ Místo aby přiznal svou závist, hraje chytrého. Závist je zvláště absurdní tam, kde se dotýká duchovního života.

21. 4. 2022

foto: pixabay.com

Synodální cesta vyvolává emoce

Synodální cesta, kterou vyhlásil papež František, po světě vyvolává značné a rozdílné emoce. Zatímco mnozí jsou šťastní, že se někdo zajímá o to, co si skutečně myslí, jiní neskrývají obavy a mají dojem, že tím dochází k podkopání podstaty církve.

16. 4. 2022

Velikonoční oheň a svíce, paškál /IMA

Světlo Kristovo!

Temnota symbolizuje chvíle našich pochyb, zoufalství, slabosti, ale též chvíle, kdy jsme sešli z cesty... Na prahu setmělého kostela se kněz zastaví a zpívá: „Světlo Kristovo!“ Celé shromáždění pak v tichosti vstupuje do kostela, vedené tímto nepatrným velikonočním plamínkem. 

13. 4. 2022

podrzmní kryt na Ukrajině vyzdobený dětskými kresbami (zdroj foto: vaticannews.va)

Pastorace ve válce na Ukrajině: Nevěděl jsem, co mám dělat…

Kryty na Ukrajině budou jednou prázdné - jako Ježíšův hrob.

11. 4. 2022

odložený kříž, kávovar, chlebíčky / foto IMA

Ježíšova prohra

Z lidského hlediska byla Ježíšova mise propadák – a právě toto selhání je v jistém smyslu jádrem křesťanské teologie.

4. 4. 2022, Radek Tichý

wikimedia

Velikonoce během války je třeba slavit zvlášť intenzivně

V době, kdy lidé umírají jen několik stovek kilometrů od nás na válečné frontě, si člověk klade otázku, zda má právo se z něčeho radovat, zda může odjet na dovolenou, zda smí slavit sváteční dny.

30. 3. 2022

foto: sasint, pixabay.com

Nechme si někdy pomoci od Šimonů z Kyrény

Nesnažme se vše zvládnout a překonat vlastními silami, ale dovolme druhým, aby nám pomohli. I na křížové cestě se objevil muž jménem Šimon z Kyrény, který pomohl Ježíšovi s křížem.

23. 3. 2022, Gereon Goldmann

Lidé nesou kříž, viz Šimon z Kyrény, Ukrajina / foto: IMA

Šimon z Kyrény v průběhu války

Na náměstí před kostelem jsem potkal kněze, který se modlil ze svého breviáře a nezajímal se o to, co se kolem něho děje. Pozdravil jsem ho a vysvětlil mu, že se tu zanedlouho bude bojovat a že by bylo rozumnější, kdyby i s farníky odešel do hor. Neodpověděl mi…

15. 3. 2022, Jacques Philippe

Pixabay License

Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj

Naším cílem není snaha dělat spoustu věcí (byť dobrých a správných) jen podle našich plánů a schopností. Ale především bychom se měli zaměřit na duchovní podmínky, které Bohu umožňují v nás jednat. Jen tak budeme moci nést „trvalý užitek“ (srov. Jan 15,16).

7. 3. 2022, papež František

spící učedníci v Getsemane / foto: ima

Kněžská služba je sterilní - bez vztahu s Pánem

„Bez smysluplného vztahu s Pánem je kněžská služba odsouzena k tomu, aby se stala sterilní.“ Výběr ze slov papeže Františka na mezinárodním sympoziu o kněžství, které proběhlo v únoru 2022.

2. 3. 2022

dítě, granát / -ima-

Proti válce je třeba kázat

Klidně si jděme nyní zaplavat. Život stojí za to, abychom ho žili. Jinak by nebylo třeba bránit ho.

1. 3. 2022, papež František

Postní doba vrcholí ohněm

Postní doba vrcholí ohněm

Postní doba začíná popelcem, ale vrcholí ohněm

25. 2. 2022, Aleš Opatrný

foto: ONVY

Vojenské přepadení Ukrajiny

Nevyžádané exercicie… 

21. 2. 2022, Augustin z Hippo (Foto: Jakub Šerých, Člověk a víra)

Stavba kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově, Autor foto: Jakub Šerých, Člověk a víra

Církev je jako stavba kostela

Ve svém slavném díle „O Boží obci“ svatý Augustin přirovnává budování křesťanského společenství ke stavbě kostela. Avšak pokud lidé věřící v Krista nejsou spojeni láskou, nemohou dům Páně budovat…

16. 2. 2022, papež František

manželé, dvojice, požehnání kněz / foto: ima

Pastorační pomoc pro manžele v krizi?

Zkušenost bohužel ukazuje na to, že v obtížných nebo kritických situacích většina manželů nevyhledává pastorační pomoc, protože ji nepovažuje za rozumnou, blízkou, realistickou a „vtělenou“.

10. 2. 2022, Josef Prokeš

Foto Pixabay

Svátost smíření má být uzdravujícím setkáním

Nepříjemné vyjmenování hříchů?

6. 2. 2022, papež František

mem z internetu

Kázání je mnohdy utrpením

Jak pro věřící, tak i pro kazatele.

31. 1. 2022, papež František

Měsíc v noci / foto Michal Němeček

Temnoty ohrožují naše životy

V dnešní době zní více než aktuálně biblické proroctví Izaiáše: „Hle, tma zahalí zemi a temnota národy“ srov. Iz 60,1-6.  / Svátek Uvedení Páně do chrámu - "Hromnice" 2.2. 

26. 1. 2022

foto: pixabay.com

Bůh s námi ... i v koncentráku

Bůh dokáže vše využít pro naše dobro...

21. 1. 2022

foto: unsplash.com

Metoda sedmi kroků modlitby nad Biblí ve společenství

Jaké je místo Písma svatého ve společenství? Tato otázka samozřejmě úzce souvisí s tím, proč je vůbec Bible důležitá v životě křesťana.

Sekce: články

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…