Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

články

25. 8. 2021, Augustin z Hippo

okno, zahrada / pcdazero pixabay.com

Je úplně jedno, kde mě pohřbíte

Není třeba se obávat, že by Bůh na konci věků nevěděl, z jakého místa mě má vzkřísit. (sv. Monika)

20. 8. 2021

bible a další knihy / -ima-

Který překlad Bible je nejlepší?

Různorodost biblických překladů je přirozeným výsledkem bohatství a rozmanitosti jazyků. Mezi různými jazyky totiž nepanuje přesná matematická shoda, kdy by každému slovu ve zdrojovém jazyce odpovídal právě jeden ekvivalent v cílovém jazyce. Navíc biblická hebrejština disponuje omezeným počtem slov.

14. 8. 2021, papež František

Maria, kříž, Ježíš / ima

S Bohem není nic ztraceno

Nezveličujme problémy

6. 8. 2021, Anselm Grün

auto, alej, mlha, cesta, Hora Matky Boží Králíky / ima

V mlze našeho všedního života...

V údolí našeho všedního života si máme připomínat své zážitky z „vrcholů hory“.

3. 8. 2021, Elias Vella

Jan Maria Vianney nepatřil mezi chytré

Jan Maria Vianney nepatřil mezi chytré

Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás použil. A on to udělá, protože v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit, že Bůh nám důvěřuje.

28. 7. 2021, Clive Staples Lewis

bus / wikimedia

Než mě Bůh obklíčil, byla mi nabídnuta svobodná volba

Jel jsem jednou autobusem vzhůru na Headigton Hill. Měl jsem pocit, že je mi – právě tehdy a tam – dána svobodná volba.

21. 7. 2021, (Foto: MN)

pramen vody / foto Michal Němeček

Máš na starosti péči o druhé? Nezanedbávej přitom sebe!

Nic není pro služebníky církve tak potřebné, jako vnitřní modlitba; má předcházet, provázet i následovat všechno, co konáme.

15. 7. 2021, papež František (Foto: MN)

Poškozená Boží muka / foto Michal Němeček

Mrzačení našeho poselství

Rychlost komunikace a zájmová selekce obsahu prováděná médii v dnešním světě, vystavují poselství, které hlásáme, více než kdy jindy riziku jeho zmrzačení a redukci na pár druhotných aspektů. Odtud plyne, že některé otázky, které jsou součástí učení církve, zůstávají mimo kontext, který jim dává smysl.

9. 7. 2021

Fotka od truthseeker08 z Pixabay

Pastorační péče v hospici

Na pokoj k nemocnému vstupuji vždy podle pravidla: „Klika – rohožka“. V klidu se na chvíli zastavím na rohožce (skutečné nebo pomyslné), pak na chvíli podržím kliku u dveří a řeknu: "Pane Bože, jestli myslíš, tak já tam tedy jdu. Jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi pověz co." Potom už není potřeba si dělat starosti.

2. 7. 2021

Dr. Moscati

Život je poslání, úkol, i bolest

Jeden z mladých lékařů, kteří chodili na přednášky MUDr. Moscatiho, se trápil tím, že byl nucen dělat venkovského lékaře, ačkoliv aspiroval na vědeckou kariéru. Vyrovnával se s tím těžce. Moscati mu s otcovskou jemností napsal dopis.

27. 6. 2021, papež František

kněz, průhled LCD / -ima

Kněží, neodkládejte svou křehkost!

Každý kněz-superman končí špatně. Naše křehkosti jsou místem pro setkání s Pánem.

23. 6. 2021, (Foto: MN)

měsíc v noci, tma / foto Michal Němeček

Pochybnosti Jana Křtitele a pochybnosti naše

Moje osobní zkušenost se zapomenutou baterkou a Božím zjevením.

17. 6. 2021

spojené ruce / -ima-

Pomůžete mi zemřít?

Často zůstávám stát v úžasu nad upřímností pacientů, kteří se na mne takto přímo obrátí. 

14. 6. 2021, (Foto: MN)

věž, rozhledna, vysílač, příroda, obloha / foto Michal Němeček

Konkrétní tipy pro solidní spiritualitu

Rád bych vám svěřil něco, co bych nazval Rady na cestu. Mé zaměstnání je duchovní doprovázení, tedy být na cestě s těmi, kteří usilují o solidní spiritualitu, a na této cestě je doprovázet. Následující rady jsou tedy shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje duchovního života.

12. 6. 2021

sv. Antonín, kostelní vitráž / foto-ima-

Antonín z Padovy - původně augustinián, pak františkán

"Láska činí sladkým i to, co je svou vlastní povahou nepříjemné a nesnesitelné" (Sv. Antonín).

9. 6. 2021

srdce na tričku, dítě / -ima-

Bůh dal člověku „srdce“

Nejvíce lásky zakoušíme, když skutečně milujeme...

4. 6. 2021, Aleš Opatrný

zpověď, kajícník / foto-ima-

Zpovídáte rád?

Zpovídám rád odedávna. Ne, že by hříchy byly nějak zábavné nebo zajímavé. Ale jsem rád, když mohu být druhému člověku nejen naslouchajícím uchem, ale hlavně poslem Božího milosrdenství. Pronést slova rozhřešení a vědět, že se v tu chvíli něco úžasného děje, to je radost a síla. Někdy až k slzám. 

28. 5. 2021, Matthew Kelly

mše, kostel, cedule, text: Každý katolík má býti v neděli a zasvěcený svátek přítomen celé mši svaté. / -ima-

Nudíte se při mši?

Nudili jste se někdy na mši? Jasně, všichni. Nelze nebrat v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že eucharistie - ústřední moment katolicismu je nudný, a zároveň očekávat, že budoucnost bude lepší než minulost. Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy nebudete na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli?

21. 5. 2021, Alberto Reyes Pías (Foto: MN)

kkostel, ruiny / foto Michal Němeček

Bída církve

V církvi potkáš mnoho dobrého i špatného a budeš muset … bojovat.

17. 5. 2021, papež František, Aleš Opatrný

kroužek výuky náboženství v bytě, děti / -ima-

„Laický“ katecheta - katecheta druhé třídy?

Zamyšlení o (staro)nové službě v církvi - službě laického katechety, kterou ustanovil papež František.

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Pondělí 6.12.

Iz 35,1-10; Žl 85; ; Lk 5,17-26

Komentář k Lk 5,17-26: Možná nám chybí vynalézavost a ochota rozebrat střechu, která zakrývá druhým Ježíšovu uzdravující moc.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2021) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…