Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

články

25. 3. 2024

pes / foto: pixabay.com

Ukřižovaný pes a moje křesťanská víra

Procházím se výstavou moderního umění. V jedné z místností poznávám z dálky něco jako oltářní obraz. Pomyslel si, že to je opět jedno z těch mnoha ztvárnění umučení Ježíše, která jsem už mnohokrát viděl. Ale nebylo to ono. To, co viselo na kříži, mě vyděsilo. Nebyl to Ježíš. Byl to pes.

18. 3. 2024, Radek Tichý

oheň, Velikonoce, liturgie, Dobříš / foto: archiv Michala Němečka

Oheň a světlo o Velikonocích

Křesťané v prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.

12. 3. 2024, Jan Stříbrný a kol.

P. Richard HENKES

Kvůli svému postnímu kázání byl zatčen gestapem

Německý kněz Richard HENKES působil v Sudetech a českém pohraničí. Vystupoval ostře kriticky vůči nacistické totalitě. Definitivní příčinou jeho zatčení se stalo postní kázání v Branicích 12. března 1943.

7. 3. 2024, papež František

Papež František / © Vatican Media

Ztráta dítěte a prázdnost náboženských či sentimentálních slov

Papež František v sobotu 2. března 2024 přijal skupinu italských rodičů, kteří prožili ztrátu dítěte.

3. 3. 2024, Aleš Opatrný

zpověď, kajícník / foto-ima-

Zpovídáte rád?

Zpovídám rád odedávna. Ne, že by hříchy byly nějak zábavné nebo zajímavé. Ale jsem rád, když mohu být druhému člověku nejen naslouchajícím uchem, ale hlavně poslem Božího milosrdenství. Pronést slova rozhřešení a vědět, že se v tu chvíli něco úžasného děje, to je radost a síla. Někdy až k slzám. 

28. 2. 2024, Michal Opatrný

otevřené ruce / foto pixabay.com

Souvislosti žehnání nestandartním párům

V prosinci 2023 vydalo Dikasterium pro nauku víry dokument Fiducia supplicans. Upřesňuje v něm praxi církevního žehnání s ohledem na nesezdané páry a jinak vztahově orientované lidi v páru.

24. 2. 2024, Anselm Grün

zrcadlo, člověk, obloha / foto: unsplash.com

Ježíšovo proměnění je pro nás nadějí

Událost Ježíšova proměnění na hoře je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni. Život s Bohem nás otevírá pro naši původní krásu.

20. 2. 2024

maska, úsměv, tma / foto: unsplash.com

16. 2. 2024, Benedikt XVI.

Obnova křtu v řece Jordán / -ima-

Postní doba je opětovná příprava na křest

Pro mnohé křesťany křest a víra časem ztrácejí na síle. Proto je každá postní doba jakoby opětovným „katechumenátem“, v němž společně jdeme znovu vstříc svému křtu, abychom jej znovu objevili a hluboce prožili.

11. 2. 2024, papež František

poušť, noc, obloha, hvězdy, člověk / foto: unsplash.com

Přes poušť nás Bůh vede ke svobodě

Poušť je prostorem, v němž můžeme dozrávat. Přijměme postní dobu jako silný a účinný čas milosti, kdy se k nám znovu obrací Boží slovo: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z otroctví“. (Z poselství papeže Františka pro postní dobu 2024.)

8. 2. 2024

Maria, Lurdy / foto unsplash.com

Zjevení Marie v Lurdech mi připadalo podezřelé

Vyrůstal jsem v protestantském prostředí a o Lurdech jsem skoro nic nevěděl. A zdálo se mi divné, že by se Panna Maria mohla zjevit. Učili jsme se, že taková zjevení nemají daleko k okultismu. Zjevovat se měl přece Kristus, a nikdo jiný!

3. 2. 2024

Lurdy, Maria, jeskyně / Photo by Nick Castelli on Unsplash

Z bláta našich životů může vytrysknout čistý pramen

S Marií jsem se spřátelil až v pozdním věku.

30. 1. 2024, papež František

řeholnice s papežem Františkem / copyright © Vatican Media

Milé řeholnice a milí řeholníci, jste potřební, vzácní a důležití!

Jste znamením přítomnosti Ježíše, který prochází ulicemi Země...

25. 1. 2024, papež František

foto pixabay.com

V dějinách bylo mnoho ateistických teologů

Můžete studovat teologii, jak chcete, můžete studovat Bibli a stát se pak ateistou nebo světákem. V dějinách bylo mnoho ateistických teologů!  Pavel z Tarsu byl horlivým mužem pro Mojžíšův zákon, pro judaismus, a po obrácení tato horlivost pokračuje, ale hlásá, káže Ježíše Krista. 

19. 1. 2024

Ježíš, mozaika / foto: pixabay.com

Existuje jedno evangelium, anebo více?

Evangelisté skládají pro čtenáře mozaiku obrazu Ježíše, Božího Mesiáše. Evangelista je spíše malíř než dokumentarista…

12. 1. 2024, Jan Stříbrný a kol.

foto © Vaticanmedia

Mučednictví křesťanů je hlasitější než rozdělení

Svědectví pro Krista až k prolití krve je společným dědictvím všech křesťanů. 

7. 1. 2024, Jacques Philippe

opotřebované staré poškozené prasklé schody / foto Michal Němeček

Mám spoustu limitů, ale nedělám z toho drama

Pokora – co to vlastně je?

4. 1. 2024, Aleš Opatrný

kmb c+m+b

Zjevení Páně - lidově Tři Králové - náplň a význam svátku (6.1.)

SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ Od starokřesťanských dob byly náplní tohoto svátku tři události: 1) zjevení Krista - krále pohanům („Třem králům“), 2) Ježíšův křest v Jordánu, 3) proměnění vody ve víno v Káně Galilejské.

31. 12. 2023, Jan Stříbrný a kol.

Foto: www.op.cz/silvestr-braito/

Na Silvestra dostal jméno Silvestr

P. Silvestr Braito OP byl v době první republiky a po druhé světové válce, mediálně známou osobností. Věnoval mnoho energie pastoraci mladých lidí. Životn P. Braita je dramatickou výpovědí o pohnutých časech v minulém století.

26. 12. 2023, Aleš Opatrný

rodina, manželé, dítě, sjezdovka, lyže, sníh / -ima-

V čem to mají dnešní manželství těžké

Je třeba pochopit, v čem a proč to mají dnešní lidé v manželství těžké, aby je pastorační péče mohla účinně podpořit…

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 7. 2024, Pátek 14. týdne v mezidobí

Oz 14,2-10;

Komentář k Mt 10,16-23: Odpor a pronásledování jsou znamením pravosti. Pokud zažívá církev na některém místě klid, zakouší pronásledování jinde. Tak roste!

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7.  - 21 .7. 2024  podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…