Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
7. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (Láska k nepřátelům není volitelná, je přikázáním)

Evangelium této neděle (srov. Lk 6, 27-38) se týká ústředního a charakteristického bodu křesťanského života: lásky k nepřátelům. Ježíšova slova jsou jasná: »Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují« (v. 27-28). Toto není optional – volitelný doplněk, nýbrž přikázání. Není pro všechny, leč pro učedníky, kterým Ježíš říká: „vy, kteří posloucháte“. On velmi dobře ví, že milovat nepřátele je nad naše možnosti. Avšak proto se stal člověkem, ne proto, aby nás nechal takovými, jací jsme, ale aby nás proměnil v muže a ženy schopné větší lásky, takové, jakou chová Jeho a náš Otec. Tuto lásku Ježíš daruje těm, kdo „ho poslouchají“. A pak je to možné! S Ním, díky Jeho lásce a Jeho Duchu můžeme milovat také my toho, kdo nás nemiluje, i toho, kdo nám ubližuje.

Takto si Ježíš přeje, aby v každém srdci triumfovala Boží láska nad nenávistí a záští. Logika lásky, která vrcholí na Kristově kříži, je rozpoznávacím znamením křesťana a vede nás, abychom šli s bratrským srdcem všem vstříc. Jak ale překonat lidský instinkt a světský zákon odplaty? Ježíš v témže evangelním úryvku odpovídá: »Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec« (v.36). Kdo poslouchá Ježíše a snaží se Jej následovat, i když to něco stojí, stává se Božím dítětem a začíná se opravdu podobat Otci, jenž je na nebesích. Jsme uschopněni k věcem, o kterých by nás nikdy nenapadlo, že je můžeme říct nebo učinit, a za které bychom se dokonce styděli, ale nyní nám udělují radost a pokoj. Už se nemusíme slovy a skutky uchylovat k násilí. Objevujeme, že jsme schopni laskavosti a dobroty, a cítíme, že to všechno není z nás, ale přichází od Něho! Proto se tím nechlubíme, ale jsme vděční.

Není nic většího a životodárnějšího než láska, která uděluje člověku veškerou důstojnost, zatímco nenávist a pomsta ji naopak umenšují a tupí krásu stvoření učiněného k Božímu obrazu.

Přikázání odpovídat na urážku a příkoří láskou vytvořilo ve světě novou kulturu. Tato  »kultura milosrdenství«, kterou si máme dobře osvojit a praktikovat, »uvádí do života pravou revoluci« (Misericordia et misera, 20). Je to revoluce lásky, jejímiž protagonisty jsou ve všech dobách mučedníci. A Ježíš nás ujišťuje, že naše jednání, prostoupené láskou k těm, kteří nám ubližují, nebude marné. Říká: »Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete [...]. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám« (vv. 37-38). To je krásné. Bude krásné, až nás Bůh obdaří, budeme-li velkodušní a milosrdní. Odpouštět máme, protože Bůh odpustil nám a odpouští nám stále. Pokud neodpustíme všechno, nemůžeme si nárokovat, že nám bude odpuštěno všechno. Jestliže se však naše srdce otevřou milosrdenství, odpuštění se zpečetí bratrským objetím a naváží se svazky společenství, budeme světu hlásat, že je možné přemoci zlo dobrem. Někdy je snazší připomínat si spíše příkoří a zlo, jež jsme vytrpěli, než dobré věci, a to do té míry, že u některých lidí se tento návyk stane nemocí. Jsou z nich „sběratelé nespravedlností“. Pamatují si pouze špatnosti. To není cesta. Musíme jednat opačně, říká Ježíš. Pamatovat si dobré věci, a když někdo přijde s nějakým drbem a mluví o druhém špatně, odpovědět mu: možná, ale je dobrý v tom či onom. Obrátit tu řeč. To je revoluce milosrdenství.

Panenská Matka ať nám pomáhá nechat se v srdci pohnout tímto svatým Ježíšovým slovem, které pálí jako oheň, proměňuje a uschopňuje nás prokazovat dobro nikoli na oplátku, konat dobro nikoli výměnou a dosvědčovat všude vítězství lásky.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Žalm 116; Řím 8,31b-34
Mk 9,2-10

Okamžik Kristova proměnění na hoře popisují všechna tři synoptická evangelia. Jde tedy o zásadní moment. Ježíš vede apoštoly od úžasu nad zázraky a mocnými činy ke skutečné víře. Jak jen mohou přijmout a opřít se vírou o to, že je skutečně Boží Syn, který přináší spásu každému člověku? Zůstanou věrnými i v okamžiku jeho smrti na kříži? Pán jim nabízí zážitek, dech beroucí situaci, kdy sám stojí uprostřed (!) největších postav Starého zákona a dějin Izraele. A dokonce zaslechnou znovu hlas Boha Otce. Naše víra má své kroky a etapy. Patří k ní zážitky. Ale také situace v Getsemanech, u kříže nebo etapy pouště. Ale cílem všech těchto momentů je živý vztah s Bohem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.