(Slovensky) Pápež František poskytol rozhovor pre časopis America Magazine, v ktorom odpovedá na otázky so širokým spektrom tém. Týkajú sa polarizácie v americkej cirkvi a spoločnosti, vojny na Ukrajine a osoby ruského prezidenta, vzťahov Vatikánu s Čínou, dôveryhodnosti Cirkvi vo verejnej mienke, úlohy biskupov a biskupskej konferencie, roly žien v Cirkvi, ako aj postojov Cirkvi voči rasizmu, interrupciám či kauzám sexuálneho zneužívania, týkajúcim sa aj biskupov.

Rozhovor, publikovaný v pondelok 28. novembra 2022 na internete, vznikol 22. novembra, keď do rezidencie v Dome sv. Marty vo Vatikáne prišiel päťčlenný tím z America Media: končiaci šéfredaktor časopisu America Magazin páter Matt Malone SJ, nastupujúci šéfredaktor páter Sam Sawyer SJ, výkonná redaktorka Kerry Weberová, vatikánsky korešpondent Gerard O'Connell a moderátorka podcastov Gloria Purvisová. Svätý Otec hovoril po španielsky s pomocou prekladateľa.

Prinášame vám odpoveď pápeža Františka na jednu z celkom 13 otázok.

 

Ako môže Cirkev reagovať na polarizáciu?

P. Sam Sawyer SJ:

„Svätý Otec, vo svojom prejave v americkom Kongrese pred siedmimi rokmi ste varovali pred „zjednodušujúcim redukcionizmom, ktorý vidí len dobro alebo zlo, alebo spravodlivých a hriešnikov“, a tiež ste vyzvali na „obnovenie ducha bratstva a solidarity, na veľkorysú spoluprácu pre spoločné dobro“. Od Vášho prejavu v Kongrese sme však boli svedkami nielen prehĺbenia politickej polarizácie, ale aj polarizácie v živote Cirkvi. Ako môže Cirkev reagovať na polarizáciu vo svojom vlastnom živote a pomôcť reagovať na polarizáciu v spoločnosti?“

Pápež František:

„Polarizácia nie je katolícka. Katolík nemôže myslieť „buď-alebo“ (aut-aut) a všetko redukovať na polarizáciu. Podstatou toho, čo je katolícke, je „aj-aj“ a (et-et). Katolík zjednocuje „to dobré“ a „to nie až tak dobré“. Existuje len jeden Boží ľud. Keď dochádza k polarizácii, vzniká rozdeľujúca mentalita, ktorá privileguje niektorých a iných necháva bokom. Katolík vždy harmonizuje rozdiely.

Čím viac je harmónie medzi rozdielmi a protikladmi, tým je to katolíckejšie

 Ak si všimneme, ako pôsobí Duch Svätý, tak najprv spôsobuje neporiadok: spomeňme si na ráno Turíc a na zmätok a neporiadok (lío), ktorý to vytvorilo, a potom prináša harmóniu. Duch Svätý v Cirkvi neredukuje všetko len na jednu hodnotu; skôr harmonizuje protichodné rozdiely. Toto je katolícky duch.

Čím viac je harmónie medzi rozdielmi a protikladmi, tým je to katolíckejšie. Čím viac je polarizácie, tým viac človek stráca katolíckeho ducha a upadá do sektárskeho ducha. Tento [výrok] nie je môj, ale opakujem ho: to, čo je katolícke, nie je „buď-alebo“, ale je to „aj-aj“, s prepájaním rozdielov. A toto je spôsob, ako chápeme katolícky spôsob vysporiadavania sa s hriechom, ktorý nie je puritánsky: svätci aj hriešnici, všetci pospolu.

Úchylky v dejinách Cirkvi

Je zaujímavé skúmať korene toho, čo je katolícke, v tom, ako si volil Ježiš. Ježiš mal štyri možnosti: buď byť farizejom, alebo saducejom, alebo esénom, alebo zelótom. To boli štyri strany, štyri vtedajšie možnosti. A Ježiš nebol ani farizejom, ani saducejom, ani esénom, ani zelótom. Bol niečo iné. A ak sa pozrieme na úchylky v dejinách Cirkvi, vidíme, že sú vždy na strane farizejov, saducejov, esénov alebo zelótov. Ježiš sa ponad toto všetko preniesol tým, že predložil blahoslavenstvá, ktoré sú tiež niečím iným.

Pokušenie v Cirkvi bolo vždy nasledovať tieto štyri cesty. V Spojených štátoch máte katolicizmus, ktorý je špecifický pre Spojené štáty – to je normálne. Ale máte aj niektoré ideologické katolícke skupiny.“

Celý rozhovor v angličtinev španielčine (originál)v taliančine.

Převzato z webu slovenské redakcie Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News

Redakčně upraveno - mezititulky